Cryptobeginner.nl

Blockchain

Met de introductie van Bitcoin op de markt in het jaar 2008 werd er ook voor het eerst gesproken over de blockchain. Bitcoin mag dan wel de eerste toepassing zijn die op de blockchain werd gelanceerd, in de praktijk biedt de achterliggende technologie uiteraard nog heel wat meer potentieel interessante voordelen. Sterker nog, het is zomaar mogelijk dat de blockchain er voor kan zorgen dat er tal van verschillende problemen waarmee we in het dagelijks leven worden geconfronteerd kunnen worden opgelost. Hoe ze daar precies een bijdrage in kan leveren en wat het systeem nu precies inhoudt vertellen we u graag hier op deze pagina.

Welk potentieel brengt de komst van blockchain met zich mee?

Sinds jaar en dag is het zo dat de financiële middelen die we als mensen bezitten eigenlijk niet echt onze eigendom zijn. Hoezo niet? Zeer eenvoudig. Het vermogen dat u door de jaren heen bij elkaar heeft gespaard heeft u waarschijnlijk bij één of meerdere banken ondergebracht. Hiermee hebben we direct een belangrijk sleutelwoord uitgesproken, namelijk “banken”. Uw geld is niet honderd procent in uw eigen handen, maar valt onder het beheer van deze financiële instellingen. Op het ogenblik dat zij in de problemen komen reflecteert dit ook op u en uw vermogen. Tijdens een financiële crisis is het mogelijk dat banken gebukt gaan onder hun financiële verplichtingen met als gevolg dat er heel wat geld in rook opgaat en ze genoodzaakt zijn om de boeken neer te leggen. Dit met alle gevolgen van dien, ook voor u.

De belangrijkste drijfveer voor de introductie van zowel Bitcoin als blockchain op de markt heeft te maken met het feit dat mensen terug zelf de controle zouden moeten kunnen krijgen over hun geld. In het verleden werden er hiertoe reeds verschillende oplossingen uitgedacht, maar al deze verschillende oplossingen maakten structureel gebruik van centrale databases. Dit zorgde er voor dat er één centrale partij was die verantwoordelijk was voor het bijhouden van de balansen… net als ook bij een gewone bank het geval is dus. Dit is een zeer ongunstige situatie welke in de praktijk heel wat risico’s met zich meebrengt. De oplossing voor dit probleem? Een systeem welke gebruik maakt van zogenaamde peer-to-peer technologie. Hiermee is het belang van niet alleen blockchain, maar ook Bitcoin meteen duidelijk.

Welke oplossing brengt de blockchain met zich mee?

Tot op vandaag is het niet bekend welke persoon of welke organisatie de zogenaamde whitepaper van Bitcoin heeft geschreven. Dit is nochtans een uitermate belangrijk document waarin voor het eerst het principe van niet alleen Bitcoin, maar ook de blockchain werd beschreven. De whitepaper bestaat uit een kleine acht pagina’s en maakt duidelijk op welke manier er geld naar elkaar kan worden verstuurd door gebruik te maken van een gedecentraliseerd netwerk. Blockchain is gebaseerd op verschillende technologische componenten welke reeds over een veel langere geschiedenis beschikken. De combinatie van deze verschillende componenten heeft geleid tot een innovatief systeem welke in de praktijk over een ongelofelijk aantal verschillende toepassingsvlakken beschikt.

Peer-to-peer technologie, de basis van de blockchain

Voor de basis van blockchain moeten we eigenlijk vooral kijken in de richting van de zogenaamde peer-to-peer technologie. Het betreft hier uiteraard een technologie welke reeds veel eerder op de markt werd gelanceerd. Verschillende systemen maken hier reeds veelvuldig en bovendien ook jarenlang gebruik van. Enkele voorbeelden op dit vlak zijn niet alleen BitTorrent, maar ook Napster. Door gebruik te maken van deze technologie beschikken gebruikers over de mogelijkheid om data te delen met elkaar zonder dat er daar een centrale partij bij komt kijken. Dit is exact hetzelfde als wat blockchain doet.

