Cryptobeginner.nl

Privacy Policy

De inhoud van deze privacy policy pagina is voor het laatst aangepast op datum van 6 januari 2018

Wij zijn ons bewust van het feit dat onze bezoekers vertrouwen in ons stellen. Omwille van deze reden zien wij het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de privacy van onze gebruikers te beschermen. Door het raadplegen van de informatie op deze pagina zal het voor jou meteen duidelijk worden welke gegevens we precies verzamelen wanneer je er voor kiest om gebruik te maken van onze website. Bovendien geven we ook duidelijk aan waarom we deze gegevens verzamelen en op welke manier dit de gebruikservaring kan verbeteren. Op deze manier kan je precies begrijpen hoe wij te werk gaan.

Deze privacy policy is van toepassing op de volledige website van Cryptobeginner.nl. Je moet er je als gebruiker bewust van zijn dat Cryptobeginner.nl op geen enkele manier verantwoordelijk is voor het privacybeleid welke is terug te vinden op andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de inhoud van deze privacy policy te accepteren.

Communicatie
Op het ogenblik dat je een e-mail of een bericht naar ons verstuurt kan het gebeuren dat deze wordt bewaard. Het is mogelijk dat wij je in deze situatie zullen vragen naar bepaalde, persoonlijke gegevens indien de situatie dit vereist. Op deze manier hebben wij de mogelijkheid om je vraag te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Deze data kan worden opgeslagen op beveiligde servers van EVAsince BVBA of van een derde partij. Het spreekt voor zich dat deze gegevens niet gecombineerd zullen worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Cryptobeginner.nl verzamelt gegevens voor onderzoek om op deze manier een beter inzicht te krijgen in wie onze bezoekers en gebruikers zijn. Dit maakt het mogelijk om onze diensten hierop af te stemmen. Deze website maakt gebruik van cookies die bijdragen aan het analyseren van de manier waarop gebruikers de website gebruiken. De informatie die door de cookies worden gegenereerd over het gebruik van de bezoekers kan worden overgebracht naar beveiligde servers die eigendom of in gebruik zijn van Cryptobeginner.nl / EVAsince BVBA. Deze informatie kan worden gebruikt om bij te houden op welke wijze onze website wordt gebruikt, om rapporten op te stellen over website-activiteit evenals andere diensten aan te bieden met betrekking tot enerzijds de website-activiteit en anderzijds het internetgebruik.

Doeleinden
Er zal geen informatie worden verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan deze die worden beschreven in deze privacy policy tenzij we daar op voorhand van onze gebruikers of bezoekers de toestemming voor hebben gekregen.

Derden
De informatie die wij verzamelen wordt in geen geval met derden gedeeld. In bepaalde situaties is het wel mogelijk dat de informatie intern wordt gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle verzamelde gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van evenals de mogelijkheden van de website Cryptobeginner.nl. Mogelijke aanpassingen en / of veranderingen aan deze website zouden mogelijks kunnen leiden tot aanpassingen aan de privacy policy. Het is omwille van deze reden aan te raden om op regelmatige basis de inhoud van deze privacy policy te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Het is voor onze bezoekers steeds mogelijk om de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor is het mogelijk om een e-mail te sturen naar [email protected]

Cookies uitzetten
Het merendeel van de browsers kiezen er voor om standaard cookies te accepteren. Dit neemt niet weg dat het mogelijk is om de browser opnieuw in te stellen waardoor cookies kunnen worden geweigerd. Bovendien kan er eveneens worden aangegeven wanneer cookies al dan niet verzonden mogen worden. Het is evenwel mogelijk dat bepaalde functies en services op onze evenals op andere websites daardoor niet (meer) correct werken. Dit geldt in het bijzonder wanneer cookies in de browser zijn uitgeschakeld.

Vragen en feedback
Er wordt op regelmatige basis gecontroleerd of wij van Cryptobeginner.nl aan de inhoud van deze privacy policy voldoen. Mocht je eventuele vragen hebben over de in deze privacy policy opgenomen bepalingen of feedback hebben is het altijd mogelijk om contact met ons op te nemen. Dit kan gebeuren door een e-mail te sturen naar [email protected]

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!