Ripple

Ripple op Cryptobeginner.nl

De cryptomarkt staat er bij heel wat mensen om bekend over een behoorlijk complex karakter te beschikken. Dit heeft niet alleen te maken met de technologie waar gebruik van wordt gemaakt, maar ook met het karakter van een cryptovaluta. Daar waar iedereen vaak denkt dat cryptocurrencies bijvoorbeeld altijd gedecentraliseerd zijn bewijst de XRP-token van Ripple het tegendeel. Deze cryptovaluta staat er om bekend net gecentraliseerd te zijn. Dat maakt ze een vreemde eend in de bijt. Ongeacht het feit dat Ripple en haar XRP-token op dit vlak een beetje tegen de oorspronkelijke filosofie van cryptocurrencies en de blockchain in gaan, moet het gezegd dat ze in een mum van tijd is uitgegroeid tot één van de belangrijkste en tevens ook bekendste spelers binnen de cryptomarkt.

Wat is XRP en wat is Ripple?

In eerste instantie is het voor veel mensen niet meteen duidelijk wat nu precies het verschil is tussen Ripple en XRP. Het moet gezegd, het is ook best een beetje verwarrend. Toch valt dit eenvoudig uit te leggen. Ripple is namelijk gewoon de naam van het bedrijf en XRP is de naam van de token waar gebruik van wordt gemaakt. Het is een algemeen misverstand dat alle systemen die door Ripple op de markt zijn gelanceerd gebruikmaken van de XRP-token. Telkens wanneer er nieuws naar buiten komt over een nieuwe samenwerking die is afgesloten met een grote bank gaat het hart van menig aantal investeerders in XRP sneller slaan. Vaak is dat echter helemaal niet terecht. Het merendeel van de partners waar Ripple een overeenkomst mee heeft afgesloten maken immers geen gebruik van de XRP-token. Een partij die dit wel doet is Cuallix. Zij was ook de eerste om daadwerkelijk gebruik te gaan maken van de XRP-token die door Ripple op de markt is gelanceerd.

Kennismaking met Ripple

Ripple verscheen op de markt in het jaar 2012. Ze werd opgericht in het Amerikaanse Californië onder de naam ‘Opencoin’. Het is sinds het jaar 2012 dat er naarstig wordt gewerkt aan het Ripple betaalprotocol. In het jaar 2015 besloot de onderneming om de naam van diens protocol ook te gebruiken als bedrijfsnaam. In het bijzonder werd het Ripple betaalsysteem op de markt gelanceerd om het betalingsverkeer tussen banken onderling te stroomlijnen. Ripple heeft er inmiddels voor gekozen om drie verschillende platformen op de markt te brengen. Het gaat hierbij om:

  1. xRapid;
  2. xCurrent;
  3. xVia;

Om een internationale transactie tussen verschillende banken (waarbij er vaak een verschil bestaat in valuta) uit te kunnen voeren heeft Ripple er voor gekozen om haar eigen token op de markt te brengen. Het gaat hierbij om de zogenaamde XRP-token. Deze token beschikt over een enorme maximale supply van 100.000.000.000 exemplaren. Het spreekt voor zich dat deze enorme hoeveelheid aan tokens die op de markt gezet kunnen worden altijd wel een bepaalde invloed zullen hebben op de prijs waar de XRP-token over beschikt.

Hoe werkt Ripple in de praktijk?

Op het eerste zicht lijkt het misschien alsof de werkwijze van Ripple gelijk staat aan deze van de andere cryptocurrencies die op de markt zijn terug te vinden. Toch is er een niet onbelangrijk verschil wat Ripple uniek maakt. Natuurlijk is er het gecentraliseerde karakter van de XRP-token, maar er is meer. Wat Ripple het meest weet te onderscheiden van de overige cryptocurrencies is dat zij zich niet focust op het aanbieden van een decentraal alternatief voor het klassieke, financiële systeem. In plaats daarvan heeft Ripple als doel om het bestaande betaalsysteem tussen banken op structurele basis te verbeteren. Dit lijkt misschien allemaal op het eerste zicht wat vaag te zijn, maar gelukkig kunnen we dit zeer duidelijk voorstellen.

Op het ogenblik dat er door een consument of een bedrijf geld wordt overgemaakt naar een buitenlandse rekening is dit niet zomaar een standaard transactie welke wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij dus absoluut niet zomaar om een eenvoudige transactie tussen bank A en bank B, al lijkt dat op het eerste zicht natuurlijk wel zo te zijn. Achter de schermen gaat er echter een volledig proces schuil. Om internationale transacties te kunnen verwerken is het in eerste instantie zo dat banken over zogenaamde ‘nostro’ en ‘vostro’ accounts moeten beschikken. Het gaat hierbij concreet om bankrekeningen waarbij een bepaalde, specifieke valuta van toepassing is. Op het ogenblik dat er vanaf een bankrekening bij Rabobank bijvoorbeeld een overschrijving moet gebeuren naar een bankrekening bij de Bank of America dienen beide banken in de respectievelijke landen (in dit geval dus Nederland en de Verenigde Staten) over een bankrekening in de lokale munteenheid beschikken.

Bovenstaande is niet alleen zeer onpraktisch voor de banken, daarnaast zorgt het er voor dat een internationale transactie ongelofelijk veel tijd in beslag neemt. Een extra nadeel is ook terug te vinden in de kosten van de transactie. Niet alleen zijn er aan de nostro en vostro accounts kosten verbonden, daarnaast is er uiteraard ook nog de actuele wisselkoers waar rekening mee dient te worden gehouden. Alle verschillende delen waar het klassieke, internationale betaalproces van SWIFT gebruik van maakt kosten niet alleen veel teveel geld, daarnaast nemen ze ook veel teveel tijd in beslag. Financiële instellingen kunnen deze beide problemen in principe in één klap elimineren door gebruik te maken van de Ripple technologie.

De toepassing van de XRP-token van Ripple

Op het ogenblik dat een financiële instelling er voor kiest om gebruik te gaan maken van de Ripple technologie doet ze afstand van het klassieke, langdradige en dure systeem van SWIFT. In plaats daarvan kan ze rekenen op de voordelen die de blockchain technologie van Ripple met zich meebrengt. Dit betekent dat ze de mogelijkheid krijgt om op een cryptografisch beveiligd netwerk in real-time transacties uit te voeren en te bevestigen. Tijdens dit proces wordt er voor gezorgd dat valuta A naar valuta B kan worden omgezet door gebruik te maken van de XRP-token. In tegenstelling tot wat veel mensen beweren is het dus wel degelijk zo dat de XRP-token over een concrete functie beschikt binnen het systeem van Ripple. Echter is het ook zo dat bedrijven die zich aansluiten bij Ripple niet verplicht zijn om van de XRP-token gebruik te maken. Dit is dus ergens wel een dubbeltje op zijn kant.

Wat hebben banken nodig om gebruik te maken van Ripple?

Bovenstaande informatie maakt duidelijk dat Ripple als het ware een universele technologie aanbiedt welke het mogelijk maakt voor banken en andere financiële instellingen om softwarematig op een bijzonder snelle manier met elkaar te communiceren. Dit uiteraard over een uitstekend beveiligd netwerk. De vraag is dan natuurlijk wat deze financiële instellingen nu precies nodig hebben om met Ripple aan de slag te kunnen gaan. Wel, dat is zeer eenvoudig. Zij moeten er in ieder geval voor kiezen om gebruik te gaan maken van de Ripple Connect Software. Op het ogenblik dat twee banken er voor hebben gekozen om dit te doen kunnen zij vervolgens met elkaar communiceren door middel van een op de blockchain gedistribueerd protocol genaamd ‘ILP’. Het gaat hierbij om het ‘InterLedger Protocol’.

De communicatie welke op bovenstaande manier ontstaat kan verschillende doelen hebben. Dit zorgt er voor dat ze in de praktijk dan ook zeker niet alleen maar wordt gebruikt om bijvoorbeeld een bepaalde transactie te bevestigen. Daarnaast is het namelijk ook zo dat de communicatie noodzakelijk kan zijn om bijvoorbeeld rekeninggegevens te verifiëren. Omwille van het feit dat ILP volledig werkt op de blockchain spreekt het voor zich dat zowel de versturende als de ontvangende banken een volledig inzicht hebben in de staat van de transactie. Dit uiteraard zonder dat dit betekent dat automatisch de gegevens van de verzender evenals de ontvanger worden prijsgegeven.

De lancering van de Ripple mobiele applicatie

De kans is ongelofelijk groot dat u als mogelijke investeerder in Ripple (en dus meer bepaald in diens XRP-token) niet op de hoogte bent van het feit dat het bedrijf er in het verleden reeds voor heeft gekozen om een eigen mobiele applicatie op de markt te brengen. Hier knelt meteen een niet onbelangrijk schoentje. Ripple heeft namelijk in het jaar 2013 inderdaad haar eigen Ripple App op de markt gebracht. Deze mobiele applicatie moest het mogelijk maken voor gebruikers om eenvoudig door middel van hun smartphone elke munteenheid de wereld over te sturen. Echter werd de app geplaagd door heel wat problemen en bleef grootschalige adoptie eigenlijk ook altijd uit. Het duurde dan ook niet lang vooraleer het bedrijf er voor koos om de mobiele applicatie van de markt te halen.

Adoptie van Ripple technologie door banken en financiële instellingen

Een niet onbelangrijk deel van de bekendheid en tevens ook populariteit waar Ripple over beschikt heeft ze te danken aan het feit dat ze door de jaren heen verschillende toonaangevende overeenkomsten heeft weten af te sluiten. Zo was er in het jaar 2014 bijvoorbeeld de overeenkomst die ze wist te realiseren met de Duitse bank ‘Fidor’. De bank zou vanaf dat ogenblik gebruik gaan maken van Ripple technologie voor het uitvoeren van haar internationale, financiële transacties. In het jaar 2015 wordt er een andere opvallende overeenkomst aangekondigd. Toen was het de Spaanse bankgigant Santander die er voor koos om een investering te doen in Ripple van zomaar even 4 miljoen dollar.

Een eveneens zeer belangrijk jaar voor Ripple was het jaar 2015. Het was eigenlijk vooral dit jaar waarin de belangrijkste integraties van Ripple technologie in de praktijk gebeurden. Dit was niet alleen het geval voor Santander (welke dus eerder reeds had geïnvesteerd in het bedrijf Ripple), maar ook voor UniCredit, UBS, Royal Bank of Canada, CIBC evenals de Nationale Bank van Abu Dhabi. In het jaar 2016 kreeg Ripple bovendien ook een ‘virtual currency license’ om haar diensten te mogen aanbieden in de Amerikaanse staat New York. In New York geldt een speciale regulering waardoor bedrijven verplicht zijn om een dergelijke licentie aan te vragen. De vele nieuwe overeenkomsten van Ripple en de enorme interesse in haar XRP-token zorgden er samen voor dat er in 2017 een record aan volume werd gerealiseerd met XRP. Het ging daarbij om een volume van 899.821.406,17 dollar.

Wat is het verschil tussen Ripple en Bitcoin?

Het spreekt voor zich dat elke cryptocurrency die op de markt verschijnt even wordt getoetst aan de absolute nummer één Bitcoin. Dit geldt ook voor de XRP-token van Ripple. Beide projecten mogen in de basis dan misschien bepaalde gelijkenissen met elkaar vertonen, in de praktijk zijn ze echt zeer verschillend. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat Bitcoin werd ontwikkeld als een gedecentraliseerd peer-to-peer alternatief voor het traditionele betalingsverkeer dat we allemaal kennen. Het idee achter Bitcoin is dan ook dat er geen centrale (derde) partij meer nodig is om een bepaalde betaling uit te kunnen voeren.

Inmiddels weet u ook dat de XRP-token van Ripple gecentraliseerd is. Er gaat immers een bedrijf achter schuil welke bovendien ook nog eens een grote hoeveelheid van de tokens in eigen portefeuille heeft. Dit zorgt er voor dat er van het gedecentraliseerde peer-to-peer systeem alvast geen sprake meer is. In plaats daarvan werd Ripple op de markt geïntroduceerd om het reeds bestaande betaalsysteem waar banken gebruik van maken te verbeteren. Het protocol van Ripple maakt het dan ook mogelijk om diverse munteenheden via te versturen. Dit geldt onder meer voor de eigen XRP-token welke door Ripple op de markt werd gebracht. Dit op zich is reeds een structureel verschil tussen Ripple en Bitcoin.

Het gebrek aan mining bij de XRP-token van Ripple

Ondanks het feit dat het door de jaren heen steeds lastiger is geworden om Bitcoin te minen en op die manier dus aan BTC-tokens te komen moet het gezegd dat het in de basis gewoon voor iedereen mogelijk was om aan Bitcoin te komen. Dit uiteraard zonder dat men daadwerkelijk moest over gaan tot het daadwerkelijk aankopen van Bitcoin. De XRP-token van Ripple is echter gecentraliseerd wat betekent dat er geen sprake is van mining. Op het ogenblik dat u dus met andere woorden eigenaar wenst te worden van een bepaalde hoeveelheid aan XRP-tokens zult u over geen andere mogelijkheid beschikken dan deze aan te kopen. Alle 100 miljard tokens die door Ripple zijn voorzien zijn in één keer op de markt gebracht. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat slechts 40 procent van deze tokens wordt verhandeld via exchanges. De resterende 60 procent is dus in handen van het bedrijf zelf. In tegenstelling tot wat veel mensen denken betekent dit echter in het geheel niet dat de Ripple Foundation zomaar de mogelijkheid heeft om alle tokens in één keer op de markt los te laten.

Het spreekt voor zich dat de 60 procent aan voorraad welke in handen is bij Ripple zelf een doorn in het oog is van menig aantal investeerder. Dit uiteraard met recht en rede. Een potentiële manipulatie van de koers is op deze manier namelijk nooit ver weg. Dit gezegd zijnde is het echter zo dat de Ripple Foundation maximaal 1 miljard XRP per maand uit kan geven. Dat is natuurlijk heel wat, maar er dient ook rekening te worden gehouden met het gebruik van de coins. Op het ogenblik dat een deel van de uitgegeven tokens niet wordt gebruikt worden deze namelijk teruggenomen. Dit zou in de praktijk in principe moeten kunnen zorgen voor een relatief stabiele koers. Hoewel stabiel… de XRP-token blijft uiteraard een cryptocurrency en een volatiel karakter hoort daar nu eenmaal bij.

Hoe Ripple (XRP) kopen?

Bent u na het lezen van de informatie op deze pagina ook geïnteresseerd in het aankopen van een bepaalde hoeveelheid aan XRP-tokens van het bedrijf Ripple? In dat geval zult u kunnen vaststellen dat u daarvoor over verschillende mogelijkheden beschikt. Een belangrijke vraag die u aan uzelf moet stellen heeft betrekking tot het feit of u van plan bent om in te stappen in XRP met vers fiat-geld zoals euro’s of u er toch eerder voor wenst te kiezen om ze bijvoorbeeld te verhandelen tegen Bitcoin of een andere cryptocurrency. Op het ogenblik dat u deze keuze heeft gemaakt zult u veel eenvoudiger kunnen bepalen op welke manier investeren in XRP voor u het interessantst is. Probeer in ieder geval bij het aankopen van XRP steeds de laagst mogelijke koers in te schatten. Zo voorkomt u dat u direct tegen een bepaald verlies aankijkt.

Bij XRP kopen is het ook altijd van belang om voor uzelf uit te maken of u van plan bent om hiermee actief te gaan handelen of niet. Veel mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om op een laag punt XRP aan te kopen om deze vervolgens bij een koersstijging meteen terug te verkopen. Dit zogenaamde ‘daytraden’ kan er voor zorgen dat u in principe dagelijks een bepaalde winst kunt behalen. Dit kan uiteraard alleen maar wanneer de koers na een negatieve correctie terug omhoog is geschoten. Het spreekt verder voor zich dat u er ook altijd voor kunt kiezen om te investeren in XRP voor de langere termijn. In dit geval zult u, uw investering in XRP vooral aanzien als een investering en niet zozeer als een financieel product om mee te handelen. Beide opties behoren in ieder geval perfect tot de mogelijkheden. Wilt u ook graag Ripple kopen? Dan kan dat in ieder geval op de onderstaande manieren.

1.) Ripple XRP kopen met fiat-geld

Als nieuwe investeerder zult u er uiteraard voor willen (en eigenlijk zelfs ‘moeten’) kiezen om in te stappen in Ripple of XRP met behulp van vers fiat-geld. Voor Nederlandse en Belgische investeerders geldt uiteraard dat dit vooral zal gebeuren met euro’s. Wanneer u eveneens interesse heeft om in te stappen in Ripple of XRP met behulp van fiat-geld is het mogelijk om daarvoor een beroep te doen op de mogelijkheden van verschillende aanbieders. In Nederland alleen al is het bijvoorbeeld mogelijk om een beroep te doen op de diensten van:

Vooraleer u gaat instappen in Ripple of XRP met behulp van fiat-geld bij één van de hierboven aangegeven partijen is het altijd van belang om rekening te houden met de eventuele kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. In principe worden er door dergelijke partijen vaak twee verschillende soorten kosten aangerekend. In eerste instantie is er de kost voor het uitvoeren van een transactie met bijvoorbeeld iDeal, maar daarnaast is er ook nog de transactiekosten voor de hoeveelheid aan XRP-tokens zelf. Vergelijk dus goed de totale kosten die u bij de diverse aanbieders dient te betalen vooraleer uw XRP-tokens aan te kopen.

2.) Ripple coin kopen met een andere cryptovaluta

Bent u reeds in het bezit van verschillende cryptocurrencies? Wilt u bijgevolg graag investeren in XRP om een beetje meer diversiteit te creëren in uw portefeuille met cryptovaluta’s? In dat geval bent u daarvoor aan het juiste adres bij de verschillende, gespecialiseerde cryptocurrency exchanges die op de markt zijn terug te vinden. Zij maken het voor u als nieuwe investeerder namelijk mogelijk om te handelen in Ripple (XRP) zonder dat er daarvoor een verse inbreng met fiat-geld is vereist. Enkele cryptocurrency exchanges waarbij u over de mogelijkheid beschikt om XRP-tokens aan te kopen zijn met name:

  • Binance;
  • OKEx;
  • HitBTC;
  • Huobi Global;

Op het ogenblik dat u beslist om uw XRP-tokens aan te kopen via één van deze verschillende exchanges zult u meteen kunnen vaststellen dat u over meerdere mogelijkheden beschikt. U kunt er bijvoorbeeld in eerste instantie voor kiezen om een ‘market order’ te plaatsen. Dit betekent dat u meteen eigenaar wordt van de gewenste hoeveelheid aan XRP-tokens tegen de op dat ogenblik van kracht zijnde marktprijs. Bent u van mening dat de huidige prijs van XRP te hoog ligt? In dat geval is het ook mogelijk om een order klaar te zetten. Deze kan dan automatisch worden aangetikt op het ogenblik dat de gewenste koers wordt bereikt. Dit zorgt er niet alleen voor dat u kunt genieten van een lagere aankoopprijs, daarnaast is het op deze wijze ook mogelijk om bijvoorbeeld aan daytrading te doen.

Het verhandelen van XRP is steeds mogelijk door gebruik te maken van verschillende handelsparen. De populariteit van XRP heeft er dan ook voor gezorgd dat het lang niet alleen maar mogelijk is om ze te verhandelen tegen bijvoorbeeld Ethereum en Bitcoin. Het spreekt dan ook voor zich dat er handelsparen bestaan met tal van verschillende zogenaamde stable coins. Dit betekent dat u XRP ook perfect kunt verhandelen tegen de USDT-token van Tether, om er slechts één te noemen. Kiest u er voor om XRP-tokens te kopen bij Binance? In dat geval is het ook mogelijk om daarvoor gebruik te maken van de eigen BNB-token.