De blockchain is eigenlijk een gedeelde database die alle data bevat met betrekking tot de transacties die in het verleden zijn uitgevoerd. Op deze manier is het voor alle deelnemers van het netwerk mogelijk om te achterhalen wie over welke holdings beschikt. Dit gezegd zijnde betekent dit niet dat alle transacties op het systeem noodzakelijkerwijs volledig zichtbaar moeten zijn. Verschillende cryptocurrencies zoals bijvoorbeeld Zcash, Monero en Verge hebben er voor gezorgd dat een groot deel van de publieke data kan worden afgeschermd van derden. Op deze manier is het niet zomaar meer mogelijk om transacties en balansen (volledig) te traceren.

Het gebruik van blokken op de blockchain

De naam ‘blockchain’ is eigenlijk ontstaan uit het feit dat er bij dit decentraal netwerk steeds gebruik wordt gemaakt van blokken om de transacties te verwerken. Elke blok bevat een grote hoeveelheid aan informatie over de verschillende transacties die het heeft verwerkt. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens zoals bijvoorbeeld de verzender en ontvanger van een transactie, maar ook om het tijdstip waarop een transactie is uitgevoerd evenals de waarde waarover ze beschikte. Bovendien is er bij elke blok sprake van een verwijzing naar het vorige blok. Hierdoor ontstaat een vorm van ketting, aldus resulterend in de benaming ‘blockchain’.

De deelnemers van de blockchain

De blockchain en dan meer bepaald het netwerk van een bepaald cryptoproject wordt in stand gehouden door verschillende deelnemers. Zo zijn er de miners die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de transacties en moeten de nodes op hun beurt de correctheid van de transactie verifiëren. Wat het systeem zo uniek en veilig maakt is dat elke deelnemer een kopie van de blockchain op diens systeem heeft staan. Op het ogenblik dat er dus één of meerdere schakels wegvallen zijn er altijd nog meer dan voldoende andere bronnen die de exacte geschiedenis kennen van de ‘chain’. Dit zorgt er voor dat het een systeem is waarbij fraude eigenlijk nagenoeg volledig kan worden uitgesloten. Dit maakt ze heel wat veiliger in vergelijking met meer traditionele systemen die reeds jarenlang worden gebruikt.

Welke verschillende blockchains bestaan er?

Tot slot is het nog belangrijk om even te kijken naar de verschillende soorten blockchains die er allemaal op de markt zijn terug te vinden. Zoals u inmiddels wel al weet is een blockchain namelijk een netwerk die eigenlijk naar wens kan worden ingericht en opgezet. Om een meerwaarde te kunnen betekenen binnen de markt is het dan ook steeds als het ware een vereiste dat een block chain over enkele unieke eigenschappen beschikt. Alleen dan weet ze zich immers te onderscheiden. Helemaal niemand zit immers te wachten op duizenden exacte klonen van Bitcoin. Alle verschillende cryptonetwerken die er verschijnen kunnen we eigenlijk gaan indelen in drie verschillende soorten blockchains. Het gaat hierbij om:

  • Een publieke blockchain;
  • Een private blockchain;
  • Een hybride blockchain;

Op moment van schrijven is de bekendste blockchain natuurlijk de publieke blockchain. Dit betekent in de praktijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om een account aan te maken op de blockchain evenals er transacties op uit te voeren. Enkele bekende voorbeelden van een publieke blockchain zijn niet alleen Bitcoin en Litecoin, maar ook Ethereum.

Een tweede type blockchain is de zogenaamde ‘hybride blockchain’. Er wordt in de praktijk ook vaak naar dit type van blockchain verwezen als zijnde een ‘consortium blockchain’. Het gaat hierbij om een gesloten omgeving waarbij verschillende partijen een samenwerkingsverband zijn aangegaan om bepaalde data te kunnen uitwisselen. Een voorbeeld hiervan kan bijvoorbeeld een bankgroep zijn die onderling transacties wil kunnen uitvoeren.

De derde en laatste blockchain is de private blockchain. Deze kan worden opgezet op het ogenblik dat een bedrijf binnen haar onderneming gebruik wenst te maken van de mogelijkheden die blockchain te bieden heeft. Het spreekt voor zich dat hier in de praktijk verschillende redenen voor kunnen bestaan.

Blockchain in de toekomst

Het potentieel waar de blockchain over beschikt is enorm. In de praktijk kunnen dan ook niet alleen particulieren, maar zeker ook bedrijven de mogelijkheden van deze technologie implementeren in hun alledaagse activiteiten en / of bedrijfsvoering. Het is dan ook uitkijken naar de verschillende nieuwe projecten die gebaseerd op blockchain gelanceerd zullen worden.

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!