Bitcoin (BTC)

Bitcoin cryptomunt

Gedurende lange tijd bleef de Bitcoin (BTC) onder de radar hangen. Daar kwam verandering in op het ogenblik dat de cryptomunt haar eerste sterke stijgingen wist te realiseren. Ondanks het feit dat het voor veel mensen ondertussen wel duidelijk is wat Bitcoin nu precies is en waarom het de moeite waard kan zijn om er in te investeren geldt dit uiteraard nog niet voor iedereen. De Bitcoin is in ieder geval de allereerste decentrale digitale valuta welke tegenwoordig beter bekend staat als ‘cryptocurrency’. Denk jij er ook aan om over te gaan tot het aankopen van één of meerdere Bitcoins, maar wil je er eerst absoluut zeker van zijn dat je over alle informatie beschikt die betrekking heeft tot deze cryptomunt? In dat geval is het doornemen van de informatie op deze pagina ongetwijfeld de moeite meer dan waard.

Benieuwd naar Bitcoin verwachting? Onze experts leggen het uit…

Wat is Bitcoin precies?

Bitcoin is een cryptovaluta waarmee het mogelijk is om onderling transacties uit te voeren zonder dat er daarvoor tussenkomst moet zijn van een derde partij zoals een bank of een andere financiële instelling of dienst. Bitcoin (BTC) is er door de jaren heen bekend om geworden over een zeer volatiele koers te beschikken. Enorme koersschommelingen binnen een periode van 48 uur zijn dan ook meer regelmaat dan uitzondering. Bitcoin maakt gebruik van een decentraal betaalnetwerk welke over de karakteristieken van een grootboek beschikt. We noemen dit grootboek de ‘blockchain’.

In principe is het voor iedereen die beschikt over een digitale portefeuille, ook wel een BTC wallet genoemd, mogelijk transacties uit te voeren die worden geregistreerd in de blockchain. Dergelijke transacties worden toegevoegd in groepen welke beter bekend staan als ‘blokken’. Dit zorgt er voor dat we eigenlijk kunnen stellen dat het grootboek uit een verzameling van groepen of blokken met transacties bestaat. Omwille van deze reden is er dan ook sprake van de zogenaamde ‘block-chain’.

Eén van de belangrijkste voordelen van deze technologie is terug te vinden in het feit dat de blockchain van Bitcoin (BTC) niet één specifiek bestand is welke centraal is opgeslagen bij een bepaald bedrijf of onderneming, in tegendeel. Voor iedereen die dat wenst is het namelijk mogelijk om een volwaardige Bitcoin wallet te installeren. Deze wallet zal in de praktijk ook een kopie bewaren in de blockchain. Deze informatie kan in principe continue worden aangepast of geüpdate doordat informatie slechts in kleine groepen wordt toegevoegd. Deze blokken hebben een bestandsgrootte van 1 MB. Deze technologie zorgt er voor dat elk apparaat welke deel uitmaakt van het netwerk steeds op de hoogte is van de transacties die zijn uitgevoerd.

Bitcoin als betaalmethode

Bitcoin is door de jaren heen op steeds uitgebreidere schaal geaccepteerd als betaalmiddel. Verwacht wordt dat de Bitcoin (BTC) ook naar de toekomst toe verder als betaalmiddel zal blijven groeien. De manier waarop Bitcoins bewaard dienen te worden is in zekere zin vergelijkbaar met gewone euro’s. In tegenstelling tot deze laatste bestaat er voor cryptovaluta zoals de Bitcoin geen echte, fysieke portefeuille, maar wel een digitale wallet. Vanuit deze wallet is het mogelijk om bepaalde transacties uit te voeren, maar je kan ze er uiteraard gewoon in laten zitten als investering.

Dat Bitcoin over een aanzienlijk potentieel beschikt voor wat haar karakter als cryptovaluta betreft blijkt onder meer uit het feit dat een internationale betaling met Bitcoin niet alleen zeer eenvoudig, maar ook nog eens snel en voordelig is. Wil je bijvoorbeeld een bepaald bedrag in Bitcoin (BTC) overmaken naar iemand die in Nieuw-Zeeland woont? In dat geval kan deze het bedrag reeds binnen enkele minuten ontvangen. Hiermee behoren niet alleen de vaak tergend lange wachttijden, maar ook de hoge transactiekosten van banken definitief tot het verleden. Daarnaast is het zo dat de veiligheid van elke verrichting die gebeurt wordt gewaarborgd door de blockchain.

De Bitcoin of BTC koers

Sinds het ontstaan is de waarde van de Bitcoin (BTC) aanzienlijk gestegen en eigenlijk is dat nog een understatement. De continue toename in waarde heeft er voor gezorgd dat de Bitcoin op vandaag algemeen geaccepteerd is als interessante investering. Dit neemt echter niet weg dat de koers van deze cryptovaluta enorm kan fluctueren. Dit zorgt er voor dat een investering in Bitcoin enigszins kan worden vergeleken met een beleggen in bijvoorbeeld risicovolle aandelen die over een volatiel karakter beschikken.

In vergelijking met traditionele betaalmiddelen is het zo dat er bij Bitcoin geen sprake is van inflatie. Dit komt omdat er maximaal 21.000.000 volledige BTC eenheden in omloop zijn. Betalingen dienen evenwel niet in volledige eenheden te gebeuren. Elke BTC kan dan ook worden ingedeeld in 100.000.000 eenheden. Deze luisteren naar de naam ‘Satoshi’. In werkelijkheid zorgt dit er voor dat het totale aantal BTC eenheden uitkomt op een slordige 2.100.000.000.000.000 exemplaren.

Welke Bitcoin wallet gebruiken?

Het feit dat de Bitcoin (BTC) de eerste, echte cryptovaluta was op de markt zorgt er voor dat er inmiddels zeer veel verschillende wallets voor verkrijgbaar zijn. Er wordt op dit vlak een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde ‘online wallets‘ en ‘hardware wallets‘. Enkele interessante voorbeelden van Bitcoin wallets zijn de Ledger Nano S (een hardware wallet), de online wallet van Coinbase (gratis), de TREZOR Bitcoin Wallet en de Stroncoin Wallet. Veel mensen die voor het eerst investeren in cryptocurrencies willen de drempel zo laag mogelijk houden. Dit zorgt er voor dat er vooral in Nederland veelvuldig voor wordt gekozen om een beroep te doen op de diensten van bijvoorbeeld Litebit. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat deze aanbieder van cryptocurrencies het mogelijk maakt om Bitcoins te kopen met onder meer iDeal. Bovendien kunnen deze ook meteen worden opgeslagen in de eigen wallet waar Litebit over beschikt. Bitcoins kopen en bewaren was nog nooit zo eenvoudig!

Bitcoins kopen

De populariteit van de Bitcoin (BTC) heeft er voor gezorgd dat het aantal aanbieders door de jaren heen stelselmatig is toegenomen. Waar je uiteindelijk Bitcoins gaat kopen is een beetje afhankelijk van de ervaring waarover je reeds beschikt evenals van de gewenste betaalmethode. Veel Nederlanders geven op dit vlak de voorkeur aan Litebit, maar er zijn ook nog tal van andere opties beschikbaar. Indien je er toch voor kiest om jouw Bitcoins bij Litebit aan te kopen zal je kunnen vaststellen dat het aankoopproces zeer laagdrempelig is en je bovendien de aangekochte cryptovaluta’s meteen in de online wallet van Litebit kan opslaan. Het is onnodig om te zeggen dat deze werkwijze voor de crypto beginner zeker en vast een aanrader is.

Klik hier om meteen Bitcoins te kopen bij Litebit!


 

Bitcoin

Bitcoin op Cryptobeginner.nl

Bitcoin is ’s werelds eerste, echte cryptocurrency. Het betreft hier een gedecentraliseerd betaalmiddel welke het mogelijk maakt om zonder tussenkomst van een derde partij transacties uit te voeren. Dit betekent dat het netwerk peer-to-peer is. In de praktijk betekent dit dus dat alle transacties rechtstreeks uitgevoerd worden tussen de verschillende betrokken personen. De verificatie van de transacties gebeurt middels een netwerk van nodes. De transacties worden vervolgens opgeslagen in de blockchain. Deze laatste is een openbare, gedistribueerde database waar gemiddeld om de 10 minuten tijd een blok aan wordt toegevoegd. Ondanks het feit dat veel mensen het concept van de blockchain integraal toeschrijven aan Bitcoin en haar uitvinder ‘Satoshi Nakamoto’ is dit niet helemaal correct. Het oorspronkelijke concept van de blockchain werd dan ook reeds in zekere zin beschreven in het jaar 1998. Dit gebeurde door Wei Dai. Het was uiteindelijk wel Satoshi Nakamoto (een pseudoniem voor voor één persoon of een groep van personen achter Bitcoin) die ze voor het eerst daadwerkelijk wist te praktiseren onder de vorm van opensourcesoftware bij Bitcoin.

Het ‘genesisblok van Bitcoin’

Elke cryptocurrency beschikt over een zogenaamde ‘genesisblok’. Het gaat hierbij om de eerste blok die voor de cryptocurrency tot stand is gekomen. De genesisblok van Bitcoin dateert van 3 januari 2009. De blok zou zijn aangemaakt om 18:15:05 GMT. Opvallend is ook dat de blok een bepaalde tekst bevat. Deze tekst luidt; “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Ondanks het feit dat de eerste blok voor Bitcoin dus is ontstaan op 3 januari liet de eerste transactie nog even op zich wachten. Deze werd uitgevoerd door Satoshi Nakamoto op datum van 12 januari 2009. De transactie werd verstuurd naar Hal Finney.

De werking van Bitcoin in de basis

De theorie achter Bitcoin is bijzonder interessant. Zij die er zich in willen verdiepen en bijgevolg ook de oorspronkelijke filosofie van Satoshi Nakamoto willen leren kennen doen er goed aan om zich even te verdiepen in de zogenaamde ‘whitepaper’ welke door Satoshi Nakamoto werd gepubliceerd. In de basis werd Bitcoin dus in het leven geroepen om de macht die banken over ons dagelijks leven hebben in te perken. Op het ogenblik dat er een bepaald fiat-bedrag moet worden overgemaakt verloopt deze transactie immers altijd via een bank. Bovendien is het ook vaak zo dat internationale transacties gepaard gaan met niet onaanzienlijke kosten. De komst van Bitcoin moest er dus niet alleen voor zorgen dat mensen hun geld terug volledig in eigen beheer kunnen hebben, daarnaast heeft het ook als doel om de vele kosten voor (internationale) transacties in te perken.

Bitcoin maakt dus gebruik van een technologie welke we de ‘blockchain’ noemen. Deze blockchain beschikt over een soort van logboek waar alle transacties in zijn terug te vinden. De blockchain is niet geheim en heeft een publiekelijk karakter. Dit betekent onder meer dat ze wordt verspreid over knooppunten van het zogenaamde peer-to-peer-netwerk waar gebruik van wordt gemaakt. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen aan dit netwerk. Om de vereiste beveiliging te voorzien wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘cryptohashing’. Deze dient er niet alleen voor te zorgen dat BTC-tokens uitsluitend kunnen worden uitgegeven door de eigenaar er van, maar ook dat dit per token slechts één keer kan gebeuren. In eerste instantie bleek het nog niet zo eenvoudig om Bitcoin tokens aan te kunnen kopen, maar tegenwoordig is daar (gelukkig maar) verandering in gekomen.

Hoe verloopt een Bitcoin transactie?

In theorie lijkt het uitvoeren van een Bitcoin-transactie een zeer eenvoudig iets. In de praktijk gaat er echter steeds een vrij complex gegeven achter schuil. De manier waarop een dergelijke transactie tot stand komt verloopt dan ook doorgaans in verschillende fasen. Wij hebben de exacte werking van een Bitcoin-transactie welke wordt uitgevoerd hieronder alvast even uitgebreid en stapsgewijs voor u beschreven.

Om een bepaald bedrag aan Bitcoin te kunnen ontvangen wordt er een geheime sleutel gegenereerd van 32 bytes. Dit staat gelijk aan 256 bits. Op deze manier ontstaat een publieke sleutel waarbij er in de blockchain zelf een interne representatie wordt gemaakt van het bitcoinadres.

Het publieke bitcoinadres wordt meegedeeld aan de betaler. Op het ogenblik dat de betaling is uitgevoerd zal er in de blockchain een transactie verschijnen met een bepaalde output. Deze output bestaat uit een combinatie van niet alleen de waarde van de transactie, maar ook de zogenaamde ‘hash’ van de publieke sleutel.

Een Bitcoin die in het bezit is van een bepaalde persoon bestaat dus eigenlijk uit een nog nooit uitgegeven transactieoutput. De eigenaar van de BTC-tokens is dan in het bezit van de geheime sleutel, de zogenaamde ‘private key‘. Gecombineerd met de betalingsopdracht is het op deze manier mogelijk om een code te genereren welke zal worden meegestuurd met de transactie. Op deze manier kan er door het netwerk worden gecontroleerd of de gebruikte private key inderdaad bij de hash van de publieke sleutel hoort of niet. Dit uiteraard zonder dat daarbij de nood bestaat om de geheime sleutel zelf af te leiden.

Op het ogenblik dat er een controle van de output gebeurt maakt Bitcoin gebruik van de secp256k1 ECDSA standaard. De letters ‘SEC’ die deel uitmaken van de benaming staan voor ‘Standards for Efficient Cryptography’. De p vormt dan weer een verwijzing naar het feit dat er door de standaard een set van 6 parameters zal worden vastgelegd. De k verwijst vervolgens op haar beurt naar het gebruik van het zogenaamde ‘koblitzkromme’.

Op 24 augustus van het jaar 2017 werd er voor gekozen om een belangrijke update door te voeren aan het netwerk van Bitcoin. De update had betrekking tot de activering van het langverwachte ‘Segregated Witness’. Deze bracht als belangrijkste wijziging met zich mee dat de beperking op vlak van blokgrootte tot 1 MB werd ingeperkt tot 4 miljoen WU’s.

Het onomkeerbare aspect van Bitcoin

Kenmerkend voor een transactie welke wordt uitgevoerd met Bitcoin is dat ze niet kan worden teruggedraaid. In principe zorgt dat er voor dat deze manier van werken voor de persoon die de betaling uitvoert minder veilig is. Op het ogenblik dat er een betaling in Bitcoin gebeurt voor de aankoop van een bepaald artikel voor ontvangst kan dit bedrag niet meer terug worden geclaimd in geval van problemen. Voor de ontvanger is een transactie met Bitcoin dan weer veiliger ten opzichte van een betaling met creditcard. In het laatste geval is het namelijk mogelijk dat de uitgevoerde transactie op vraag van de persoon die heeft betaald door de creditcardmaatschappij wordt ingetrokken. Bovendien kan er ook sprake zijn van een incasso welke door de betaler wordt gestorneerd. Het spreekt voor zich dat de persoon die betaalt wel de mogelijkheid heeft om aan de ontvangende partij te vragen om de Bitcoin-transactie terug te betalen. Het is echter aan deze laatste om daar al dan niet op in te gaan.

De schaalbaarheid van Bitcoin

Eén van de belangrijkste nadelen waar Bitcoin eigenlijk sinds haar lancering mee afgerekend heeft gekregen is het ontbreken van een absolute schaalbaarheid. De manier waarop een Bitcoin-transactie wordt uitgevoerd heeft er in de basis voor gezorgd dat er eigenlijk niet of nauwelijks sprake kan zijn van schaalbaarheid. Dit geldt niet in het minst omwille van het feit dat er een limiet geldt van 4 MWU per blok. Daarnaast is er bovendien ook nog de regel van elke 10 minuten een blok. Op deze manier wordt er een beperking opgelegd van tussen de 4 en 7 transacties per seconde. Concurrerende blockchain-projecten staan op dit vlak al veel verder. De komst van SegWit heeft gelukkig wel voor enige verlichting gezorgd.

In de praktijk is het ontbreken van een optimale schaalbaarheid een belangrijk nadeel van Bitcoin. De hoeveelheid aan mogelijke transacties ligt bij Bitcoin op moment van schrijven dan ook significant lager in vergelijking met bijvoorbeeld het systeem van pinbetalingen of creditcards. Dit zorgt er voor dat het betalen van kleine bedragen in Bitcoin eigenlijk nagenoeg onmogelijk is. Dit betekent echter niet dat de beperking van de blokgrootte geen bijdrage levert aan het systeem van Bitcoin, in tegendeel. De blokgroottebeperking werd immers ingevoerd in het jaar 2010 om zogenaamde denial-of-serviceaanvallen te kunnen counteren.

De meerwaarde van het ‘Lightning Network’ voor de schaalbaarheid

Bovenstaande betekent niet dat het ontbreken van een optimale schaalbaarheid altijd een ‘issue’ dient te blijven voor Bitcoin. Er wordt dan ook door de community hard gewerkt aan een oplossing. Een mogelijke oplossing op dit vlak zou terug te vinden kunnen zijn onder de vorm van het zogenaamde ‘Lightning Network’. Deze zou het voor twee partijen mogelijk moeten maken om onderling een betalingskanaal op te zetten. Vervolgens kunnen er tegen betaling van een borg tussen de personen betalingen worden uitgevoerd welke niet allemaal individueel in de blockchain moeten worden geplaatst. Dit gebeurt uiteindelijk pas wanneer er sprake is van een definitieve afrekening. Op het ogenblik dat meerdere partijen deze manier van werken gaan toepassen zal er een individueel netwerk ontstaan. Op deze manier kunnen ook zogenaamde ‘off-chain’ transacties worden uitgevoerd tussen deelnemers welke niet samen over een eigen betalingskanaal beschikken. Dit moet de schaalbaarheid van Bitcoin ongelofelijk kunnen vergroten en de toepasbaarheid aanzienlijk uitbreiden.

Wat is P2SH of ‘Pay to Script Hash’?

Veel mensen hebben er waarschijnlijk nog nooit eerder over gehoord, maar toch is het belangrijk om te weten wat het ‘P2SH’ principe precies is. Deze werd reeds gelanceerd in het jaar 2012 als extra optie. De ontvanger zal in dit geval op voorhand een ‘redeem script’ maken. Dit script zorgt voor het bepalen van de voorwaarden waaronder het bedrag na ontvangst van de betaler in een latere fase terug vrij kan komen. De ontvanger zal vervolgens de hash van het script overmaken aan de persoon die de betaling heeft uitgevoerd. Op deze manier kan er een transactie tot stand komen. Nadat de ontvangst plaats heeft gevonden beschikt de ontvanger over de mogelijkheid om het redeem script te verwerken in de transactie. Het script zal vervolgens worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of het bedrag kan worden vrijgegeven of niet. Mensen die reeds over enige kennis en ervaring beschikken met crypto zullen hier een min of meer gelijkaardige werking in zien van een smart contract. Dat klopt, al zijn de mogelijkheden van P2SH wel een stuk beperkter.

Rootstock, een smart contract platform op Bitcoin

Bitcoin en EthereumEén van de sterkste troeven van Ethereum, toch één van de belangrijkste concurrenten van Bitcoin is terug te vinden in de ondersteuning voor zogenaamde ‘smart contracts’. Wat veel mensen echter niet weten is dat Bitcoin over het zogenaamde ‘Rootstock platform’ beschikt. Het gaat hierbij om een smart contract platform welke eigenlijk alles kan wat er op Ethereum ook mogelijk is. Dat echter niet alleen sneller, maar bovendien ook goedkoper en op veel uitgebreidere schaal. RSK maakt op haar platform gebruik van speciale, slimme Bitcoins die stuk voor stuk honderd procent zijn gedekt door de echte Bitcoins.

Rootstock is (een beetje vergelijkbaar met het Lightning Network) gebouwd boven op Bitcoin. Dit heeft als interessant voordeel dat ze veel eenvoudiger te schalen valt. Dit bovendien terwijl er niet moet worden ingeboet op vlak van beveiliging. De blockchain van Bitcoin is dan ook niet voor niets één van de best beveiligde in de wereld. Op het ogenblik dat er een bepaalde Dapp op het netwerk van Ethereum te populair wordt kan deze zorgen voor een overbelasting van dat netwerk. Bovendien zullen de transacties niet alleen duur, maar ook onbetrouwbaar worden. Met dergelijke problemen zult u bij Rootstock niet snel worden geconfronteerd.

De Bitcoin blockchain en de verschillende sidechains waarover ze beschikt staan er om bekend elkaar te versterken. Op het ogenblik dat één van de secundaire netwerken over een grotere waarde komt te beschikken lift deze ook de globale waarde van Bitcoin mee de hoogte in. Het logische gevolg is dan namelijk dat er meer miners zullen worden aangetrokken waardoor het volledige netwerk zal kunnen rekenen op een structureel verbeterde beveiliging. Het zou dan ook zomaar kunnen gebeuren dat er op deze manier op termijn niet alleen een veel stabieler, maar bovendien ook een veel veiliger netwerk komt te ontstaan in vergelijking met Ethereum.

Bitcoin mining

Net zoals voor elk netwerk het geval is geldt ook voor Bitcoin dat ze op een bepaalde manier moet worden ondersteund. Deze ondersteuning vindt ze onder de vorm van ‘nodes‘ en ‘miners’. Een node is in principe niet zoveel meer dan een computer welke is voorzien van krachtige hardware en Bitcoinsoftware draait. Op deze manier kan ze meehelpen aan het verspreiden van informatie. Op het ogenblik dat er een transactie wordt uitgevoerd met behulp van een BTC-token is het zo dat de node die gaat goedkeuren. Vervolgens zal de informatie worden doorgestuurd naar de andere nodes die deel uitmaken van het netwerk. Deze zullen op hun beurt terug hetzelfde doen. Op deze manier wordt er verder gewerkt tot werkelijk elke node die deel uitmaakt van het netwerk de transactie heeft ontvangen.

Bepaalde van de bovenstaande nodes zijn niet alleen maar nodes, maar echte ‘miners’. Het is hun functie om de transacties die zijn goedgekeurd te bundelen in een zogenaamde blok. Van zodra een dergelijke blok tot stand is gekomen wordt er verder gegaan met het ‘encrypteren’. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Het encrypteren kan immers pas gebeuren op het ogenblik dat er een complex, wiskundig vraagstuk wordt opgelost. Het uiteindelijke doel van het vraagstuk is om een bepaalde ‘nonce’ te vinden. Het vraagstuk is zo complex dat er zeer krachtige hardware nodig is om (zo snel mogelijk) het vraagstuk te kunnen oplossen. De nonce waarvan sprake is, is een getal welke zich kan bevinden tussen 0 en 4.294.967.296. Een eenvoudige opdracht staat de miners dus zeker en vast niet te wachten op het ogenblik dat er een nieuwe blok moet worden aangemaakt,… in tegendeel!

Op het ogenblik dat de nonce is gevonden zal deze worden gecombineerd met de data die afkomstig is uit de voorgaande blok. Vervolgens zal alles op hun beurt terug worden omgevormd door middel van de zogenaamde ‘hashfunctie’. Een dergelijke hashfunctie heeft als doel om alle data tot een soort van unieke code te verwerken. Dit gebeurt uiteraard op basis van een op voorhand vastgestelde grootte welke beter bekend staat als de ‘hash’. Voor het harde werk dat de miners leveren ontvangen ze van het netwerk een bepaalde vergoeding. Dit zorgt er voor dat het voor partijen interessant blijft om het netwerk in stand te houden.

Welke vergoeding in ruil voor Bitcoin mining?

De exacte vergoeding die de miner ontvangt voor zijn ‘diensten’ is steeds afhankelijk van de ‘block reward’ die op dat moment van toepassing is. Het is namelijk zo dat er sprake is van een bepaalde bovengrens op vlak van het aantal Bitcoin welke ooit in omloop kan komen. Bovendien is het ook nog eens zo dat er sprake is van Bitcoin mining welke op een bepaald ogenblik zal stoppen. Zijn alle tokens gemined, dan spreekt het voor zich dat er geen verdere mining activiteiten (in de letterlijke zin van het woord) meer zijn vereist. Bitcoin staat er om bekend over een max. supply te beschikken van 21.000.000 BTC. Dit betekent dat er nooit meer dan deze hoeveelheid in omloop kan komen.

De hoeveelheid Bitcoin welke de miners als ‘beloning’ kunnen opstrijken halveert per elke 210.000 blokken die zijn gemined. Toen de eerste blokken werden gemined was er nog sprake van een reward van zomaar even 50 BTC. Inmiddels is deze hoeveelheid reeds aanzienlijk geslonken naar 6,25 Bitcoin per blok. Ondanks het feit dat de moeilijkheidsgraad dus toeneemt neemt de vergoeding af. Een beetje de omgekeerde wereld, maar het is precies hoe het systeem van Bitcoin is bedoeld. Het feit dat de mining-activiteiten in de klassieke zin van het woord voor Bitcoin ooit zullen stoppen boezemt miners de nodige angst in. Toch is dat nergens voor nodig. De algemene verwachting is namelijk dat de laatste blok van Bitcoin zal worden gemined ergens rond het jaar 2140. Voor de huidige generatie miners dus geen probleem…!

Het ‘Proof-of-Work’ principe van Bitcoin

Aan de basis van de manier hoe Bitcoin werkt ligt het zogenaamde ‘Proof-of-Work‘ algoritme. De naam van het algoritme is een verwijzing naar de acties die moeten worden ondernomen door miners om een blok te kunnen encrypteren. In eerste instantie viel het minen van Bitcoin behoorlijk goed mee, maar naarmate er meer blokken waren gemined is de moeilijkheidsgraad sterk de hoogte in gegaan. Dit heeft er voor gezorgd dat er op vandaag een ongelofelijke computerkracht is vereist om de wiskundige vraagstukken te kunnen oplossen. De tijd dat u er gewoon voor kon kiezen om te minen met uw eenvoudige desktop of laptop behoort dus definitief tot het verleden. Wilt u tegenwoordig als miner fungeren? Dan dient u daarvoor dan ook rekening te houden met een zeer aanzienlijke investering in mining apparatuur. Op deze manier weet het netwerk dan weer wel dat de miner betrouwbaar is.

Ondanks het feit dat het Proof-of-Work algoritme van Bitcoin in de basis natuurlijk zeker niet slecht is moet het gezegd dat ze door de jaren heen ook een beetje is achterhaald. Er zijn sinds de lancering van Bitcoin op de markt dan ook heel wat nieuwe algoritmes verschenen. Misschien wel de meest interessante luistert naar de naam ‘Proof-of-Stake‘. In dit geval zijn er geen miners meer vereist waardoor ook de enorme computerkracht en het bijbehorende energieverbruik tot het verleden behoren. Het enige wat u nog hoeft te doen is uw tokens in een wallet stoppen. Op deze manier helpen ze mee om het netwerk in stand te houden. In ruil voor het vasthouden van uw tokens zult u dan vervolgens ook een bepaalde vergoeding krijgen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het ‘Proof-of-Stake’ systeem niet alleen energiezuiniger, maar ook veel toegankelijker is in vergelijking met het ‘Proof-of-Work’ algoritme.

Wat gebeurt er wanneer alle Bitcoin tokens in circulatie zijn?

Het moment waarop de laatste token van Bitcoin in circulatie wordt gebracht zal natuurlijk een zeer belangrijke mijlpaal vormen voor het hele project. Veel mensen zijn echter ook angstig voor dit moment, want als er geen tokens meer ‘gemaakt’ kunnen worden, waarom zouden partijen er dan nog voor kiezen om hun rekenkracht uit te lenen aan het netwerk? Zeer eenvoudig. Op het ogenblik dat er geen mining rewards meer kunnen worden verstrekt zal er over worden gestapt op een nieuw vergoedingsmodel. Vanaf dat moment zullen de partijen die de transacties valideren dan ook aanspraak kunnen maken op de ‘Satoshi/byte fee’.

De Satoshi/byte fee heeft betrekking tot de kosten die bij elke transactie horen. Een Satoshi staat bekend als de kleinst mogelijke eenheid die van toepassing is bij Bitcoin. Het gaat hierbij dan ook om één honderd miljoenste van een volledige BTC-token. De benaming ‘Satoshi’ verwijst uiteraard naar de tot op moment van schrijven onbekende persoon (of groep van personen) achter het Bitcoin project. Op het ogenblik dat er een transactie wordt uitgevoerd zal deze door de miners ook in de toekomst worden gevalideerd. Voor het processen van de transactie zal er dan vervolgens een bepaalde vergoeding worden toegekend. Op deze manier zal het voor Bitcoin miners financieel nog steeds interessant zijn om hun rekenkracht uit te lenen aan het netwerk van ’s werelds eerste, echte cryptocurrency.

Hoe Bitcoin kopen?

Bijzonder veel mensen kunnen zich uitstekend vinden in het hele concept dat schuilgaat achter Bitcoin en de blockchain in het algemeen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is de kans bijzonder groot dat u er ook op een bepaald ogenblik voor zult willen kiezen om Bitcoin te kopen. In dat geval beschikt u over verschillende mogelijkheden. De eerste vraag die u zich dient te stellen is of u daadwerkelijk eigenaar wil worden van de Bitcoin of niet. Volstaat het voor u om gewoon te speculeren op de koers van deze cryptovaluta? In dat geval is het ook altijd mogelijk om gebruik te maken van zogenaamde ‘futures’. Deze worden aangeboden door verschillende online brokers en maken het zelfs mogelijk om te speculeren op een daling van de koers van Bitcoin. Zo beschikt u als belegger over een extra potentieel interessante optie.

Echt Bitcoin kopen doet u uiteraard niet door middel van futures. Wanneer u de BTC-tokens ook echt in uw eigen wallet wil kunnen stoppen is het belangrijk dat deze daadwerkelijk worden aangekocht. Dit kan gebeuren bij verschillende partijen. Een logische vraag die u zich op dit vlak moet stellen heeft betrekking tot het feit of u er nu precies voor gaat kiezen om in te stappen met nieuw fiat-geld of u bijvoorbeeld reeds ergens over een cryptovaluta beschikt. Heeft u bijvoorbeeld vroeger al Litecoin of Ethereum in uw bezit gehad? Dan kunt u deze bij zogenaamde ‘cryptocurrency exchanges‘ eenvoudig omwisselen voor Bitcoin.

1.) Bitcoin kopen met fiat-geld

Bitcoin kopen kan in eerste instantie gebeuren met behulp van fiat-geld. Instappen met fiat-geld betekent dat u er voor zult moeten kiezen om een bepaalde storting uit te voeren in euro’s of dollars. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat dit niet zomaar bij elke partij mogelijk is. In Nederland (en België) is het in ieder geval mogelijk om in te stappen in Bitcoin door een beroep te doen op één van de volgende partijen:

LiteBit;
BTCDirect;
AnyCoinDirect;
Bitvavo;

U dient er rekening mee te houden dat er voor het aankopen van Bitcoin met behulp van fiat-geld bepaalde kosten in rekening worden gebracht. Niet alleen zal er voor de gekozen betaalmethode een bepaald bedrag aangerekend worden, daarnaast zult u ook nooit precies de aangekochte hoeveelheid aan tokens ontvangen. Een bepaalde hoeveelheid aan BTC wordt immers gereserveerd om het netwerk te betalen voor de diensten die ze levert. In ieder geval, heeft u dus met andere woorden nog geen crypto en wilt u toch een bepaalde positie innemen in Bitcoin? In dat geval is instappen met behulp van fiat-geld altijd een mogelijkheid.

2.) Bitcoin kopen met een andere cryptovaluta

Bitcoin kopen is natuurlijk niet alleen maar mogelijk met fiat-geld. U kunt er dan ook perfect voor kiezen om Bitcoin te kopen met behulp van andere cryptocurrencies. In dat geval dient er gebruik te worden gemaakt van een echte ‘cryptocurrency exchange’. Enkele interessante partijen waar u in dit geval naar kunt kijken zijn bijvoorbeeld:

Binance;
KuCoin Exchange;
HitBTC;
Coinbase;

Bitcoin kopen kan via deze exchanges op tal van verschillende manieren gebeuren. In eerste instantie kunt u bijvoorbeeld meteen kopen via de op dat ogenblik van kracht zijnde marktprijzen. Indien u dit doet verklaart u zich er mee akkoord dat u bijvoorbeeld Litecoin gaat omwisselen tegen Bitcoin volgens de actuele koers. Het kan echter ook anders. Als handelaar in Bitcoin is het immers ook mogelijk om aan te geven dat u BTC wil kopen tegen een bepaalde lagere marktprijs. In dat geval zet u uw order klaar en moet u wachten tot deze wordt aangetikt. Schiet de koers omhoog? Dan zult u de Bitcoin dus niet hebben kunnen kopen. Gaat de koers wel omlaag? Dan bent u eigenaar van een bepaalde hoeveelheid aan Bitcoin geworden tegen een (aanzienlijk) interessantere prijs.