Het opslaan van uw XRP-tokens

Het kopen van XRP-tokens is natuurlijk slechts het begin. Uiteindelijk spreekt het immers voor zich dat u ook uw XRP-tokens op een veilige manier zal willen kunnen opslaan. De manier waarop dit gebeurt is steeds afhankelijk van het doel waarmee u in XRP gaat investeren. Bent u bijvoorbeeld een daghandelaar? In dat geval spreekt het voor zich dat u er in eerste instantie voor zult kiezen om uw aangekochte tokens gewoon bij de exchange te laten staan. Dit heeft alles te maken met het feit dat ze op deze manier het eenvoudigst terug verhandeld kunnen worden. Bent u niet van plan om gewoon voor de korte termijn te investeren in XRP, maar ziet u Ripple vooral als een potentieel interessante investering voor de toekomst? In dat geval wordt het natuurlijk een compleet ander verhaal. Het type wallet of de soort opslag waarvoor u zult kiezen is dus sterk afhankelijk van het doel van uw aankoop.

Eveneens een belangrijke factor waar u als investeerder in XRP rekening mee dient te houden heeft betrekking tot het aantal XRP-tokens welke zijn vereist voor het aanmaken van een Ripple wallet. Het is namelijk zo dat Ripple vereist dat investeerders 20 XRP-tokens reserveren voor het aanmaken van een wallet. Ondanks het feit dat u deze tokens wel gewoon in uw Ripple wallet ziet staan is het zo dat ze nooit gebruikt kunnen worden. Met andere woorden, op het ogenblik dat u, uw volledige vermogen in XRP heeft weggehaald zullen er altijd nog 20 tokens in de wallet aanwezig blijven. Deze zijn op geen enkele manier op te vragen. Betekent dit dat u altijd automatisch 20 XRP-tokens zult verliezen wanneer u wenst te investeren in Ripple? Niet noodzakelijk. U kunt er namelijk ook voor kiezen om de tokens gewoon bij een exchange te laten staan. Dit uiteraard wel met alle risico’s van dien.

Op het ogenblik dat u er voor kiest om uw XRP-tokens te laten staan bij een exchange zult u kunnen vaststellen dat er daarbij veelal gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde ‘Destination tag’. Deze tag is bijzonder belangrijk. Alleen op deze manier is het voor de exchange waar uw XRP-tokens heen worden gestuurd duidelijk aan welke klant ze precies moeten worden toegekend. Kiest u er dus met andere woorden voor om nieuw in te stappen in XRP en wilt u dat doen door gebruik te maken van de diensten van een partij als LiteBit? Vergeet dan zeker niet om de destination tag in te voeren. Doet u dat niet? Dan is de kans bijzonder groot dat uw XRP-tokens voor altijd verloren zijn.

Ripple (XRP) opslaan op een hardware wallet

Het spreekt voor zich dat u er altijd honderd procent zeker van zult willen zijn dat uw XRP-tokens op de meest veilige manier worden opgeslagen. Dit uiteraard niet in het minst wanneer u van plan bent om deze tokens voor een langere termijn vast te houden. Omwille van deze reden wordt er door veel investeerders in Ripple voor gekozen om een hardware wallet aan te kopen. Het bestellen van een hardware wallet zoals bijvoorbeeld de Ledger Nano S of het Trezor Model T kan de moeite waard zijn in de volgende situaties:

  1. U heeft er voor gekozen om een grote hoeveelheid aan XRP-tokens aan te kopen;
  2. U bent van plan om uw XRP-tokens voor de lange(re) termijn vast te houden;
  3. U heeft geen vertrouwen in exchanges en online wallets;

In principe is het altijd de moeite waard om een hardware wallet aan te kopen. Dit geldt echter niet voor kleine investeerders of voor partijen die van plan zijn om snel terug hun portefeuille met XRP te verkopen. In deze twee gevallen is het mogelijks interessanter om te kijken in de richting van een betrouwbare software wallet of zelfs een online wallet. Geeft u ook de voorkeur aan deze laatste mogelijkheid? In dat geval zou u daarvoor kunnen kijken in de richting van GateHub. Dit is één van de bekendste partijen om XRP-tokens bij op te slaan. Let wel, het is en blijft een online service. U bent dus altijd vatbaar voor een hack of een mogelijks failliet van GateHub. Wat dit betreft blijft een hardware wallet dan ook absoluut ten allen tijde de meest veilige keuze.

Belangrijke nadelen van Ripple om rekening mee te houden

Iedereen zal het er ongetwijfeld over eens zijn dat er heel wat interessante voordelen schuilen in Ripple en de XRP-token. Het potentieel van de token naar de toekomst toe is dan ook aanzienlijk. Echter is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het moet namelijk gezegd dat er ook verschillende nadelen verbonden zijn aan het project Ripple waar u maar beter rekening mee kunt houden als potentiële investeerder. Wij hebben de belangrijkste nadelen voor u uitgezocht en hieronder op een rijtje gezet.

1.) Ripple is gecentraliseerd

Nagenoeg alle cryptocurrencies die er op de markt zijn terug te vinden zijn gedecentraliseerd en zijn daar bovendien ook trots op. Dit geldt niet voor de XRP-token van Ripple. Op moment van schrijven zouden naar verwachting nog steeds ruim 60 procent van de tokens in het bezit zijn van het bedrijf zelf. Op deze manier is er natuurlijk een niet onbelangrijke machtspositie gecreëerd welke het mogelijk maakt voor Ripple Labs om bijvoorbeeld de koers van de XRP-token naar eigen wens bij te sturen. In vergelijking met andere cryptocurrencies is het bijvoorbeeld ook niet zo dat XRP kan worden gemined. Alle tokens bestaan eigenlijk al, maar zijn gewoon nog niet allemaal op de markt losgelaten. Het is het bedrijf achter de XRP-token die op dit vlak de touwtjes strak in handen heeft en dat brengt natuurlijk risico’s met zich mee.

2.) XRP is niet verplicht binnen de Ripple technologie

Het is compleet normaal dat het merendeel van de potentiële investeerders in XRP nog steeds geen onderscheid maken tussen de token en het bedrijf Ripple. In zekere zin is dat natuurlijk begrijpelijk, maar toch gaat hier wel degelijk een zeer belangrijk aandachtspunt in schuil. Op het ogenblik dat er nieuws naar buiten komt van Ripple dat een nieuwe overeenkomst heeft afgesloten vinden investeerders in de XRP-token dat natuurlijk meteen erg fijn om te lezen. Dat is normaal, maar toch heeft lang niet elke overeenkomst die Ripple afsluit een directe invloed op het gebruik van de XRP-token, in tegendeel. Van de eerste 200 overeenkomsten die Ripple met financiële instellingen heeft afgesloten is er slechts 1 onderneming welke er meteen voor heeft gekozen om de Ripple technologie te gaan gebruiken met de XRP-token.

3.) Het gedecentraliseerde alternatief ‘Stellar’

Een derde niet onbelangrijk nadeel om rekening mee te houden is dat Ripple krijgt af te rekenen met een concurrent welke wel gedecentraliseerd is. Het gaat hierbij uiteraard om ‘Stellar‘ met haar eigen ‘XLM-token’. Er wordt wel eens gedacht dat Stellar een hard fork is van Ripple, maar dat is absoluut niet juist. Wel is het zo dat Jed McCaleb van Stellar voorheen werkzaam was voor het bedrijf Ripple. Toch beschikt Stellar over diens eigen protocol en maakt ze gebruik van het ‘Proof of Safety’ protocol. Heel wat voorstanders van cryptocurrencies in het algemeen hebben zich reeds nadrukkelijk uitgesproken in het voordeel van Stellar en tegen Ripple. Dit is zeker een factor om rekening mee te houden naar de toekomst toe.

4.) XRP-tokens zijn geen aandelen in het bedrijf Ripple!

Het vierde en laatste nadeel leunt eigenlijk vrij dicht aan bij het tweede uit deze lijst. Onder heel wat (potentiële) investeerders in XRP bestaat nog steeds het misverstand dat de XRP-token als het ware fungeert als een soort van aandeel in het bedrijf Ripple. Dat is echter niet juist, in tegendeel. De XRP-token is wat dat betreft dan ook louter een virtueel gebruiksobject binnen bepaalde systemen van het bedrijf dat ze op de markt heeft gebracht. Dit is toch een zeer belangrijk verschil ten opzichte van aandelen van Ripple.

Ondanks het feit dat Ripple dus met andere woorden sinds de lancering van haar XRP-token een enorme hoeveelheid aan extra bekendheid heeft weten te verwerven moet het gezegd dat er toch bepaalde nadelen zijn om rekening mee te houden. Stap dan ook niet zomaar blind in XRP, en doe altijd eerst goed uw eigen onderzoek. Door het lezen van de informatie op deze pagina heeft u reeds een goed beeld gekregen van wat nu precies de potentiële voor- en nadelen zijn van Ripple. Echter verschijnt er dagelijks meer nieuws over deze cryptocurrency en het achterliggende bedrijf. Dit betekent dat goed de laatste nieuwsfeiten volgen en evalueren ook altijd van belang kan zijn wanneer u op het punt staat om te investeren in XRP.

Veelgestelde vragen over Ripple

De informatie welke is terug te vinden op deze pagina heeft er ongetwijfeld reeds voor gezorgd dat u een goed beeld heeft gekregen van wat Ripple nu precies binnen de markt betekent. Toch is het mogelijk dat u nog met een aantal vragen zit waar u graag een antwoord op wenst. Wij hebben de vaakst gestelde vragen over Ripple en haar XRP-token voor u uitgezocht en hieronder op een rijtje gezet, uiteraard voorzien van een helder antwoord!

1.) Wat betekent ‘gecentraliseerd’?

Liefhebbers van cryptocurrencies zijn ongetwijfeld bekend met de term ‘gedecentraliseerd’. Wat betekent het echter wanneer een token, zoals dus bijvoorbeeld Ripple’s XRP gecentraliseerd is? Wel, dit betekent dat het beheer van de token evenals de uitgifte er van in handen is van één centrale partij. In dit geval gaat het dus om het bedrijf Ripple. Het gecentraliseerde karakter van de token zorgt er voor dat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om XRP te minen. Bovendien brengt dit een extra risico met zich mee op het moment dat Ripple bijvoorbeeld failliet zou gaan. In dat geval zal de waarde van de XRP-token tot nagenoeg nul worden herleid.

2.) Waarom moet ik betalen voor een Ripple wallet?

In het merendeel van de gevallen is het zo dat de community achter een cryptocurrency er voor kiest om een wallet te maken en te lanceren. In principe is het ook nagenoeg altijd zo dat er door investeerders of gebruikers van de cryptocurrency in kwestie gratis gebruik kan worden gemaakt van de wallet. Dat geldt niet voor Ripple. Op het ogenblik dat u een echte Ripple wallet wenst aan te maken dient u daarvoor 20 XRP-tokens te betalen. U ziet de tokens wel gewoon staan in de wallet, maar kunt deze niet spenderen. Dit moet er volgens Ripple voor zorgen dat er nooit problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van transacties. Voor elke transactie die met XRP wordt uitgevoerd dient namelijk een bepaalde transactiekost te worden betaald. Door een reserve van 20 XRP aan te houden in een wallet zorgt het bedrijf er voor dat er altijd de garantie kan worden gegeven dat een transactie kan worden uitgevoerd.

3.) Kan Ripple de XRP-token uit de markt halen?

Misschien wel de belangrijkste van alle veelgestelde vragen over Ripple heeft betrekking tot het feit of het bedrijf er op een zeker ogenblik voor kan kiezen om de XRP-token uit de markt te halen of niet. Het gecentraliseerde karakter van de XRP-token zorgt er in theorie voor dat dit uiteraard tot de mogelijkheden behoort. De kans dat Ripple dit ooit ook daadwerkelijk zal gaan doen lijkt echter bijzonder klein. Uiteraard gelden er op dit vlak geen garanties (ook wij weten immers niet wat de toekomst brengt), maar het uit de markt halen van de XRP-token zou het bedrijf Ripple aanzienlijke reputatieschade opleveren. Bovendien is het niet ondenkbaar dat grote investeerders ook wel eens een flinke schadeclaim zouden kunnen indienen tegen het bedrijf. Ondanks het feit dat Ripple dus zeker over de mogelijkheid beschikt om de XRP-token uit de markt te halen lijkt het weinig waarschijnlijk dat ze dit echt zal doen.

4.) Zal ik Ripple kopen of niet?

De keuze om Ripple aan te kopen is volledig aan jouzelf. Het belangrijkste is om van te voren een goede technische analyse uit te voeren en het laatste Ripple nieuws goed in de gaten te houden, voor je over gaat tot aankoop van een dergelijke munt.