Wat zijn altcoins?

Bitcoin kan als ‘s werelds eerste, echte cryptocurrency rekenen op heel wat respect en vertrouwen vanuit de cryptomarkt en community. Mede omwille van deze reden werd er dan ook besloten om alle andere cryptocurrencies te klasseren onder de noemer ‘altcoins’. Altcoins of “alternatieve coins” is dan ook een verzamelnaam voor alle cryptocurrencies op de markt buiten Bitcoin. Wilt u graag meer te weten komen over de verschillende soorten altcoins die er op de markt zijn terug te vinden en of deze mogelijks interessant kunnen zijn om in te investeren? U ontdekt er alles over hier op deze pagina!

Wat maakt altcoins (potentieel) interessant?

Ondanks het feit dat Bitcoin waarschijnlijk altijd de onbetwiste nummer één cryptocurrency zal blijven betekent dit niet dat altcoins niet interessant kunnen zijn, in tegendeel. Kijk maar eens naar de enorme waardestijging die Ethereum (ETH) in het verleden heeft weten te realiseren. Dit gezegd zijnde is het wel zo om altijd voorzichtig te zijn op het ogenblik dat u gaat investeren in één of meerdere altcoins. Het is namelijk zo dat er vooral in de nasleep van de hype van 2017 heel wat altcoins op de markt zijn verschenen die over geen echt toekomstplan beschikten. Deze altcoins zullen naar alle verwachtingen stuk voor stuk afvallen. De projecten die uiteindelijk zullen overblijven zijn diegene met een sterk fundament en een gedreven team welke constructie verder werkt met het oog op de toekomst. Investeren in dergelijke altcoins kan op termijn (geen garanties) een aanzienlijke financiële meerwaarde met zich meebrengen.

Wat zijn privacy coins?

Op het ogenblik dat u de verschillende altcoins die deel uitmaken van de cryptomarkt van naderbij gaat bekijken zult u kunnen vaststellen dat er heel wat verschillende van deze coins over een specifiek gebruiksvlak beschikken. Dit geldt onder meer voor de zogenaamde privacy coins. In de basis is Bitcoin namelijk helemaal niet zo anoniem als veel mensen denken, in tegendeel. Omwille van deze reden kan er nood zijn aan een cryptovaluta welke deze anonimiteit wel weet te garanderen. Door gebruik te maken van privacy coins wordt het merendeel van de data met betrekking tot uw transactie van de buitenwereld afgeschermd waardoor het veel lastiger wordt om te achterhalen wie een bepaalde transactie heeft uitgevoerd. Enkele bekende privacy coins waarin u kunt investeren zijn met name:

Stablecoins, cryptocurrencies zonder (extreme) volatiliteit

Lang niet alle altcoins die op de markt zijn terug te vinden kenmerken zich door de extreme volatiliteit welke toch wel typerend is voor de cryptomarkt in haar totaliteit. De zogenaamde ‘stablecoins‘ zijn dan ook specifiek in het leven geroepen om het mogelijk te maken voor investeerders om tijdelijk een stukje van hun investering op een veilige manier weg te zetten op de blockchain. ‘s Werelds eerste stablecoin werd uitgegeven door Tether en luistert naar de naam ‘USDT-token’. Inmiddels zijn er echter heel wat alternatieven op de markt verschenen. Enkele bekende stablecoins die (gedeeltelijk) gedekt zijn door fiat-geld zijn met name:

Gecentraliseerde altcoins

Veel mensen denken dat cryptocurrencies altijd over een gedecentraliseerd karakter beschikken. Dat is niet helemaal correct. Ondanks het feit dat decentralisatie eigenlijk in de basis een vereiste is voor digitale valuta’s is het zeker niet zo dat alle coins op de markt aan deze vereiste voldoen. Neem nu bijvoorbeeld de XRP-token van het bedrijf Ripple. Dit is het meest klassieke voorbeeld van een cryptovaluta welke niet over een gecentraliseerd karakter beschikt. De XLM-token van Stellar Lumens welke grote gelijkenissen vertoont met Ripple’s XRP-token is wat dat betreft een flink stuk meer gedecentraliseerd.

Voordelen van investeren in altcoins

Op het ogenblik dat u er voor kiest om te investeren in cryptocurrencies is het eigenlijk nooit een goed idee om al uw eieren in dezelfde mand te leggen. Dit betekent concreet dat het niet interessant is om uw volledig te investeren kapitaal in Bitcoin te stoppen. Door er voor te kiezen om eveneens te investeren in altcoins kunt u niet alleen uw risico spreiden, daarnaast kunt u ook nog eens rekenen op de onderstaande, potentiële voordelen:

  1. Door op het juiste moment in te stappen kunt u snel grote winsten te maken;
  2. Altcoins hebben verschillende doelen waardoor ze extra diversificatie mogelijk maken;
  3. Er zijn altcoins op de markt die geen gebruikmaken van blockchain zoals IOTA;
  4. Verschillende altcoins hebben een aanzienlijk toekomstpotentieel;

Bovenstaande vier voordelen maken het in ieder geval duidelijk, wanneer u serieus wenst te investeren in de cryptomarkt is het eigenlijk onmogelijk om altcoins over het hoofd te zien.

Nadelen van investeren in altcoins

Het is vanzelfsprekend dat er niet alleen maar voordelen zijn verbonden aan investeren in altcoins, in tegendeel. U dient dan ook ten allen tijde rekening te houden met de verschillende nadelen waarmee u geconfronteerd kunt worden. Deze potentiële nadelen zijn de volgende:

  1. Altcoins zijn ongelofelijk volatiel waardoor u snel veel geld kunt verliezen;
  2. Verschillende altcoins zijn scams zonder echte business;
  3. Altcoins krijgen onderling af te rekenen met een behoorlijke concurrentie;
  4. Een aanzienlijk deel van de altcoins zal in de loop der jaren van de markt verdwijnen;

Conclusie; ook altcoins kunnen interessant zijn

Op het ogenblik dat u er voor kiest om een investering te doen in cryptocurrencies zult u er altijd rekening mee willen en moeten houden dat dit een uiterst volatiele markt is. Dit betekent dat u niet alleen snel geld kunt verdienen, maar ook kunt verliezen. Op dit vlak zou een investering in Bitcoin als “veiliger” aanzien kunnen worden in vergelijking met een investering in altcoins. Dit gezegd zijnde is het natuurlijk wel zo dat op het juiste moment investeren in de juiste altcoins eveneens een zeer aanzienlijk potentieel met zich mee kan brengen.

Belangrijk om rekening mee te houden vooraleer u gaat investeren in altcoins is wel dat lang niet alle cryptocurrencies die op de markt zijn gelanceerd ook daadwerkelijk over echte business, laat staan een bepaald toekomstperspectief beschikken. Door de jaren heen zijn er dan ook heel wat altcoins op de markt verschenen die uiteindelijk als een nachtkaars zijn uitgedoofd. Wilt u er dus zeker van zijn dat u niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn investeert in altcoins die over een uitstekend potentieel beschikken? Dan zult u altijd voldoende onderzoek moeten doen vooraleer daadwerkelijk te investeren! Slaagt u er in om op de juiste moment te investeren in de juiste altcoins? In dat geval zult u kunnen vaststellen dat u op deze manier een aanzienlijke, financiële meerwaarde zult kunnen realiseren.