Bitcoin kopen of verhandelen bij een gespecialiseerde cryptocurrency exchange kan steeds gebeuren door gebruik te maken van verschillende handelsparen. De handelsparen die beschikbaar zijn, zijn steeds sterk afhankelijk van de exchange. In het merendeel van de gevallen is het mogelijk om BTC te verhandelen tegen bijvoorbeeld LTC (Litecoin) en ETH (Ethereum). Daarnaast is het ook zo dat er door de jaren heen verschillende handelsparen met stablecoins zijn ontstaan. Wilt u bijvoorbeeld een bepaald geldbedrag tijdelijk parkeren in een stablecoin zoals Tether om op een geschikt moment Bitcoin te kunnen kopen? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Er bestaat dan ook een handelspaar zoals bijvoorbeeld BTC/USDT.

Handel in Bitcoin futures

Vanaf december 2017 is het mogelijk om er voor te kiezen om te handelen in Bitcoin futures. Het was ‘Chicago Board Options Exchange‘ die er als eerste voor koos om de handel in Bitcoin futures mogelijk te maken. Alle eenheden beschikken over een onderliggende waarde welke gelijk staat aan deze van één BTC-token. Nagenoeg meteen na de lancering van de Bitcoin Futures door de Chicago Board Options Exchange volgde ook de Chicago Mercantile Exchange haar voorbeeld. Zij koos er echter voor om gebruik te maken van eenheden die over een grotere, onderliggende waarde beschikken. Ze vertegenwoordigen dan ook een waarde van zomaar even 5 BTC. Een bekende partij in Nederland die deze futures aanbiedt is onder meer DeGiro. De komst van futures heeft het eenvoudiger gemaakt om te speculeren op de koers die Bitcoin gaat varen. Bitcoin futures zorgen er niet alleen voor dat u geen houder meer dient te zijn van BTC-tokens om de kunnen speculeren op de koers, daarnaast maken ze het ook mogelijk om te speculeren op een daling van de Bitcoinkoers. Heel wat veteranen in de cryptowereld vinden de komst van deze futures dan ook helemaal niets.

Het opslaan van uw BTC-tokens

Bitcoin kopen is natuurlijk slechts één ding. Op het ogenblik dat u Bitcoin gaat kopen zult u namelijk ook over de mogelijkheid moeten beschikken om de BTC-tokens ergens op te slaan. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Globaal gezien wordt er een onderscheid gemaakt tussen de volgende mogelijkheden:

  • Het opslaan van uw Bitcoin tokens bij een cryptocurrency exchange;
  • Het opslaan van uw Bitcoin tokens in een bepaalde (eigen) wallet;

Op welke manier u, uw Bitcoin gaat opslaan is altijd afhankelijk van verschillende factoren. Om hoeveel Bitcoin gaat het bijvoorbeeld precies en wat bent u er mee van plan? Is het uw bedoeling om te investeren in Bitcoin voor de lange(re) termijn? In dat geval is het altijd een goed idee om uw BTC-tokens weg te halen bij de exchange. Op het ogenblik dat er bij de exchange sprake is van een hack of wanneer deze in de financiële problemen terecht komt is het namelijk mogelijk dat al uw zuurverdiende Bitcoins zullen komen te verdwijnen. Het spreekt voor zich dat, dat absoluut niet de bedoeling kan zijn.

Uw BTC-tokens opslaan kan uiteraard niet alleen maar gebeuren bij de exchange. Ondanks het feit dat dit veruit de eenvoudigste keuze is moet het gezegd dat er ook het meeste risico aan verbonden is. Wanneer u Bitcoin heeft gekocht vinden veel mensen het (terecht) van belang om zelf houder te zijn van de private key. Dat bent u bij een exchange dus niet. Om hier verandering in te brengen kunt u er voor kiezen om een keuze te maken uit verschillende mogelijkheden. Er bestaan dan ook tal van uiteenlopende wallets zoals:

Voor welke van deze verschillende Bitcoin wallets u uiteindelijk zult kiezen is natuurlijk altijd afhankelijk van de persoonlijke voorkeur waarover u beschikt. Bovendien is het ook belangrijk om er rekening mee te houden dat niet zomaar elke wallet gratis is. Zou u graag een toestelletje in huis willen halen die specifiek is ontwikkeld voor het opslaan van cryptocurrencies? Denkt u daarvoor in de richting van een hardware wallet zoals een TREZOR of een Ledger Nano S of Ledger Nano X? In dat geval zult u er altijd rekening mee moeten houden dat er aan deze toestellen ook steeds een bepaalde aankoopprijs is verbonden.

Bitcoin opslaan op een hardware wallet

In het bijzonder mensen die van plan zijn om hun investering in Bitcoin voor de langere termijn aan te houden doen er goed aan om te kijken in de richting van een hardware wallet. Ondanks het feit dat er door de jaren heen verschillende van dergelijke systemen op de markt zijn verschenen blijven de meest betrouwbare exemplaren op moment van schrijven toch:

TREZOR One;
TREZOR T;
Ledger Nano S;
Ledger Nano X;

Voor welke hardware wallet u voor uw Bitcoin opslag uiteindelijk zult kiezen is grotendeels afhankelijk van de eisen waarover u beschikt. Wilt u bijvoorbeeld de beschikking hebben over een bluetooth connectie? In dat geval zal de keuze voor de Ledger Nano X uiteraard sneller zijn gemaakt dan de keuze voor de S-variant. Hoe dan ook, indien u op zoek bent naar een echt veilige manier om uw BTC-tokens voor de langere termijn op te slaan lijkt de keuze voor een hardware wallet van Ledger of TREZOR de beste te zijn die u kunt maken.

Bitcoin hard forks

Op het ogenblik dat een bepaald deel van de community achter Bitcoin een specifieke update wenst door te voeren aan het netwerk dient er daar een bepaalde overeenkomst rond te worden bereikt. Op het ogenblik dat deze overeenkomst er niet komt zal er sprake zijn van een zogenaamde ‘hard fork’. In dit geval ontstaat er dus een andere cryptovaluta. Het ontstaan van een dergelijke, nieuwe cryptovaluta kan interessant zijn omdat houders van de ene cryptocurrency dezelfde waarde in de nieuwe cryptocurrency zullen ontvangen. Het is ook omwille van deze reden dat een cryptocurrency in de aanloop naar een hard fork een niet onaanzienlijke koersstijging kan laten zien (gedurende een bepaalde periode).

Sinds de lancering van Bitcoin hebben verschillende blockchain projecten die een geschiedenis delen met Bitcoin er voor gekozen om zelfstandig verder te gaan. Op het ogenblik dat dit gebeurt is er sprake van een ‘hard fork’. Dit betekent immers dat een gedeelte van de community van Bitcoin zich afscheurt om met een eigen token de toekomst tegemoet te treden. Er is pas sprake van een Bitcoin hard fork op het ogenblik dat de beide blockchains een geschiedenis met elkaar delen. Omwille van deze reden is het bijvoorbeeld niet zo dat Litecoin kan worden aanzien als een hard fork van de nummer één cryptocurrency. Dit uiteraard omdat Litecoin en Bitcoin geen overlappende geschiedenis met elkaar delen… althans niet op technisch vlak. Dat geldt bijvoorbeeld wel voor Bitcoin en Bitcoin Cash. Deze laatste is dan ook wel degelijk een hard fork van de oorspronkelijke Bitcoin.

Zowel Bitcoin als Bitcoin Cash maken gebruik van hetzelfde Proof-of-Work algoritme. Dit betekent dat miners over de mogelijkheid beschikken om zeer eenvoudig tussen de beide cryptocurrencies te kunnen wisselen. Op het ogenblik dat er sprake zou zijn van een min of meer gelijke verhouding op vlak van moeilijkheidsgraad tussen beide projecten voor wat de blokopbrengsten betreft zou met één van beide cryptovaluta’s meer per hash kunnen worden verdiend. Dit zou in de praktijk natuurlijk betekenen dat miners voor deze variant zouden gaan kiezen. Vervolgens zou er op veel minder tijd een blok gevonden kunnen worden. Omwille van het feit dat de moeilijkheidsgraad bij beide cryptocurrencies automatisch wordt aangepast worden de onderlinge verhoudingen in principe min of meer op automatische wijze gelijk gehouden. Het spreekt voor zich dat Bitcoin Cash niet de enige hard fork is op Bitcoin. Ook Bitcoin Gold en Bitcoin Diamond zijn bekende hard forks van de nummer één cryptocurrency.

Belangrijke bezwaren rond Bitcoin

Los van de vele voordelen die er verbonden zijn aan Bitcoin spreekt het voor zich dat u als gebruiker eveneens rekening dient te houden met bepaalde nadelen of bezwaren. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat Bitcoin (net als eigenlijk alle cryptocurrencies in het algemeen) een enigszins negatieve reputatie heeft. Het min of meer anonieme karakter van deze digitale valuta (althans dat wordt gedacht) zorgt er voor dat ze erg populair is binnen het criminele milieu. Sinds de lancering van Bitcoin is hier echter toch enigszins verandering in gekomen. Door de jaren heen zijn er namelijk verschillende zogenaamde ‘privacy coins’ op de markt verschenen die veel anoniemer zijn dan Bitcoin. Ondanks het feit dat veel mensen immers dan wel mogen denken dat Bitcoin volledig anoniem is, is het dat in de praktijk zeker niet. Sterker nog, het is eigenlijk vrij eenvoudig mogelijk om te achterhalen welke personen er precies achter het uitvoeren van bepaalde transacties zaten.

Significant energieverbruik voor Bitcoin mining

Een tweede bezwaar waar Bitcoin mee wordt geconfronteerd heeft betrekking tot het ongelofelijk grote energieverbruik welke wordt gerealiseerd voor het minen van de coins. De algemene verwachting is dan ook dat de miners ongeveer 60 procent van hun inkomsten moeten reserveren voor het betalen van het energieverbruik. Omgerekend zou dit neerkomen op zo’n 250 kWh per transactie. Dit staat min of meer gelijk aan het energieverbruik van één huishouden in Nederland op maandbasis. Aan het einde van het jaar 2017 was er volgens onderzoeken bij Bitcoin en Bitcoin Cash samen sprake van een energieverbruik van zomaar even 32 tWh. Dit ligt in lijn met de hoeveelheid aan energie welke wordt verbruikt door een volledig, geïndustrialiseerd land als Denemarken. Of deze cijfers ook daadwerkelijk kloppen is echter nog maar zeer de vraag. Verschillende experts hebben in ieder geval aangegeven dat ze sterk overdreven zijn. Dit gezegd zijnde is het wel gewoon zo dat het Proof-of-Work algoritme er om bekend staat in de praktijk een zeer groot energieverbruik met zich mee te brengen.

De acceptatie van Bitcoin nu en in de toekomst

Reeds vanaf het moment dat Bitcoin op de markt is geïntroduceerd zijn er verschillende partijen die betalingen in Bitcoin accepteren. Vanaf het einde van het jaar 2013 hebben ook verschillende, grote e-commercebedrijven er voor gekozen om betalingen in Bitcoin te accepteren. In de praktijk is het wel zo dat er niet zelden gebruik wordt gemaakt van een bepaalde tussenstap. Het gaat hierbij dan om de diensten van een betaalprovider. Deze moet er voor zorgen dat de Bitcoin nadat de transactie is afgerond meteen kan worden omgezet in fiat-geld. Dit zorgt er in de praktijk voor dat er in de boekhouding van ondernemingen doorgaans Bitcoins terug te vinden zullen zijn. Deze zijn dan immers reeds ingewisseld voor fiat-geld zoals euro’s of dollars.

De rechtbank van Overijssel heeft op 14 mei 2004 een uitspraak gedaan met betrekking tot het wettelijk karakter waar Bitcoin over beschikt. De rechtbank was van oordeel dat Bitcoin niet kan worden aanzien als een echte valuta, maar wel als een ruilmiddel. Wat dit betreft zou het karakter van Bitcoin dan ook niet onaanzienlijke gelijkenissen vertonen met deze van bijvoorbeeld goud en zilver. Het gevolg van deze uitspraak is dat men in geval van een wanprestatie dus geen aanspraak kan maken op een zekere vergoeding van de opgelopen schade ten gevolge van eventuele verschillende in de wisselkoers. Wilt u dus met andere woorden een transactie doen in Bitcoin en gaat deze transactie fout? In dat geval zult u bij geen enkele partij terecht kunnen om uw geleden verliezen te recupereren.

Bitcoin beschikt over een ongelofelijk uitgebreide community. Deze zorgt er voor dat het Bitcoin protocol continue wordt doorontwikkeld. Eén van de meest toonaangevende updates voor het netwerk is ongetwijfeld het ‘Lightning Network’. Deze technologie zou het mogelijk moeten maken om bijzonder snel evenals tegen zeer lage transactiekosten transacties met Bitcoin uit te kunnen voeren. De transacties zouden bovendien rechtstreeks tussen twee partijen plaats kunnen vinden waardoor niet telkens de blockchain dient te worden aangesproken. Pas wanneer er een reeks van transacties zijn uitgevoerd zal uiteindelijk de eindafrekening worden opgemaakt en vindt er een registratie in de blockchain plaats.

In het bijzonder moet de komst van het Lightning Network als doel hebben om massa-adoptie van Bitcoin op uitgebreidere schaal mogelijk te maken. Op moment van schrijven is het bijvoorbeeld niet zo voor de hand liggend om (kleine) boodschappen te betalen met Bitcoin. Dat moet in de toekomst door de toepassing van het Lightning Network wel mogelijk gaan worden. Hoe dit precies zal gaan uitpakken zal de toekomst ons echter moeten leren.

Veelgestelde vragen over Bitcoin

De informatie welke is terug te vinden op deze pagina heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat u een goed beeld heeft gekregen van wat Bitcoin nu precies is en wat u er in de praktijk mee kunt doen. Dit gezegd zijnde is het zo dat bepaalde vragen steevast terug blijken te komen bij mensen die bijvoorbeeld Bitcoin willen kopen. Omwille van deze reden hebben we tot slot nog even de vijf vaakst gestelde vragen bij elkaar gezocht en voor u op een rijtje gezet.

1.) Wat betekent ‘gedecentraliseerd’?

Eén van de eerste begrippen waarmee u geconfronteerd zult worden op het ogenblik dat u zich gaat verdiepen in Bitcoin of een andere cryptocurrency is ‘gedecentraliseerd’. Voor veel mensen is het niet meteen duidelijk wat hier nu precies mee wordt bedoeld. In principe betekent gedecentraliseerd dat er geen bedrijf of instelling verantwoordelijk is voor het uitvoeren van uw transactie. Concreet geldt voor Bitcoin bijvoorbeeld dat er geen sprake is van een centrale bank die inmenging heeft in de transacties die worden uitgevoerd. Elke betaling met Bitcoin verloopt over het netwerk met nodes die zich overal ter wereld kunnen bevinden. In vergelijking met fiat-geld bent u voor het uitvoeren van betalingen dus nooit afhankelijk van één concrete partij.

2.) Is beleggen of investeren in Bitcoin veilig?

De vaakst gehoorde vraag heeft betrekking tot de veiligheid van Bitcoin. In tegenstelling tot wat de media ons vaak wil doen geloven is er absoluut geen directe link tussen criminele organisaties en Bitcoin. Sterker nog, gerenommeerde financiële partijen zoals bijvoorbeeld Stanley Morgan beschikken reeds over een bepaalde betrokkenheid / participatie in Bitcoin. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat Bitcoin een bijzonder volatiel, financieel product is. Wat dit betreft mag ze dan ook nooit zomaar worden vergeleken met bijvoorbeeld een spaarrekening waar geld op wordt geplaatst. Speculeren op een aantrekkelijke koersevolutie of zelfs koersexplosie van Bitcoin is leuk en interessant, maar het kan ook helemaal fout gaan. Omwille van deze reden wordt het steeds aangeraden om alleen maar geld in Bitcoin te investeren welke u kunt missen. De koers kan immers op eender welk moment enorme sprongen maken.

3.) Kan ik met Bitcoin ook echt betalen?

Het is absoluut mogelijk om met Bitcoin te betalen. Verschillende (grote) webwinkels hebben er reeds voor gekozen om betalingen in Bitcoin te accepteren. Dit geldt overigens niet alleen voor webwinkels. Ook in online casino’s is het bijvoorbeeld erg populair om met Bitcoin te betalen. Wist u bovendien dat er verspreid over de wereld (ook in Nederland) pinautomaten zijn terug te vinden die werken met Bitcoin? Wilt u dus met andere woorden op een zeer toegankelijke manier wat extra Bitcoin kopen met fiat-geld? In dat geval kunt u daarvoor terecht bij één van deze automaten. Vervolgens kunt u uw Bitcoins gaan gebruiken om in een bepaalde webwinkel of een online casino een aankoop of betaling mee te verrichten.

4.) Kan ik zelf ook Bitcoin minen?

In eerste instantie was het in principe voor iedereen mogelijk om Bitcoin te minen. Wanneer u in het bezit was van een gewone laptop of een actuele desktop kon u op deze manier een mooi bedrag extra verdienen. Tegenwoordig is dat niet langer het geval. De moeilijkheidsgraad van de op te lossen wiskundige vraagstukken bij Bitcoin is zo gecompliceerd geworden dat er echt extreem goede (en dure) hardware is vereist om ze op te kunnen lossen. Dit maakt dat het voor de doorsnee consument zoals u en ik niet langer mogelijk is om financieel voordeel te halen uit het minen van Bitcoin, in tegendeel. U moet namelijk los van de hardwarekost ook rekening houden met het energieverbruik welke van toepassing is. De combinatie van beiden maakt het absoluut niet meer interessant om nog aan Bitcoin mining te doen, tenzij voor grote partijen met uitstekende hardware of voor zogenaamde ‘mining farms’.

5.) Kan ik ook gratis Bitcoin in mijn bezit krijgen?

Ondanks het feit dat bijzonder veel mensen geïnteresseerd zijn in het potentieel dat schuil gaat in Bitcoin moet het gezegd dat lang niet iedereen zomaar over de mogelijkheid beschikt om er een bepaald geldbedrag in te investeren. Wilt u toch een graantje mee kunnen pikken van het potentiële succes van Bitcoin of wilt u gewoon graag ook op een bepaalde manier met Bitcoin bezig kunnen zijn? In dat geval is het altijd interessant om daarvoor te kijken in de richting van een ‘Bitcoin Faucet’. De bekendste is Freebitco.in. Bij deze faucet kunt u niet alleen één keer per uur rollen om een bepaalde hoeveelheid aan Satoshi te claimen, daarnaast kunt u ook nog eens uw geluk beproeven met de speciale Bitcoin loterij. Ondanks het feit dat u van een Bitcoin faucet (waarschijnlijk) niet rijk zult worden is het wel erg leuk om op deze manier met Bitcoin bezig te zijn en een klein beetje BTC aan te leggen.