Cryptobeginner.nl

Tether (USDT) gaat ook gebruikmaken van TRON (TRX) blockchain

Tether (USDT) gaat gebruikmaken van TRON blockchain

Het team achter de nummer één stablecoin van de wereld, namelijk ‘Tether’ heeft bekend gemaakt dat het haar platform ook compatible wil gaan maken met de TRON blockchain. Het team benadrukte wel meteen dat de TRC20-token zal bestaan naast Bitcoin’s Omny layer evenals de ERC-20 variant. Echter moet het gezegd dat de token welke is gebaseerd op de Ethereum blockchain veel minder actief is.

Het merendeel van het handelsvolume wordt op vandaag dan ook gerealiseerd door de Omni-based versie. Er zijn hiervan dan ook ruim 2 miljard aan USDT-tokens in circulatie. De nieuwe TRC20-token zal beschikbaar zijn in de op TRON gebaseerde dApps, maar zal bovendien ook verhandeld kunnen worden. Het is op moment van schrijven nog niet bekend hoeveel van deze tokens er zullen worden gecreëerd. De Tether CEO Jean-Louis der Velde stuurde alvast het volgende bericht de wereld in:

“We zijn bijzonder trots om aan te kunnen kondigen dat Tether een samenwerking heeft aangegaan met de TRON Foundation. Deze integratie onderstreept onze inzet om verdere innovatie binnen de cryptocurrencysector te gaan realiseren. Dit niet in het minst omdat we blijven inspelen op de geëvolueerde noden die vanuit de doelgroep zijn ontstaan en nog verder zullen ontstaan”.

Invloed van Tether blijft aanzienlijk

Ondanks het feit dat er sinds de lancering van Tether op de cryptomarkt ook heel wat andere stablecoins zijn geïntroduceerd blijft haar invloed hoog. Ze heeft op moment van schrijven dan ook nog steeds een slordige 95,6 procent van de markt in handen. Het resterende percentage van het marktaandeel dient dan nog te worden verdeeld over andere stablecoins zoals bijvoorbeeld TrueUSD (TUSD), Paxos (PAX) evenals de Gemini Dollar (GUSD). Op dit ogenblik is de activiteit die rond de Tether (USDT) gaat en wordt gerealiseerd extreem hoog. Ze is dan ook goed voor 27 procent van alle trades die worden gemaakt.

Toegang tot één van de snelst groeiende ecosystemen

De aanwezigheid van de USDT-token op de TRON blockchain zorgt er voor dat er toegang kan worden gekregen tot één van de snelst groeiende ecosystemen op de markt. Het TRON netwerk is op vandaag goed voor 1,5 miljard accounts en dat aantal neemt nog steeds gestaag toe. Bovendien is er ook nog de enorme populariteit op het netwerk voor dApps. De keuze voor USDT om een samenwerking met de TRON Foundation aan te gaan lijkt dan ook een uitstekende zet. De meerwaarde die Tether (USDT) gaat geven, zal uiteraard echter vooral naar de toekomst toe nog echt moeten blijken.

Ook TRX/USDT handelspaar genereert aanzienlijk volume

Ook een belangrijk deel van het volume van de TRX-token wordt gerealiseerd met behulp van het USDT-handelspaar. Het gaat hierbij op moment van schrijven om zomaar even 49 procent van het totale handelsvolume. Recent kon de TRX-token van TRON nog op heel wat extra aandacht rekenen. Dit niet in het minst omdat houders van de tokens konden rekenen op de BTT-airdrop welke onder meer heeft plaatsgevonden op de Binance exchange. Toen de airdrop plaats had gevonden zakte de koers van de TRX-token enigszins af. Het positieve sentiment welke heerst in de markt heeft er inmiddels echter voor gezorgd dat de weg naar boven terug open ligt. Uiteraard geen garanties. De kans blijft immers bestaan dat de koers ook nu weer vrij snel een nieuwe terugval zal kennen.

Tether (USDT) haalt meer dan 400 miljoen coins uit schatkist

Tether (USDT) haal 400 miljoen uit spaarpot

Wie de voorbije dagen de “circulating supply” in het oog heeft gehouden van Tether’s USDT-token heeft kunnen vaststellen dat deze met zomaar even 418 miljoen tokens is toegenomen. Deze coins zijn rechtstreeks afkomstig uit de schatkist van de nummer één stablecoin. De coins die reeds eerder waren geproduceerd werden de voorbije herfst uit circulatie gehaald. Op dat ogenblik was er in de schatkist van Tether naar verwachting sprake van zomaar even 600 miljoen aan USDT-tokens. Op vandaag zouden er in de schatkist nog ongeveer 193 miljoen tokens over zijn. Tether (USDT) haalt dus even een aardig voorraadje uit de kast….

Gedeelte meteen verzonden naar Bitfinex

Tijdens het uitvoeren van een reeks transacties werd de schatkist terug grotendeels geleegd. Een niet onaanzienlijk deel van de funds werden bovendien meteen naar Bitfinex verstuurd. Andere transacties gingen richting andere grote exchanges. Zo ontvingen wallet adressen bij zowel Binance, OKEx als Huobi een deel van de koek. De injectie van nieuwe USDT-tokens die in de markt zijn gezet komt na een periode van toegenomen handelsactiviteit op het netwerk. Elke token die door Tether was uitgegeven ging zomaar even 11 keer door het handels ecosysteem in de voorbije 24 uur. Dit althans volgens de data die bekend is gemaakt door Stablecoinswar. De toegenomen supply moet er in de praktijk voor zorgen dat een nog grotere handelsactiviteit kan worden gerealiseerd.

Belang van Tether’s USDT-token extra benadrukt

Ondanks het feit dat het vertrouwen van de crypto community in Tether enigszins is afgezwakt bewijst de nieuwe injectie met tokens nog maar eens het enorme belang van deze asset voor de cryptomarkt. De nieuwe injectie maakt dan ook eens temeer duidelijk dat de USDT-token voor heel wat cryptocurrencies (waaronder ook Bitcoin) van cruciaal belang is voor de handelsactiviteit. Vandaag wordt dan ook terug duidelijk dat het totale handelsvolume van Tether’s USDT-token in Bitcoin wederom boven de 80 procent uitkomt.

Niet alleen Bitcoin ziet een groot deel van de waarde van de USDT-token in haar netwerk terechtkomen. Ook verschillende altcoins konden rekenen op een toegenomen volume vanuit de USDT-token van Tether. Het gaat hierbij in het bijzonder om Ethereum, Litecoin en EOS. Ook Bitcoin Cash zag meer geld uit USDT richting haar BCH token vloeien, maar de hoeveelheden hierbij bleven relatief beperkt ten opzichte van de andere aangehaalde namen.

Toegenomen volume vooral op Chinese exchanges

De piek die op moment van schrijven wordt gerealiseerd in USDT handelsvolume wordt hoofdzakelijk gerealiseerd op exchanges waar heel wat Chinese traders op actief zijn. Het gaat hierbij dan in het bijzonder om OKEx evenals om Huobi.

Wantrouwen in Tether lijkt te stagneren

Toen Tether bekend maakte dat er een deel van de uitgegeven USDT-tokens is ingedekt door schuld en niet door fiat-geld op een bankrekening zorgde dit in eerste instantie voor extra wantrouwen onder cryptocurrency investeerders. In het bijzonder door de komst van heel wat andere stablecoins zoals bijvoorbeeld USD Coin, TrueUSD en Paxos Standard zijn er inmiddels wel wat alternatieven op de markt terug te vinden. Toch lijkt het er naar uit te zien dat de indekking door schuld er niet (meteen) voor zal zorgen dat Tether’s marktaandeel drastisch zal afnemen, in tegendeel.

Tether (USDT) geeft extra tokens uit

Tether (USDT) geeft extra tokens uit

De inhoud van de schatkist van Tether is de laatste tijd aanzienlijk afgenomen. Nadat recent een deel van de tokens uit de schatkist werden gehaald door Tether heeft ze de voorraad nu terug aangevuld. Op een zeker ogenblik was er nog sprake van 57 miljoen resterende tokens. Nu heeft het bedrijf echter extra coins geprint waardoor de totale hoeveelheid terug uitkomt op 273 miljoen. De hoeveelheid USDT-tokens welke in circulatie zijn is in ieder geval aanzienlijk toegenomen. Van onder de 2 miljard enkele maanden geleden tot 2,8 miljard op vandaag. De invloed van de USDT-token van Tether wordt algemeen aanzien als één van de belangrijkste factoren voor de recente meerwaarde die Bitcoin heeft laten optekenen. Op vandaag werd dan ook duidelijk dat 71% van alle BTC trades zijn gebeurd met behulp van de USDT-token.

Nieuwe minting wallet opgezet op 24 april

De nieuwe minting wallet die is opgezet voor de uitgifte van de nieuwe tokens werd aangemaakt op 24 april. Meteen werden er 300 miljoen nieuwe tokens de markt ingestuurd. Deze tokens kwamen in eerste instantie terecht in de schatkist waarna ze zijn onderverdeeld onder een handvol exchanges. Opvallend is dat Bitfinex niet langer de lijst aanvoert met belangrijkste houders van USDT-tokens. Aan de top van deze lijst vinden we op vandaag dan ook namen terug als Binance, Huobi en OKEx. De hele dag al vloeien er een nieuwe hoeveelheid aan USDT-tokens richting deze exchanges.

Binance blijft belangrijkste USDT-houder

Binance mag zich op moment van schrijven de belangrijkste houder noemen van USDT-tokens. De exchange is dan ook in het bezit van zomaar even 809 miljoen tokens. Ook de hoeveelheid aan USDT-tokens bij Huobi stijgt echter in sneltempo. De voorbije twee dagen is de totale hoeveelheid aan tokens bij deze exchange uitgekomen boven de 300 miljoen. Ondanks het feit dat er dus heel wat nieuwe tokens de markt in zijn gestuurd is het nog steeds zo dat elke USDT-token per 24 uur zomaar even 5,7 keer door het trading ecosysteem wordt gestuurd. Dit maakt in één klap duidelijk dat het printen van nieuwe coins daadwerkelijk noodzakelijk was om te kunnen blijven voldoen aan de vraag van de investeerders.

Ook activiteit van Paxos Standard (PAX) neemt sterk toe

Niet alleen Tether en haar USDT-token krijgen af te rekenen met een sterk toegenomen activiteit. Dit geldt ook voor Paxos Standard en haar PAX-token. De adoptie van deze stablecoin stijgt niet alleen aanzienlijk, daarnaast ligt de zogenaamde ‘turnover’ ook bij deze token reeds op 190 procent.

Waarde van USDT-token enigszins in het rood

Vandaag is duidelijk een rode dag voor de cryptomarkt. De waarde van de BTC-token is niet alleen teruggevallen naar ongeveer 5.240 dollar, zelfs de USDT-token heeft een kleine opdoffer gekregen. Uiteraard blijven de verliezen bij een stablecoin altijd beperkt, maar toch. Bovendien valt het op dat de USDT-token op bijvoorbeeld de exchange Kraken is teruggevallen naar een waarde van 0,97 dollar. Dit naar aanleiding van de verkoopdruk waarvan sprake is bij die exchange. De aanzienlijke toename aan activiteit bij de verschillende stablecoins kan een teken aan de wand zijn dat heel wat investeerders hun winst van de voorbije periode hebben opgenomen en aldus veilig hebben gesteld in een stablecoin.

Slechts 74 procent van USDT-tokens gedekt door Amerikaanse dollars

Slechts 74 procent van USDT-tokens ingedekt door Amerikaanse dollars

Eerder dit jaar raakte bekend dat niet alle USDT-tokens daadwerkelijk zijn ingedekt door echte, Amerikaanse dollars. Een significant deel van het aantal uitgegeven USDT-tokens zou dan ook zijn gebackt door schuld. Tot dusver was het gissen naar hoeveel tokens daadwerkelijk waren ingedekt met dollars op een bankrekening, maar nu is daar verandering in gekomen. Een jurist van Tether heeft nu namelijk aangegeven dat slechts 74 procent van USDT-tokens ook daadwerkelijk zijn ingedekt door Amerikaanse dollars. Dat betekent meteen ook dat 26 procent van de tokens zijn gedekt door schuld. Iets wat toch een niet onaanzienlijk aantal is. 

“Geen probleem voor fondsen van gebruikers” 

Gebaseerd op de aangegeven reserves heeft de jurist van Tether bevestigd dat de fondsen van de gebruikers van USDT geen risico lopen. Echter heeft het verleden duidelijk gemaakt dat gebruikers van cryptocurrencies geen fan zijn van stablecoins die niet honderd procent door fiat zijn ingedekt. Toen in het verleden bekend raakte dat een deel van de USDT-tokens van Tether niet ingedekt zouden zijn door echte Amerikaanse dollars leidde dat nagenoeg meteen tot een aanzienlijke verkoop van USDT-tokens. Daarnaast zette dit nieuws ook steevast de koers van USDT onder druk. Het absolute dieptepunt op dit vlak vond plaats in oktober 2018. Toen was de waarde van de USDT-token immers gedaald naar 0,85 dollar. 

Tether gebruikt voor indekken Bitfinex verliezen 

Bij monde van de “New York Attorney General” werd gesteld dat Bitfinex gebruik zou hebben gemaakt van Tether om een verlies in te dekken met een waarde van 850 miljoen dollar. Hiermee kon meteen een link worden gelegd met het ontbrekende deel aan USDT-tokens welke aldus niet is ingedekt door fiat. Bovendien dook er inmiddels ook een document op welke duidelijk maakt dat Tether een lening heeft gegeven aan Bitfinex voor een waarde van 900 miljoen Amerikaanse dollar. 

TRON USDT reward programma uitgesteld 

Eerder werd door TRON vol trots aangekondigd dat haar blockchain dienst zou gaan doen voor het draaien van Tether’s USDT-token. Meteen daarna werd eveneens bekend gemaakt dat er een reward programma zou volgen, maar nu heeft Justin Sun via Twitter laten optekenen dat deze is uitgesteld. De mede-oprichter en CEO van TRON stuurde dan ook de volgende tweet de wereld in: 

“Ik heb besloten om ons #USDT rewards programma uit te stellen tot er nieuwe updates zijn met betrekking tot de zaak tussen Bitfinex & Tether. Dit gezegd zijnde blijf ik echter een sterke gelover in het feit dat stablecoins een cruciale rol vertegenwoordigen binnen het blockchain universum.” 

Wat als Tether (USDT) valt? 

Het moet gezegd worden dat deze hele zaak rond Tether, Bitfinex, en het nu naar buiten brengen dat slechts 74 procent van USDT-tokens zijn gedekt door fiat USD, een zeer negatieve impact kan hebben op de cryptomarkt in haar totaliteit. Het marktaandeel van Tether’s USDT-token op vlak van stablecoins is enorm. Op het ogenblik dat ‘s werelds eerste en grootste stablecoin zou vallen zou dat een schokgolf veroorzaken door de cryptomarkt. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat verschillende, nieuwere stablecoins aan marktaandeel winnen. Dit geldt niet in het minst voor de TrueUSD-token. Heeft u dus met andere woorden een aanzienlijk deel van uw kapitaal in stablecoins staan? Dan geldt ook op dit vlak dat diversifiëren en niet al uw eieren in dezelfde mand leggen van cruciaal belang is.

Tether brengt record hoeveelheid USDT op de markt

Tether brengt record hoeveelheid USDT op de markt

Er is de laatste tijd heel wat gezegd en geschreven over Tether en haar USDT-token. Toch blijft de asset duidelijk de absolute nummer één stablecoin op de markt. Inmiddels werd ook duidelijk dat Tether terug over een totale record hoeveelheid van meer dan 3 miljard USDT-tokens beschikt. In de voorbije week overtrof ze op deze manier haar eigen record. Op moment van schrijven is er dan ook sprake van 3,320,057,493 aangemaakte USDT-tokens. Hiervan zouden er 3,118 miljard tokens in circulatie zijn. Ongeveer 100 miljoen USDT-tokens zouden alleen al in de voorbije week op de markt zijn gebracht. 

Geen concentratie in grote wallets 

In vergelijking met vroeger kan er nu worden vastgesteld dat de USDT-tokens niet meer uitsluitend in enkele grote wallets zijn terug te vinden. Ook de exchange Binance heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om haar holdings te verdelen over verschillende adressen. Ook andere grote exchanges hebben er voor gekozen om hun holdings te verplaatsen. Op moment van schrijven is het dan ook lastig om aan te geven welke markten nu precies de grootste houders zijn van USDT.

Ondanks het feit dat de voorraad aan USDT-tokens dus sterk is toegenomen is het wel nog steeds zo dat elke USDT-token de voorbije 24 uur zomaar even bijna 9 keer door het ecosysteem is gegaan. Dit betekent dat de markt op moment van schrijven zelfs een grotere voorraad met USDT-tokens zou kunnen gebruiken. Een record hoeveelheid dus… De USDT activiteit overschrijdt het equivalent van 27 miljard dollar in de voorbije 24 uur. Dit in het bijzonder onder invloed van significante inflows naar Bitcoin (BTC) evenals andere grote cryptocurrencies. 

Binnenkort waarde van 10.000 dollar voor Bitcoin? 

De aanzienlijk toegenomen USDT supply komt op een moment waarop er een nieuwe rally aan lijkt te komen voor Bitcoin. Een waarde van 10.000 dollar voor één BTC-token blijkt dan ook tot de mogelijkheden te behoren. Echter, de gestegen activiteit van de stablecoin wordt binnen de markt ook met het nodige scepticisme bekeken. Opvallend is namelijk dat gisteren het 24-uurs volume van USDT het volume in BTC heeft overstegen. Dit benadrukt de niet te onderschatten invloed waar de USDT-token van Tether over beschikt. 

Vragen bij dekking van nieuwe USDT-tokens 

Nu er weer zoveel nieuwe tokens in de markt zijn gebracht door Tether dringt de vraag zich op, op welke manier deze zijn ingedekt. Het is namelijk bekend dat niet elke USDT-token is ingedekt door de fiat-geld op een bankrekening. Een deel van de tokens die door Tether worden uitgegeven zijn dan ook gedekt door schuld. Wat de precieze verhouding is tussen beiden voor wat de nieuwe tokens betreft is niet geheel duidelijk. Ondanks het feit dat investeerders hier toch met de nodige argwaan naar kijken lijkt het de reputatie van de nummer één stablecoin van de wereld niet meteen zware schade te hebben toegebracht. 

Connectie tussen hogere USDT supply en recente IEO van Bitfinex 

Uiteraard is de vereiste, grotere supply aan USDT eveneens voor een stukje veroorzaakt door de recente IEO die werd gelanceerd door Bitfinex. De LEO-token wist namelijk zomaar even 1 miljard aan USDT-tokens en andere coins op te halen.

Bevel voor Tether om transfers naar Bitfinex te bevriezen

Bevel voor Tether om transfers naar Bitfinex te bevriezen

Een rechter in New York heeft zowel de cryptocurrency exchange Bitfinex als het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitgave van de USDT-token Tether opgedragen om de nodige documentatie te overhandigen met betrekking tot een lening welke door Tether werd verstrekt aan de exchange. Bovendien werd er door de rechter ook gesteld dat alle transacties tussen Tether en Bitfinex momenteel op hold moeten worden gezet. Dit op z’n minst tot op het ogenblik dat het onderzoek is afgerond. Concreet heeft de rechter aangegeven dat er verschillende zaken in acht moeten worden genomen. Het gaat hierbij om de volgende: 

  1. Het is Tether momenteel niet toegestaan om nieuwe leningen te verstrekken. Dit niet alleen richting Bitfinex, maar ook richting andere partijen. Enige uitzondering hierop vormt een krediet welke als noodzakelijk wordt aanzien voor het in stand houden of uitbouwen van het bedrijf dat de stablecoin uitgeeft. 
  2. Tether beschikt momenteel niet over de mogelijkheid om fondsen uit haar reserves uit te keren aan leden van het kader, werknemers of andere individuen. Dit uiteraard met uitzondering voor het uitbetalen van de lonen zoals vastgesteld in de afgesloten handelsovereenkomsten. Ook voor het betalen van leveranciers is het mogelijk om een deel van de reserve aan te spreken. 
  3. Zowel Bitfinex als Tether zijn op geen enkele manier bevoegd om de documenten aan te passen of uit te breiden die werden opgevraagd door het New York Attorney General’s office. Om welke documenten het precies gaat is momenteel niet volledig bekend. 

Het huidige bevel kent een looptijd van 90 dagen. Tot 2 weken voor het aflopen van het bevel heeft het New York Attorney General’s office echter de mogelijkheid om deze periode te laten verlengen. Opvallend is dat Bitfinex meteen in een reactie heeft laten weten tevreden te zijn over de uitspraak van de rechter. De reactie luidde als volgt: 

“Het bevel van de rechtbank heeft vandaag duidelijk gemaakt dat zowel Tether als Bitfinex de mogelijkheid hebben om hun bedrijven normaal te blijven runnen. Het huidige bevel dat ten opzichte van beide partijen is uitgesproken lijkt daar niets aan te veranderen”. 

“New York Attorney General’s office handelde te kwader trouw”

Toch kon Bitfinex het niet laten om nog een extra sneer uit te delen richting het NYAG bureau. Het bedrijf liet namelijk uitschijnen dat het NYAG bureau ter kwader trouw zou hebben gehandeld. Bovendien zou het ook geen rekening hebben gehouden met de vrijwillige medewerking die de exchange in het verleden heeft verleend. “We zullen ons op de best mogelijke manier blijven verdedigen tegen de beschuldigingen die worden geuit aan ons adres door het NYAG bureau. Bovendien blijven we zoals steeds ook toegewijd om ons optimaal te blijven inzetten voor onze klanten, ons bedrijf evenals de community in haar geheel tegen ongefundeerde claims”, aldus nog de exchange. 

Diverse kredieten onder de loep

Het bevel van de rechter komt er slechts een paar weken nadat de NYAG beslag had gelegd op een gedeelde van de fondsen van Tether. Bovendien werden er door het bureau verschillende documenten opgevraagd. Het zou hierbij specifiek gaan om documenten met betrekking tot een openstaand krediet voor een waarde van 625 miljoen dollar. Ook de lening van ongeveer 900 miljoen dollar welke door Tether aan Bitfinex werd verstrekt wordt onder de loep genomen. De exchange heeft eerder reeds bevestigd dat het nood had aan deze extra financiële middelen om te kunnen blijven voldoen aan de geldopvragingen van haar klanten. De claim die werd gelegd op fondsen bij Crypto Capital (goed voor een slordige 850 miljoen dollar) zou hiervan aan de basis liggen.

Bitfinex lanceert officiële white paper voor exchange token offering

Bitfinex lanceert officiële white paper voor IEO

We moesten er even op wachten, maar de bekende cryptocurrency exchange Bitfinex lanceert officiële white paper voor haar geplande exchange token sale. De verkoop van de token moet uiteindelijk een bedrag van 1 miljard dollar zien op te halen voor de exchange. Meteen werd door de exchange ook aangegeven dat het van plan is om een dedicated platform op te zetten waarmee extra fondsen aangeworven kunnen worden door middel van vergelijkbare ‘initial exchange offerings’. Dit platform zou in principe volgende maand reeds beschikbaar moeten zijn. 

Private verkoop van LEO-token 

In eerste instantie lanceert Bitfinex een private sale voor het aan de man brengen van haar nieuwe LEO-token. Het is de bedoeling van deze private sale om een bedrag bij elkaar te krijgen van 1 miljard dollar in Tether’s USDT-token. De officiële white paper informatie welke nu bekend werd gemaakt vertoont echter enkele wijzigingen in vergelijking met de informatie die oorspronkelijk de wereld in was gestuurd. Zo zal de private verkoop niet worden afgerond op 10 mei, maar wel op 11 mei van dit jaar. Daarnaast lijkt het er ook naar uit te zien dat er niet noodzakelijkerwijs een publiekelijke verkoop zal volgen op het ogenblik dat het beoogde bedrag van 1 miljard dollar niet wordt gehaald. 

“Wanneer er voor minder dan 1 miljard aan USDT tokens worden verkocht tijdens de private token verkoop is het mogelijk voor de uitgever van de token om nadien de resterende tokens te verkopen op een tijdstip en een manier die hij geschikt acht, maar in lijn ligt met de geldende wetgeving”. 

“Eerste token sale voor derde partijen in juni 2019”

Meteen heeft Bitfinex eveneens laten optekenen dat het projecten vanaf de maand juni de mogelijkheid zal bieden om hun even token sale te lanceren op het platform. Op het ogenblik dat een project er in slaagt om succesvol het beoogde kapitaal op te halen op het platform zal de token direct worden gelist bij de twee exchanges. Bovendien zullen deelnemers aan de token sale ook meteen hun aangekochte tokens in hun exchange wallets ontvangen. De eerste token sale staat gelanceerd voor juni 2019. 

Gelicenseerde en gereguleerde security token exchange 

Tot slot heeft Bitfinex nog aangegeven dat het van plan is om een gelicenseerde evenals gereguleerde security token exchange te lanceren. Meteen liet de exchange wel optekenen dat deze dienst niet beschikbaar zal zijn voor Amerikaanse klanten. De eigen LEO-token van Bitfinex zal uitgegeven worden door ‘Unus Sed Leo Limited’, een nieuw bedrijf waar Bitfinex moederbedrijf iFinex uiteraard de eigenaar van is. 

Reputatie van Bitfinex heeft een stevige deuk gekregen 

Het is nu vooral afwachten hoe populair de token sale van Bitfinex in de praktijk blijkt te zijn. De exchange krijgt namelijk af te rekenen met heel wat controverse. Bovendien is het ook zo dat het vertrouwen in Tether‘s USDT-token een stevige deuk heeft opgelopen. Dit laatste is ook voor Bitfinex van groot belang gezien de nauwe band tussen beide partijen. Het is vooralsnog dus vooral afwachten tot 11 mei en dan meer bepaald tot op het ogenblik dat de concrete cijfers van de LEO token sale bekend worden gemaakt.

Bitcoin steeg 28% in april; grootste stijging van het voorbije jaar 

Bitcoin steeg 28% april

De berenmarkt heeft cryptocurrency investeerders gedurende een lange tijd in haar greep gehouden. De maand april heeft echter voor het eerst weer eens mooie cijfers laten optekenen. Dit geldt niet alleen voor verschillende altcoins, maar ook Bitcoin steeg aanzienlijk. De BTC-token heeft in de maand april dan ook een meerwaarde laten optekenen van zomaar even 28 procent. Daarmee lijkt het positieve sentiment teruggekeerd in de markt. De vraag is nu echter of de maand mei even mooie (of nog mooiere?) cijfers met zich mee zal brengen. 

Positief sentiment en Bitcoin halving 

De stijgende koers van Bitcoin en andere belangrijke altcoins zoals met name Litecoin en Ethereum heeft er voor gezorgd dat er een bepaald positief sentiment in de markt is ontstaan. Dit positief sentiment kan er zomaar voor zorgen dat er ook nieuwe investeerders de cryptomarkt instappen. Sowieso maakt het toegenomen aantal cryptocurrency brokers (zeker op de Nederlandse markt) het voor nieuwe investeerders veel eenvoudiger mogelijk dan vroeger om in te stappen met vers fiat-geld. Enkele partijen waar je dan ook een beroep op kan doen zijn met name LiteBit evenals Bitvavo. 

Niet alleen het positieve sentiment heeft er voor gezorgd dat de prijs van onder meer Bitcoin steeg, en dat deze de hoogte in is geschoten in de maand april. Daarnaast is er natuurlijk ook nog de nieuwe block halving die er volgend jaar zit aan te komen. Ondanks het feit dat dit nog ver weg lijkt is het niet ondenkbaar dat investeerders nu reeds stelselmatig posities aan het innemen zijn. De aankomende block halving van Litecoin (LTC) heeft in ieder geval ook voor deze asset alvast een mooie meerwaarde met zich meegebracht. Sommigen stellen zelfs dat de block halving voor Bitcoin zomaar voor een nieuwe all-time high zou kunnen zorgen. 

Amerikaanse overheid gaat belastingen uitbetalen in Bitcoin 

Ondertussen ziet het er naar uit dat ook de adoptie van Bitcoin binnen verschillende markten en segmenten stelselmatig verder toeneemt. Recent verscheen er bijvoorbeeld nog een bericht van de Amerikaanse overheid op het internet. In dit bericht stond te lezen dat zij Amerikaanse inwoners de mogelijkheid zal bieden om hun belastingen te laten uitbetalen in Bitcoin. De overheid van het land heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met BitPay.  

Ook verschillende altcoins stegen aanzienlijk

Niet alleen Bitcoin steeg en heeft er een groene maand op zitten. Ook verschillende altcoins wisten een zeer mooie run neer te zetten. Het ging daarbij onder meer om Binance Coin (BNB). De officiële token van de populaire exchange Binance heeft naar aanleiding van onder meer de lancering van haar eigen blockchain en natuurlijk ook de Binance DEX een indrukwekkende meerwaarde laten optekenen. Haar actuele waarde bedraagt dan ook meer dan 23 dollar. Dat is een significant verschil in vergelijking met het begin van de maand april. Toen was één BNB-token immers nog maar iets minder dan 18 dollar waard. Op het dieptepunt van de maand bedroeg de waarde van de token zelfs slechts 17,10 dollar.

De tikkende tijdbom Tether (USDT)

Vooralsnog lijkt het globale sentiment binnen de cryptomarkt dus positief te zijn. Toch is er ook sprake van een olifant in de porseleinenkast. Het nieuws rond Tether en haar slechts gedeeltelijk door fiat ingedekte USDT-tokens lijkt namelijk als het zwaard van Damocles boven het hoofd van Bitcoin te bengelen. Meer dan ooit lijkt het er dan ook naar uit te zien dat investeerders er goed aan doen om een stuk van hun fiat-holdings op exchanges in andere stablecoins te parkeren. Blijft echter nog het feit dat ook het handelspaar met USDT voor verschillende assets van groot (of beter gezegd cruciaal) belang is. Dit is dan ook zeker iets om bij stil te blijven staan voor de tijd die komt.

Bitcoin prijs schiet met 4,92% naar omhoog

Bitcoin prijs schiet 4,92% omhoog

Het bullish gedrag ten opzichte van de BTC-token van Bitcoin lijkt stand te houden. Ondanks een belangrijk weerstandsniveau weet de token ook op vandaag een meerwaarde te realiseren van 4,92%. Dit zorgt er voor dat haar actuele waarde nu 5.590,06 euro bedraagt. Dit prijsniveau is al niet meer gezien vanaf november 2018. Niet alleen de waarde van de BTC-token laat een mooie meerwaarde optekenen, ook het 24-uurs volume is wederom flink gestegen boven het niveau van 16 miljard over de voorbije 24 uur. 

76% van handelsvolume met Tether’s USDT-token 

Op moment van schrijven is het zo dat zomaar even 76% van al het Bitcoin volume wordt gerealiseerd door middel van het handelspaar met Tether’s USDT-token. Het wordt dan ook eens temeer benadrukt dat de nummer één stablecoin van cruciaal belang is voor de groei die Bitcoin heeft doorgemaakt en verder nog kan doormaken. Dit brengt uiteraard ook een significant risico met zich mee. Dit niet in het minst omdat Tether recent heeft toegegeven dat niet elke USDT-token ook daadwerkelijk is gedekt door één Amerikaanse dollar. Een significant deel van de uitgegeven credits zou dan ook gedekt zijn door schuld. 

37% winst ten opzichte van het begin van dit jaar 

Dat Bitcoin het tot dusver dit jaar uitstekend heeft gedaan blijkt uit het rendement welke ze heeft weten te realiseren ten opzichte van het begin van het jaar. Inmiddels is er dan ook sprake van een rendement van zomaar even 37 procent. Niet alleen Bitcoin heeft het tot dusver uitstekend gedaan, ook de betere altcoins zijn er in geslaagd om een vaak indrukwekkende rendement neer te zetten. In bepaalde gevallen is er zelfs sprake van een koersstijging van zomaar even meer dan 300 procent. 

Interesse in crypto wakkert terug aan 

Het lijkt er hoe dan ook naar uit te zien dat het positieve sentiment dat op dit ogenblik heerst in de markt nog wel even aan zal houden. Dit valt niet in het minst af te leiden uit het feit dat er vanuit verschillende landen waar gedurende enige tijd een mindere belangstelling was voor crypto terug wordt ingestapt met vers fiat-geld. Een voorbeeld van een dergelijk land is niet alleen Zuid-Korea, want wat ook te denken van de Verenigde Staten? Verhoogde activiteit bij onder meer Coinbase kan er op wijzen dat ook Amerikaanse investeerders terug groter en vaker instappen in crypto dan het voorbije jaar het geval was. 

Positieve impact op mining business 

De hogere BTC prijzen zorgen ook voor een boost voor de mining business. De zogenaamde hashrate van het Bitcoin netwerk ligt op dit ogenblik rond de 50 EH/s. De huidige prijs van meer dan 5.000 dollar kan in de praktijk bijzonder lucratief zijn. Dit niet in het minst voor de Chinese mining sector. De lage elektriciteitsprijzen die daar op moment van schrijven gelden zorgen er voor dat het rendement dat kan worden behaald een extra duwtje in de rug heeft gekregen. Ook voor dit segment van de cryptomarkt zijn de huidige, hogere prijzen dan ook meer dan welkom na het voorbije jaar. 

Stablecoin USDT gelanceerd op TRON blockchain 

Tether's USDT gelanceerd op TRON blockchain

Tether is officieel gestart met het uitgeven van haar USDT-token op de blockchain van TRON (TRX). De bekendmaking kwam er door middel van een blogartikel welke door Tether werd gepubliceerd op 17 april. De ontwikkeling heeft betrekking tot een upgrade van het op het OMNI protocol-gebaseerde USDT welke in principe gedekt zou moeten zijn door de Amerikaanse dollar op een 1:1 basis. Vanaf nu is het dus mogelijk voor gebruikers om niet alleen USDT op te slaan, maar ook te versturen door middel van smart contracts die worden uitgevoerd op de blockchain van TRON. 

Mogelijk bij verschillende exchanges

Verschillende cryptocurrency exchanges hebben inmiddels aangegeven dat ze ondersteuning zullen gaan bieden voor de uitgifte van USDT op de TRON blockchain. In eerste instantie ging het daarbij om de exchange Huobi, maar ook OKEx heeft inmiddels laten optekenen dat het de uitgifte van de USDT-token op TRON zou gaan ondersteunen. Hetzelfde geldt overigens ook voor de in de Verenigde Staten gevestigde exchange Poloniex. 

Poloniex heeft de ondersteuning voor de USDT-token op de TRON blockchain zelfs reeds toegevoegd. Dit geldt niet alleen voor stortingen, maar ook voor opvragingen in USDT. Daarnaast heeft de exchange laten optekenen dat er later deze maand een airdrop zal worden uitgevoerd. Over deze airdrop werd alvast het volgende gezegd: 

“De hoeveelheid aan USDT we zullen ontvangen door middel van de airdrop is volledig afhankelijk van de hoeveelheid die we uiteindelijk zullen converteren. Op het ogenblik dat de airdrop begint zullen klanten van Poloniex gecrediteerd worden op basis van de hoeveelheid aan USDT-tokens waarover ze beschikken bij Poloniex”. 

De andere exchanges die er voor hebben gekozen om ondersteuning te bieden voor Tether (USDT) op de blockchain van TRON hebben tot dusver nog niets bekend gemaakt over een eventuele airdrop. Het is nu in ieder geval afwachten wat de nieuwe overeenkomst tussen Tether en TRON teweeg zal brengen voor de waarde van de TRX-token. Naar aanleiding van het nieuws volgde een korte pump, maar de koers is inmiddels toch een beetje teruggevallen.

Bekendmaking van overeenkomst 

TRON en Tether maakten de overeenkomst bekend in maart van dit jaar. In een officiële bekendmaking lieten beide partijen optekenen dat de USDT token gebruik zou gaan maken van de blockchain van TRON. Op deze manier moet de blockchain in haar totaliteit toegankelijker worden gemaakt voor niet alleen organisaties, maar ook voor institutionele beleggers. 

Wantrouwen ten opzichte van Tether blijft bestaan 

Ondanks de lancering van de USDT-token van Tether op de blockchain van TRON moet het gezegd dat het wantrouwen in de stablecoin blijft bestaan. De community reageerde dan ook verbaasd toen door Tether bekend werd gemaakt dat niet alle uitgegeven USDT-tokens zijn gedekt door Amerikaanse dollars. In plaats daarvan is een deel van de tokens gedekt door schuld. Dit zorgt er voor dat de USDT-token in principe een grote risico kent ten opzichte van de andere stablecoins die op de markt zijn terug te vinden. Op het ogenblik dat je er dus als gebruiker of investeerder voor kiest om grote hoeveelheden aan USDT aan te houden is dit absoluut een punt waar je rekening mee zal willen houden.

KuCoin neemt Tether handelsparen op de korrel

KuCoin delist 9 handelsparen Tether

De populaire exchange ‘KuCoin’ heeft bekend gemaakt dat het plannen heeft om 9 handelsparen in USDT te schrappen. In plaats daarvan zouden er wel 6 nieuwe worden toegevoegd. In de lijst met 9 handelsparen die worden geschrapt vinden we toch enkele opvallende namen terug. Zo worden bijvoorbeeld de USDT handelsparen met onder meer Bitcoin Gold, Dash evenals OmiseGo geschrapt. Andere cryptocurrencies die binnen niet meer verhandeld kunnen worden tegen USDT bij KuCoin zijn Dent, Odyssey, KickCoin evenals DADI, Dock en Credits.

Geen verlies van tokens op de exchange

In een verklaring naar aanleiding van het verwijderen van de handelsparen met USDT van de 9 cryptocurrencies heeft KuCoin in een verklaring het volgende aangegeven:

“We zullen enkel en alleen overgaan tot het verwijderen van de aangegeven handelsparen met USDT. Dit betekent dat tokens op geen enkele manier zullen worden beïnvloed. Onze gebruikers kunnen er dan ook zeker van zijn dat er geen tokens verloren zullen gaan. Bovendien spreekt het voor zich dat de tokens van onder meer Bitcoin Gold, Dash evenals OmiseGo en de andere cryptocurrencies die betrokken zijn nog steeds gewoon verhandeld zullen kunnen worden door gebruik te maken van andere handelsparen.”

Ondanks het feit dat er dus 9 handelsparen met USDT komen te verdwijnen worden er ook enkele nieuwe toegevoegd. Het zou hierbij gaan om IoT Chain evenals Ontology, Distributed Credit Chain, Aurora, Lympo en One Ledger.

9 handelsparen Tether geschrapt op KuCoin

Tether (USDT) als één van de 5 KuCoin markten

KuCoin Exchange maakt op moment van schrijven gebruik van 5 verschillende markten. Het gaat hierbij om Bitcoin, Ethereum, NEO evenals haar eigen KuCoin Shares. Waarom er verschillende handelsparen werden geschrapt en vervangen door enkele nieuwe is niet bekend gemaakt. Des te opvallender is het bovendien dat het merendeel van de handelsparen die gedelist kunnen of zullen worden slechts de voorbije maand aan de USDT markt zijn toegevoegd. Los van dit nieuws stuurde KuCoin voorbije vrijdag nog een waarschuwing de wereld in. Valse accounts zouden zogezegd in naam van KuCoin namelijk proberen om de logingegevens van klanten van de exchange te ontfutselen.

“We raden onze gebruikers aan om bijzonder voorzichtig te zijn wanneer ze op onbekende links klikken. Dit in het bijzonder wanneer deze links worden gedeeld op sociale netwerken of in Telegram groepen. Ook de links die soms verschijnen in zoekmachines zijn bovendien lang niet altijd betrouwbaar. In het bijzonder moet er aandacht worden geschonken aan de domeinnaam achter deze links. Vaak zijn deze weliswaar vergelijkbaar aan deze van KuCoin, maar uiteraard niet exact. Een voorbeeld van zo’n domeinnaam kan bijvoorbeeld ‘kuc01n.com’ zijn. Door hier voldoende aandacht aan te schenken kunnen heel wat vervelende problemen worden voorkomen.”

Ook nog een aanval op Tether vanuit andere hoek

KuCoin liet op maandag een dagelijks volume optekenen van meer dan 10 miljoen Amerikaanse dollar. Gebaseerd op het 24-uur volume waren de belangrijkste handelsparen ETH/BTC, BTC/USDT en AOA/BTC. Deze waren goed voor een volume van respectievelijk 703.574, 639.624 en 506.105 Amerikaanse dollar. Of er binnenkort nog meer USDT-handelsparen zullen komen te verdwijnen bij de exchange is niet bekend.

Het verdwijnen van de negen handelsparen in USDT is in ieder geval geen goed nieuws voor de cryptocurrency. Enkele dagen geleden raakte bovendien ook reeds bekend dat de Winklevoss broers de aanval op Tether en haar USDT-token openen door de komst van de ‘Gemini Dollar’ (GUSD). Benieuwd of deze nieuwe cryptovaluta Tether daadwerkelijk het vuur aan de schenen zal kunnen leggen.

Bitcoin prijs krijgt klappen en zakt naar 6.211 dollar

Bitcoin prijs krijgt klappen naar 6211,- dollar

Enigszins tegen de verwachtingen van de laatste prognoses in heeft de prijs van Bitcoin op maandag rake klappen gekregen. De waarde van de BTC-token daalde dan ook naar een waarde van om en bij de 6.211 dollar. Daarmee duikt ze onder het resistance level van 6.300 dollar. Hiermee komt er meteen een einde aan weken van relatieve stabiliteit. Er werd zelfs binnen de cryptomarkt verwezen naar het feit dat Bitcoin stabieler oogde dan menig aantal Wall Street aandelen. Met name de aandelen van Amazon en Netflix toonden een hogere volatiliteit in de voorbije periode dan Bitcoin.

Aangekondigde stijging blijft uit

Op zondag was er nog een sterke piek waarneembaar in het volume van Bitcoin. Deze piek was voor menig aantal analisten voldoende om te concluderen dat er wel eens een uitbraak aan zou kunnen komen voor BTC in de richting van de 7.000 dollar. Ondanks het feit dat er inderdaad heel wat in beweging werd gezet op maandag gebeurde dat jammer genoeg niet in de juiste richting. De prijs van Bitcoin dook omlaag en lijkt daarmee ook een groot deel van de markt met zich mee te trekken.

Langere periodes van stabiliteit niet ongewoon

Het was opvallend hoe erg er de voorbije weken werd doorgegaan op het feit dat de prijs van Bitcoin relatief stabiel bleef. Dit is verwonderlijk omdat het lang niet de eerste keer is dat het er op lijkt dat Bitcoin ‘slaapt’. De voorbije jaren zijn er dan menig aantal periodes geweest waarop de koers gedurende een aanzienlijke tijd stabiel bleef. Dat er nu zoveel aandacht aan wordt besteed is vooral te wijten aan het feit dat er in de eerste helft van 2018 zo’n enorme koersschommelingen waargenomen konden worden.

Het lijkt er sowieso naar uit te zien dat de cryptomarkt enigszins is gestabiliseerd. Heel wat mensen die zijn ingestapt in crypto voor de bubbel aan het einde en het begin van dit jaar hebben mogelijks inmiddels alweer grotendeels hun portefeuille verkocht en hun winst gepakt. Daarnaast zijn ook de zogenaamde ‘panic sellers’ inmiddels wel weer deels uit de markt verdwenen. Dit opent perspectieven voor de toekomst, maar het mag duidelijk zijn dat de hele cryptomarkt nog een behoorlijke weg heeft af te leggen vooraleer het als echt stabiel zal kunnen worden beschouwd.

Vernietiging USDT-tokens aan basis van Bitcoin drop?

Het is vanaf het begin duidelijk geweest dat er sprake is van een bepaalde onderlinge connectie tussen USDT en BTC. Nu heel wat USDT-tokens uit de markt zijn verdwenen heeft dat er voor gezorgd dat de volatiliteit van Tether deels is afgenomen. USDT speculatie laag eerder ongetwijfeld aan de basis voor de wat actievere koersschommelingen die Bitcoin doormaakte. Nu de zogenaamde treasury wallet meer dan 1 miljard tokens heeft teruggenomen en er een slordige 500 miljoen van zijn vernietigd is USDT speculatie op Bitfinex aanzienlijk afgenomen. Dit heeft ongetwijfeld een invloed op de markt en dus mogelijks ook op de dalende koers van Bitcoin. Eén ding staat in ieder geval vast, ondanks de vele positieve voorspellingen die de voorbije weken zijn gebeurd heeft de waarde van Bitcoin jammer genoeg de omgekeerde beweging gemaakt. Het is nu vooral uitkijken dat de waarde van een BTC-token niet onder de belangrijke grens van 6.000 dollar duikt.

Tether laat 500 miljoen USDT-tokens in rook opgaan

Tether verbrand 500 miljoen USDT tokens

Opvallend nieuws vandaag nu duidelijk is geworden dat Tether Limited, de uitgever van de USDT-token er voor heeft gekozen om zomaar even 500 miljoen tokens te doen verdwijnen. Deze vaststelling kon gebeuren aan de hand van bepaalde blockchain data die werd verkregen. Daaruit blijkt dat de onderneming zomaar even 500 miljoen USDT-tokens van het zogenaamde ‘treasury adress’ naar het officiële USDT issuing adress heeft verplaatst. Meteen volgend op deze transactie werd duidelijk dat de tokens werden herroepen. Dit betekent niet zomaar dat ze uit circulatie worden gehaald, ze worden volledig vernietigd. Dit staaft het vermoeden van velen dat niet elke USDT-token ook daadwerkelijk is gedekt door 1 Amerikaanse dollar.

Sterk dalende market cap van Tether

Eerder raakte reeds het nieuws bekend dat het marktaandeel van Tether rake klappen moest incasseren. Deze maand daalde de market cap dan ook aanzienlijk omdat er niet minder dan 800 miljoen USDT-tokens door investeerders werden verkocht. Volgend op deze aanzienlijke verkoop waren er maar liefst 1 miljard tokens in de schatkist van het bedrijf terug te vinden. Hoewel de tokens uiteraard op de blockchain aanwezig bleven waren ze niet langer in circulatie. Op moment van schrijven zijn er in de schatkist nog zo’n 467 miljoen USDT-tokens terug te vinden.

“De voorbije week heeft Tether er voor gekozen om een aanzienlijke hoeveelheid aan USDT-tokens uit circulatie te nemen. In lijn met dit gegeven zal Tether ook 500 miljoen USDT vernietigen. De resterende hoeveelheid in de schatkist (ongeveer 466 miljoen tokens) zal daarin beschikbaar blijven en dienst doen voor toekomstige uitgaves. De uitgave van USDT-tokens is duidelijk omschreven in de whitepaper. Bovendien is het ook zo dat deze data kan worden geraadpleegd op de OMNI blockchain”.

Vragen bij dekking van USDT-tokens

Gedurende lange tijd was Tether een beetje de vreemde eend in de cryptobijt. Daar is inmiddels echter aardig verandering in gekomen. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de cryptomarkt doorheen het jaar enkele flinke opdoffers te verduren heeft gekregen. Deze hebben er voor gezorgd dat steeds meer investeerders voor zekerheid hebben gekozen en een deel van hun portefeuille in een stable coin zoals Tether hebben omgezet. Daar kunnen de funds dan wachten tot er zich een geschikt investeringsmoment opdient. De stabiele koers van Tether’s USDT-token leek zich daar lange tijd uitstekend voor te lenen, maar altijd bestond al het vermoeden dat niet zomaar elke token daadwerkelijk is gedekt door een dollar. Dat er nu zomaar 500 miljoen usdt-tokens worden vernietigd blijkt dat vermoeden meer dan ooit te staven.

Alternatieven voor Tether?

Bovenstaande is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar wat moet u doen wanneer u tijdelijk even wat geld wenst te parkeren met behulp van een stable coin en u Tether niet meer vertrouwt? In dat geval zijn er gelukkig nog verschillende andere stable coins op de markt terug te vinden waar u gebruik van kunt maken. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Stasis Coin (EURS)
  • TrueUSD (TUSD)
  • MakerDAO (Dai)

Het lijkt er in de praktijk vooral naar uit te zien dat de meeste investeerders in de richting kijken van TrueUSD. Deze stable coin verscheen op de markt in maart van 2018 en beschikt op moment van schrijven over een market cap van meer dan 177 miljoen dollar.

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!