De Constantinople hard fork werd door experts aanzien als een cruciale mijlpaal voor Ethereum. Het uitvoeren van de hard fork ging echter niet zonder slag of stoot, in tegendeel. Nadat de komst van Constantinople eerder dit jaar terug werd uitgesteld is het nu echter wel raak. De hard fork werd uitgevoerd bij blok 7.800.000 en alle vooropgestelde verbeteringen aan het netwerk zijn doorgevoerd. Het effect van het merendeel van deze verbeteringen was meteen zichtbaar. Dit geldt uiteraard nog niet voor de mining upgrade.

Block reward van 3 naar 2 ETH

Een eerste belangrijke verandering die de Constantinople hard fork met zich meebrengt is terug te vinden in het verlagen van de block reward. Deze ging met het doorvoeren van de hard fork dan ook van 3 naar 2 ETH. De algemene verwachting is dat deze beslissing een niet onaanzienlijke impact zal hebben op de mining activiteit. Bovendien is het ook nog eens zo dat de zogenaamde ‘difficulty time bomb’ een nieuw uitstel van 12 maanden heeft ondergaan. De combinatie van enerzijds de verlaagde vergoeding en anderzijds de verhoogde moeilijkheidsgraad heeft in ieder geval gezorgd voor een afname op vlak van hashing power op het Ethereum netwerk met ongeveer 25 procent.

EIP 1283 voorlopig uitgesteld

Met de hard fork zijn er ook nog verschillende andere zogenaamde EIPs doorgevoerd. Het ging hierbij niet alleen om EIP 145 en EIP 1014, maar ook om EIP 1052. Opvallend is wel dat de EIP 1283, welke zich richt op de optimalisatie van gas voor het gebruik van smart contracts voorlopig is uitgesteld. De reden voor het (tijdelijk) verwijderen van het voorstel is terug te vinden in een kritieke fout die werd ontdekt. Het is deze fout die ook in eerste instantie heeft gezorgd voor het uitstellen van de Constantinople deadline van 16 januari.

Beperkte impact op de ETH-koers

Het nieuws van de succesvolle upgrade heeft slechts een zeer kleine invloed gehad op de waarde van de ETH-token. De marktwaarde van de token bleef dan ook relatief hangen rond de 137,44 dollar. Het handelsvolume welke over de voorbije 24 uur werd verwerkt in het Ethereum netwerk heeft de kaap van 4,2 miljard dollar overschreden. Dit benadrukt nog maar eens het toegenomen belang van Ethereum als een basis valuta in verschillende handelsparen. ETH handelsparen zijn naar verwachting samen goed voor meer dan 15 procent van het volledige handelsvolume over alle cryptocurrencies.

Beperkt aantal dApp gebruikers blijft een groot probleem

De doorgevoerde Constantinople hard fork op het netwerk van Ethereum heeft geen invloed op de gebruikservaring van de populaire Ethereum wallet ‘MyEtherWallet’. Bovendien blijft de ETH-token één van de meest liquide middelen op de cryptomarkt. Het netwerk van Ethereum is op moment van schrijven ook nog steeds één van de meest actieve. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat het aantal dApp gebruikers nog steeds te beperkt is. Dit moet dan ook een belangrijk en eigenlijk zelfs cruciaal werkpunt zijn voor de (nabije) toekomst. Met name TRON vormt op dit vlak een stevige concurrent voor het Ethereum van Vitalik Buterin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *