Toen Litecoin in 2011 op de markt werd gebracht kenmerkte het zich meteen door een aantal niet onbelangrijke voordelen ten opzichte van Bitcoin. In eerste instantie kon er bijvoorbeeld worden vastgesteld dat de snelheid waarmee transacties door middel van de LTC token konden worden uitgevoerd tot vier keer sneller was in vergelijking met Bitcoin. Een ander niet onbelangrijk voordeel was terug te vinden in de kostprijs die het handelen met Litecoin met zich meebracht. Ook deze lag namelijk structureel lager ten opzichte van transacties met BTC tokens. Het is bovendien onnodig om te zeggen dat dit doorheen de jaren alleen maar is toegenomen. Op vandaag geven bijzonder veel mensen dan ook de voorkeur aan het uitvoeren van transacties met LTC in plaats van BTC tokens. Aan het (relatieve) begin van 2018 is het misschien eens de moeite waard om te kijken naar wat we in het komende jaar van Litecoin allemaal kunnen verwachten. In 2017 heeft Litecoin uiteraard een bijzonder explosieve groei gekend, maar wat is nu precies het toekomstpotentieel? Wij zochten het voor je uit en hebben er dit artikel over geschreven!

Informatie over Litecoin nodig? Kijk op cryptobeginner.nl!

Nadruk op gebruik en niet op market cap

Al er één ding is wat we kunnen zeggen over Charlie Lee, de uitvinder van Litecoin, dan is het wel dat hij geen blad voor de mond neemt. Bovendien zit hij ook helemaal niet verlegen om een opvallende actie. Zo koos Lee er voor om zelf zijn volledige portefeuille met LTC tokens van de hand te doen om een belangenconflict te vermijden. Heel wat crypto-investeerders verweten Lee namelijk om de markt te manipuleren waardoor hij er zelf (extra) financieel voordeel uit zou kunnen halen. Uiteraard was daar helemaal niets van waar, maar om deze eeuwige discussie voor eens en altijd naar de eeuwige jachtvelden te verwijzen koos Lee er dus voor om zijn tokens te verkopen. Geen echt goede zet  als je het ons vraagt, maar de achterliggende reden kunnen we wel begrijpen. De verkoop van de tokens die Lee in bezit had heeft bovendien niet tot een significante prijsdaling geleid voor wat Litecoin betreft. Wat dat betreft is er dus geen man over boord.

Een zeer interessante uitspraak die Lee recent in een Tweet de wereld heeft ingestuurd heeft te maken met het gebruik van Litecoin. Vanuit de sector kwamen heel wat negatieve berichten binnen over de terugvallende positie in de lijst met meest waardevolle cryptocurrencies op CoinMarketCap. Verschillende andere cryptocurrencies zoals Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash en Cardano moet Litecoin inmiddels voor zich dulden. Ondanks dit gegeven moet het gezegd dat de market cap van Litecoin met een slordige 11.056.061.366 Amerikaanse dollar toch niet onaanzienlijk is. Op de terugvallende positie reageerde Lee erg gevat door te stellen dat hij het gebruik van de LTC token belangrijker vindt dan de market cap. Dat de focus bij Litecoin meer op het gebruik ligt wordt ook duidelijk wanneer we er even verschillende vergelijkingen bij gaan halen. Een afbeelding van op de Twitter van Lee toonde dit zeer duidelijk aan.

Koersen over Litecoin vind je op cryptobeginner.nl

Het kan op het eerste zicht misschien een eenvoudige manier lijken om de terugvallende positie van Litecoin in een relatief positief daglicht te kaderen, maar dat is het niet. Lee heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de LTC token heel wat toegankelijker wou maken in vergelijking met Bitcoin, niet in het minst voor het uitvoeren van kleine betalingen. De kosten die op moment van schrijven voor Bitcoin transacties dienen te worden betaald (10 euro blockchain fee bij LiteBit bijvoorbeeld) zijn immers torenhoog in vergelijking met deze die verbonden zijn aan Litecoin. Het lijkt dan ook niet onwaarschijnlijk dat meer bedrijven in een sneller tempo LTC-betalingen gaan accepteren ten opzichte van Bitcoin-transacties. Al spelen uiteraard ook nog heel wat andere factoren hier een niet onbelangrijke rol in.

Toenemende adoptie van Litecoin in 2018

De snelle verwerkingstijd evenals de lage transactiekosten zullen er in combinatie met de reeks prima bekendheid en het vertrouwen welke Litecoin geniet voor zorgen dat de algemene adoptie van de LTC token in 2018 alleen maar verder zal toenemen. We treden Lee bij dat deze stijgende adoptie ook de market cap goed zal doen. Er zijn de voorbije maanden en weken heel wat voorspellingen gedaan met betrekking tot de koers van de LTC token aan het einde van 2018. Daar doen wij niet aan mee. Wel zijn wij van mening dat Litecoin in elke cryptocurrency portefeuille een plaats moet hebben. Heb je dus met andere woorden nog niet geïnvesteerd in Litecoin en geloof je in de sterke troeven van het platform en de niet onaanzienlijke expertise van de grote man achter Litecoin, Charlie Lee? De prijs van de LTC token is na de recente correctie nog steeds behoorlijk interessant om in te stappen. Uiteraard kunnen we geen enkele garantie geven met betrekking tot wat dit jaar voor Litecoin zal brengen, maar de verwachtingen zijn in ieder geval uiterst positief.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *