Een rechter in New York heeft zowel de cryptocurrency exchange Bitfinex als het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitgave van de USDT-token Tether opgedragen om de nodige documentatie te overhandigen met betrekking tot een lening welke door Tether werd verstrekt aan de exchange. Bovendien werd er door de rechter ook gesteld dat alle transacties tussen Tether en Bitfinex momenteel op hold moeten worden gezet. Dit op z’n minst tot op het ogenblik dat het onderzoek is afgerond. Concreet heeft de rechter aangegeven dat er verschillende zaken in acht moeten worden genomen. Het gaat hierbij om de volgende: 

  1. Het is Tether momenteel niet toegestaan om nieuwe leningen te verstrekken. Dit niet alleen richting Bitfinex, maar ook richting andere partijen. Enige uitzondering hierop vormt een krediet welke als noodzakelijk wordt aanzien voor het in stand houden of uitbouwen van het bedrijf dat de stablecoin uitgeeft. 
  2. Tether beschikt momenteel niet over de mogelijkheid om fondsen uit haar reserves uit te keren aan leden van het kader, werknemers of andere individuen. Dit uiteraard met uitzondering voor het uitbetalen van de lonen zoals vastgesteld in de afgesloten handelsovereenkomsten. Ook voor het betalen van leveranciers is het mogelijk om een deel van de reserve aan te spreken. 
  3. Zowel Bitfinex als Tether zijn op geen enkele manier bevoegd om de documenten aan te passen of uit te breiden die werden opgevraagd door het New York Attorney General’s office. Om welke documenten het precies gaat is momenteel niet volledig bekend. 

Het huidige bevel kent een looptijd van 90 dagen. Tot 2 weken voor het aflopen van het bevel heeft het New York Attorney General’s office echter de mogelijkheid om deze periode te laten verlengen. Opvallend is dat Bitfinex meteen in een reactie heeft laten weten tevreden te zijn over de uitspraak van de rechter. De reactie luidde als volgt: 

“Het bevel van de rechtbank heeft vandaag duidelijk gemaakt dat zowel Tether als Bitfinex de mogelijkheid hebben om hun bedrijven normaal te blijven runnen. Het huidige bevel dat ten opzichte van beide partijen is uitgesproken lijkt daar niets aan te veranderen”. 

“New York Attorney General’s office handelde te kwader trouw”

Toch kon Bitfinex het niet laten om nog een extra sneer uit te delen richting het NYAG bureau. Het bedrijf liet namelijk uitschijnen dat het NYAG bureau ter kwader trouw zou hebben gehandeld. Bovendien zou het ook geen rekening hebben gehouden met de vrijwillige medewerking die de exchange in het verleden heeft verleend. “We zullen ons op de best mogelijke manier blijven verdedigen tegen de beschuldigingen die worden geuit aan ons adres door het NYAG bureau. Bovendien blijven we zoals steeds ook toegewijd om ons optimaal te blijven inzetten voor onze klanten, ons bedrijf evenals de community in haar geheel tegen ongefundeerde claims”, aldus nog de exchange. 

Diverse kredieten onder de loep

Het bevel van de rechter komt er slechts een paar weken nadat de NYAG beslag had gelegd op een gedeelde van de fondsen van Tether. Bovendien werden er door het bureau verschillende documenten opgevraagd. Het zou hierbij specifiek gaan om documenten met betrekking tot een openstaand krediet voor een waarde van 625 miljoen dollar. Ook de lening van ongeveer 900 miljoen dollar welke door Tether aan Bitfinex werd verstrekt wordt onder de loep genomen. De exchange heeft eerder reeds bevestigd dat het nood had aan deze extra financiële middelen om te kunnen blijven voldoen aan de geldopvragingen van haar klanten. De claim die werd gelegd op fondsen bij Crypto Capital (goed voor een slordige 850 miljoen dollar) zou hiervan aan de basis liggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *