Ethereum

Alles over Ethereum lees je bij cryptobeginner.nl

Ethereum is één van ’s werelds bekendste en tevens ook belangrijkste cryptoplatformen. Het idee voor de oprichting van Ethereum ontstond in het jaar 2013 door de Russische cryptocurrency onderzoeker en programmeur Vitalik Buterin. Experts zijn het er over eens dat het vooral Ethereum was welke er met haar enorme hoeveelheid aan ICO’s voor heeft gezorgd dat de enorme bullrun van december 2017 en januari 2018 kon ontstaan. Dit heeft in één klap duidelijk gemaakt dat Ethereum één van de cryptoplatformen is waar wellicht het grootste potentieel in schuil gaat. Bent u ook benieuwd naar alle mogelijkheden welke Ethereum te bieden heeft? In dat geval is het absoluut de moeite waard om de informatie welke is terug te vinden op deze pagina over Ethereum uitgebreid door te nemen!

Het ontstaan van Ethereum

Het idee voor de ontwikkeling van Ethereum ontstond aan het einde van het jaar 2013. Het was de Rus Vitalik Buterin, een cryptocurrency onderzoeker en ontwikkelaar welke voor het overgrote merendeel aan de basis ligt van de ontwikkeling van Ethereum. De ontwikkeling van het Ethereum platform is gefinancierd door middel van een online crowdsale. Deze vond plaats tussen juli en augustus 2014. Het systeem van Ethereum ging uiteindelijk live op 30 juli 2015. Dit gebeurde op het ogenblik dat er een pre-mining had plaatsgevonden van 72 miljoen coins. In het jaar 2017 explodeerde de koers van Ethereum met zomaar even 13.000 procent. De bullrun aan het einde van het jaar 2017 en het begin van 2018 stuwde de koers van de ETH-token richting een waarde van zomaar even 1.400 dollar. In 2018 was de pre-mine nog altijd goed voor zomaar even 70 procent van alle coins die in circulatie waren.

In eerste instantie was er sprake van Ethereum in de white paper welke was samengesteld door Vitalik Buterin. Buterin was op dat ogenblik een programmeur welke betrokken was bij het Bitcoin Magazine. Aan het einde van 2013 had Buterin het doel uitgesproken om gedecentraliseerde applicaties te ontwikkelen. Buterin heeft eigenlijk al vrij snel gestreefd naar de ontwikkeling van een scripttaal voor applicatie ontwikkeling. Omdat er geen overeenkomst kon worden bereikt stelde Buterin voor om een compleet nieuw platform op te richten welke over een meer algemene scripttaal beschikte. Het idee voor de oprichting van Ethereum was hiermee geboren!

Op het ogenblik dat de publiekelijke aankondiging voor de lancering van Ethereum werd gedaan in januari 2014 bestond het team reeds uit verschillende personen. Het ging daarbij niet alleen om Vitalik Buterin, maar ook om Mihai Alisie, Anthony Di Lorio en Charles Hoskinson. De oorspronkelijke ontwikkeling van de Ethereum software werd aangevat aan het begin van het jaar 2014. Dit gebeurde door middel van een Zwitsers bedrijf genaamd ‘Ethereum Switzerland GmbH’. Bovendien werd er ook meteen voor gekozen om een Zwitserse non-profit organisatie op te richten genaamd ‘Ethereum Foundation‘. De ontwikkeling van het Ethereum platform werd gefinancierd door een publiekelijke crowdsale in juli en augustus 2014. Deelnemers aan de crowdsale waren verplicht om de ETH-tokens aan te kopen door middel van een andere cryptocurrency, namelijk Bitcoin. Ondanks het feit dat de technische innovaties van Ethereum nagenoeg meteen werden geprezen werden er ook vragen gesteld met betrekking tot de veiligheid en schaalbaarheid van het netwerk.

Oprichting van de ‘Enterprise Ethereum Alliance’

Verschillende blockchain start-ups evenals onderzoeksgroepen en Fortune 500 bedrijven hebben in maart 2017 bekend gemaakt over te gaan tot de oprichting van de ‘Enterprise Ethereum Alliance‘. In totaal bestond de alliantie dan uit 30 leden die allen betrokken waren bij de oprichting. Tegen mei 2017 beschikte de non-profit organisatie reeds over 116 enterprise leden. Het ging hierbij onder meer om ConsenSys, de CME Group, de Cornell University’s Research Group, het Toyota Research Institute evenals bekende bedrijven zoals Microsoft, Samsung, Intel en Microsoft. Tegen juli 2017 telde de organisatie reeds meer dan 150 leden nadat onder meer ook MasterCard, Cisco Systems en de Scotiabank waren toegetreden.

The DAO, een zwarte bladzijde uit de Ethereum geschiedenis

Misschien wel één van de meest opzienbarende experimenten uit de geschiedenis van de cryptomarkt was ongetwijfeld ‘The DAO’ in het jaar 2016. Het ging hierbij om een decentrale autonome organisatie welke als doelstelling had om een nieuw gedecentraliseerd businessmodel te ontwikkelen. Het nieuwe businessmodel zou zich niet alleen richten op commerciële bedrijven, maar ook op verenigingen. De verwachtingen rond ‘The DAO’ waren bijzonder hoog gespannen. De teleurstelling was dan ook bijzonder groot toen in juni van 2016 bleek dat het project over een kwetsbaarheid beschikte waar hackers gebruik van wisten te maken. Het gevolg was dat zomaar even één derde van de ‘The DAO’s’ fondsen konden worden weggesluisd naar een dochter-account, een zogenaamde ‘child DAO’. Het spreekt voor zich dat deze hack niet zonder gevolgen kon blijven. De Ethereum-community moest zich dan ook uitspreken over de manier waarop men zou ingrijpen. Uiteindelijk werd er voor gekozen om toch maar een hard fork uit te voeren, maar dit besluit was (om voor de hand liggende redenen) erg omstreden.

De splitsing van Ethereum en Ethereum Classic

Het mislukken van de eerste DAO zorgde er voor dat aan investeerders de mogelijkheid werd geboden om hun geïnvesteerde tegoeden teruggestort te krijgen. Dit behoorde tot de mogelijkheden omdat er voor werd gekozen om een zogenaamde ‘hard fork’ uit te voeren. Hierdoor werd de DAO in tweeën gesplitst. Het gevolg was het ontstaan van twee verschillende blockchainplatformen welke elk over hun eigen token kwamen te beschikken, namelijk Ethereum Classic (ETC) en Ethereum (ETH). De hard fork had als belangrijkste functie om er voor te zorgen dat alle fondsen van de investeerders konden worden veiliggesteld.

Bovenstaande zorgt er voor dat Ethereum Classic een project is waarbij de versie van de oorspronkelijke blockchain is voortgezet. Dit betekent dat Ethereum Classic de versie is waarbij er voor werd gekozen om de fondsen niet terug te storten aan de oorspronkelijke investeerders in The DAO. Het minen werd op deze blockchain dan ook gewoon verder gezet. Ten tijde van 24 juli 2016 liep Ethereum Classic zo’n 4.000 blokken achter op de versie van Ethereum. Het is deze laatste welke wordt ondersteund door de oorspronkelijke ontwikkelaars van Ethereum evenals de bijbehorende community.

Opmerkelijk was dat Vitalik Buterin zich eigenlijk nooit echt negatief heeft uitgesproken tegenover ‘Ethereum Classic’. Sterker nog, in een interview liet Buterin doorschemeren dat hij van mening was dat het splitsen van de blockchain van Ethereum een interessante ontwikkeling was. Het was op dat ogenblik dan ook uniek dat een project zoals ‘The DAO’ uiteengevallen was waarna er twee “lijnen” met elk hun eigen aanpak ontstonden.

De Ether

Ether is een fundamentele cryptocurrency welke wordt gebruikt binnen het netwerk van Ethereum. De Ether kan dienst doen als betaalmiddel voor het zogenaamde GAS, een rekeneenheid welke kan worden gebruikt bij het uitvoeren van transacties evenals andere toestandsovergangen. Ook naar de valuta wordt vaak gewoon verwezen als ‘Ethereum’. De token van Ethereum wordt gelist bij de exchanges onder de ticker ‘ETH’. De token wordt eveneens gebruikt voor het betalen van de transactiekosten evenals de computationele diensten op het netwerk van Ethereum. In tegenstelling tot de BTC-token van Bitcoin geldt voor de ETH-token van Ethereum dat er op moment van schrijven geen sprake is van een zogenaamde ‘hard cap’. Dit betekent dat er in theorie oneindig veel ETH-tokens kunnen bestaan. Het spreekt voor zich dat dit een zekere invloed zal hebben op de waarde waar de Ether over zal komen te beschikken in de toekomst.

De Solidity programmeertaal

Zoals reeds eerder op deze pagina aangegeven hebben de ontwikkelaars van Ethereum er voor gekozen om voor ‘hun’ netwerk gebruik te maken van een speciale programmeertaal genaamd ‘Solidity’. Het gaat hierbij niet alleen om een objectgeoriënteerde, maar tevens ook om een domeinspecifieke programmeertaal welke in het leven werd geroepen voor de Ethereum blockchain. Solidity werd voor het eerst voorgesteld in augustus van 2014 door Gavin Wood. Hij is de grondlegger van de zogenaamde ‘Ethcore’. Bovendien is hij samen met Vitalik Buterin één van de oprichters van Ethereum. Solidity zou uiteindelijk verder door worden ontwikkeld door het Solidity team van het Ethereumproject. Dit team stond onder leiding van Christian Reitwiessner. Het is niet zo dat Solidity de enige programmeertaal is welke is ontwikkeld om te draaien op de Ethereum Virtual Machine. De andere programmeertalen welke voor dit platform zijn ontwikkeld zijn dan ook Serpent, LLL en Mutan.

Ondanks het feit dat Solidity dus een uniek ontwikkelde programmeertaal is voor Ethereum moet het gezegd dat ze grote gelijkenissen vertoont met het bekende JavaScript. Dit zorgt er in de praktijk uiteraard voor dat het voor ontwikkelaars die JavaScript goed onder de knie hebben eigenlijk geen probleem is om ook Solidity te leren kennen. Het ontwikkelen van smart contracts om te draaien binnen de Ethereum Virtual Machine is mede door dit gegeven in een stroomversnelling geraakt. Ondanks de link tussen Solidity en JavaScript neemt dit niet weg dat de Ethereum programmeertaal in de praktijk toch een niet onaanzienlijke kennis vereist.

De ERC20-tokens van het Ethereum netwerk

Wanneer u er voor kiest om u te verdiepen in Ethereum duurt het waarschijnlijk niet lang vooraleer u in aanraking zult komen met de term ‘ERC20-token’. ERC staat hierbij voor ‘Ethereum Request for Comment’ terwijl het getal 20 de variant is welke eigenlijk de technische standaard is voor Ethereum. De reden waarom ERC20-tokens door de jaren heen zo bekend zijn geworden is te wijten aan het feit dat een groot aantal verschillende partijen op deze manier hun eigen cryptocurrency op de markt hebben weten te lanceren. In principe kan de ERC20-token dan ook enigszins worden aanzien als een soort van doe-het-zelf oplossing voor partijen die zelf een eigen cryptovaluta willen uitbrengen. Uiteraard gebeurt de uitgave van die coin dan gewoon op de blockchain van Ethereum.

Bovenstaande is dan ook één van de belangrijkste functionaliteiten welke zijn verbonden aan het Ethereum platform. De ontwikkelaars van Ethereum hebben er voor gekozen om een token te creëren waar een soort standaard aan is verbonden welke er voor zorgt dat alle tokens die op het Ethereum platform worden aangemaakt voldoen aan bepaalde, specifieke voorwaarden. Het spreekt voor zich dat het voldoen aan de vooropgestelde criteria verschillende voordelen met zich meebrengt. Denk hierbij aan:

 • Een verhoogde veiligheid;
 • Een hogere liquiditeit;
 • Een uniformiteit op vlak van codering;

De werkwijze van de ontwikkelaars van Ethereum is er één die in de praktijk bijzonder belangrijk is gebleken. Stelt u zich bijvoorbeeld maar eens voor dat er duizenden verschillende tokens zouden draaien op de blockchain van Ethereum welke allemaal over hun eigen standaard zouden beschikken. In de praktijk zou dit verschillende praktische problemen met zich meebrengen, niet in het minst voor cryptocurrency exchanges die ze zouden willen opnemen in hun aanbod. Het toevoegen van een nieuwe ERC20-token is voor exchanges tot dusver in principe altijd zeer eenvoudig mogelijk gebleken. Dit kan de adoptie van een bepaalde token in de praktijk uiteraard alleen maar ten goede komen.

Ethereum; het belangrijkste platform voor ICO’s

Het merendeel van de nieuwe cryptoprojecten welke op de markt worden gelanceerd verschijnen op de blockchain van Ethereum. Heel wat mensen die interesse hebben in de cryptomarkt zullen dan ook ongetwijfeld bekend zijn met de term ‘ICO’ of ‘Initial Coin Offering’. Door middel van een dergelijke ICO is het in principe voor elke partij mogelijk om geld op te halen bij geïnteresseerde investeerders. De investering gebeurt door middel van de Ether. In ruil voor de hoeveelheid aan ETH-tokens ontvangt de investeerder dan een bepaald aantal van de nieuwe tokens. De ERC20 standaard heeft hiervoor in de praktijk een zeer gestroomlijnd proces gerealiseerd. Niet zelden worden er door middel van een ICO op het Ethereum platform enorme bedragen opgehaald. De Telegram ICO alleen al haalde bijvoorbeeld het nieuws door een kleine 1 miljard dollar op te halen!

Welke projecten zijn gestart als ERC20-token?

Het mag dus inmiddels wel duidelijk zijn dat heel wat verschillende crypto gerelateerde projecten hun oorsprong hebben gevonden op de blockchain van Ethereum. Hier zitten ook enkele namen tussen die inmiddels zijn uitgegroeid tot één van de meest waardevolle projecten binnen de cryptomarkt. Niet zelden zijn de (voormalige) ERC20-tokens dan ook gewoon terug te vinden in de top 100 van CoinMarketCap. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat deze projecten verder groeien en uiteindelijk overstappen naar hun eigen blockchain. In de praktijk is het bovendien ook niet zelden zo dat deze projecten niet onbelangrijke concurrentie kunnen vormen voor Ethereum op zich. Op dit vlak kan er vooral worden gekeken in de richting van projecten als EOS en TRON.

Smart contracts op Ethereum

Ethereum is een platform welke ondersteuning biedt voor zogenaamde ‘smart contracts’. Het doel van deze smart contracts of slimme contracten heeft betrekking tot het (laten) uitvoeren van bepaalde, automatische handelingen op basis van een op voorhand gedefinieerde logica. Omwille van het feit dat deze logica in het contract wordt geprogrammeerd wordt er voor gezorgd dat in principe altijd de garantie bestaat dat de vastgelegde afspraken ook daadwerkelijk zullen worden nageleefd.

In de praktijk beschikken smart contracts uiteraard over heel wat uiteenlopende toepassingsvlakken. In eerste instantie zouden ze bijvoorbeeld ingezet kunnen worden door een luchtvaartmaatschappij welke automatisch een bepaalde vergoeding wil uitkeren aan een passagier wanneer diens vlucht vertraging heeft opgelopen. Een logisch gevolg van de werkwijze van smart contracts is bovendien ook terug te vinden in het feit dat een bepaald, vooropgesteld budget in de praktijk ook altijd wordt gebruikt voor datgene waarvoor ze is bestemd. Mede omwille van deze reden kunnen smart contracts ook uitstekend worden gebruikt bij bijvoorbeeld crowdfunding acties.

De ondersteuning van smart contracts zorgt er voor dat het binnen het Ethereum netwerk voor derde partijen mogelijk wordt om een volledig virtueel bedrijf te bouwen. De continuïteit van dat bedrijf kan worden gewaarborgd omwille van het feit dat de organisatie zal draaien op de Ethereum blockchain. Er wordt naar een dergelijke virtuele organisatie verwezen als zijnde ‘Decentralized Autonomous Organisations’, beter bekend als DAO’s. Ook de ICO’s die we eerder op deze pagina aan u hebben voorgesteld worden uiteraard mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van smart contracts.

De toekomstige evolutie richting ‘Proof of Stake’

Het is algemeen bekend dat de ontwikkelaars van Ethereum net als de achterliggende community interesse hebben om het systeem te laten evolueren van het huidige ‘Proof of Work‘ algoritme naar het ‘Proof of Stake‘ algoritme. Dit wordt aanzien als een zeer belangrijke stap voor het platform. Niet alleen moet de integratie van het ‘Proof of Stake’ algoritme er voor zorgen dat de kosten binnen het platform kunnen worden verlaagd, daarnaast moet het ook de veiligheid verhogen. Tegelijkertijd zou met het toepassen van het Proof of Stake algoritme ook de schaalbaarheid (toch één van de grootste pijnpunten van Ethereum) worden vergroot. Concreet denkt men er aan om Proof of Stake in te voeren omwille van de volgende punten:

1.) Een structurele verlaging van de uitvoeringskosten

Het is algemeen bekend dat het Proof of Work algoritme waar Ethereum op moment van schrijven gebruik van maakt hoge uitvoeringskosten met zich meebrengt. Dit heeft voor een groot deel te maken met de vereiste hoeveelheid aan elektriciteit welke noodzakelijk is om de blockchain te beveiligen. Het zijn deze kosten welke er voor zorgen dat gebruikers van het netwerk van Ethereum geconfronteerd worden met een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan GAS Welke ze moeten betalen om een transactie te kunnen uitvoeren.

Op het ogenblik dat Ethereum gebruik gaat maken van het Proof of Stake algoritme wordt er geëvolueerd naar een model waarbij de kosten van het GAS een behoorlijk stuk lager zullen komen te liggen. Dit heeft uiteraard te maken met het lagere energieverbruik. Daarnaast is het ook nog eens zo dat er minder coins nodig zijn om gebruikers er van te overtuigen om deel te nemen aan het netwerk van Ethereum. Op financieel vlak zou de implementatie van het Proof of Stake algoritme binnen het platform van Ethereum dus een zeer interessante keuze zijn.

2.) Het Proof of Stake platform is veel toegankelijker

In vergelijking met het Proof of Work algoritme is het bovendien zo dat er bij Proof of Stake helemaal geen uitgebreide, technische kennis is vereist. Met name het uitvoeren van berekeningen over de rendabiliteit van de hardware waar gebruik van wordt gemaakt behoren hiermee definitief tot het verleden. Bovendien is het voor investeerders in Ethereum vanaf dat ogenblik ook nog eens mogelijk om een bepaalde hoeveelheid extra ETH-tokens te verdienen. Het zogenaamde ‘staken’ van uw coins zal namelijk altijd een bepaalde beloning met zich meebrengen. Het spreekt voor zich dat ook deze beloning een extra aantrekkingsfactor kan zijn richting zowel bestaande als nieuwe investeerders in Ethereum.

Is de implementatie van Proof of Stake wel haalbaar?

In principe is iedereen het er wel over eens dat de implementatie van het Proof of Stake algoritme in het platform van Ethereum een niet onbelangrijke meerwaarde met zich mee zal brengen. Dat gezegd zijnde is het echter zo dat menig aantal experts wel hun twijfels hebben bij de haalbaarheid van de evolutie naar een Proof of Stake algoritme. Sterker nog, diverse experts hebben al aangegeven dat dit technisch zeer moeilijk realiseerbaar is. Het is dus nog maar zeer de vraag of Ethereum op een zeker ogenblik daadwerkelijk een PoS coin zal worden. Mocht op een bepaald ogenblik blijken dat dit onverhoopt toch niet tot de mogelijkheden behoort is het niet ondenkbaar dat dit een niet onaanzienlijke impact zal hebben op de koers van de ETH-token. Dit is dan ook beslist iets om rekening mee te houden.

Hoe Ethereum kopen?

De volatiele eigenschap waar de ETH-token over beschikt heeft door de jaren heen gezorgd voor heel wat (vaak spectaculaire) wijzigingen in de waarde van het project. Dit gezegd zijnde is het zo dat er nog steeds een niet onaanzienlijk potentieel schuilt in Ethereum. Het is dan ook niet zo vreemd dat er nog steeds bijna dagelijks nieuwe investeerders instappen in dit project. Wilt u ook graag Ethereum kopen? In dat geval zult u zichzelf wel eerst de vraag moeten stellen op welke manier u dit precies wenst te doen. In principe is het mogelijk om een keuze te maken uit verschillende opties, namelijk:

 • U investeert direct in Ethereum;
 • U investeert indirect in Ethereum;

In het eerste geval betekent dit dat u er voor kiest om over te gaan tot het daadwerkelijk aankopen van ETH-tokens. Dit kan gebeuren met fiat-geld, maar u kunt ook instappen met een andere cryptocurrency welke u reeds in bezit heeft. Zo wordt er door elke exchange wel het handelspaar ETH/BTC aangeboden. Hierbij is het dus mogelijk om Ethereum te verhandelen tegen Bitcoin en omgekeerd. Wilt u toch liever instappen met fiat-geld? In dat geval zal dat moeten gebeuren door middel van een partij zoals bijvoorbeeld LiteBit.

Een tweede mogelijkheid waar u rekening mee kunt houden die investeren in Ethereum mogelijk maakt heeft betrekking tot beleggen door middel van zogenaamde CFD’s. Verschillende online brokers maken het voor hun klanten of beleggers dan ook mogelijk om gebruik te maken van CFD’s voor crypto. Op het ogenblik dat u hiervoor kiest wordt u nooit de houder van de ETH-tokens, maar gaat u uitsluitend speculeren op de koerswijzigingen die de Ether doormaakt. U kunt er zowel voor kiezen om te speculeren op een stijging als op een daling van de ETH-koers. Let wel, aan beleggen met CFD’s zijn erg grote risico’s verbonden.

1.) Ethereum kopen met fiat-geld

In het bijzonder mensen die voor het eerst willen investeren in cryptocurrencies of natuurlijk specifiek in Ethereum kiezen er voor om ETH-tokens te kopen met behulp van fiat-geld. Vooraleer dit kan gebeuren is het natuurlijk een vereiste om een bepaald saldo te storten bij een handelaar. De manier waarop dit geld aan uw account kan worden toegevoegd is sterk uiteenlopend. Zo kunt u er voor kiezen om het geld toe te voegen door middel van een klassieke bankoverschrijving, maar is het eveneens mogelijk om gebruik te maken van iDeal. Ongeacht de betaalmethode waarvoor u kiest moet u er altijd rekening mee houden dat er hiervoor wellicht bepaalde transactiekosten in rekening worden gebracht. Hoeveel deze precies bedragen is in de praktijk afhankelijk van de aanbieder van de cryptocurrencies in kwestie. Enkele partijen waarbij u de mogelijkheid heeft om Ethereum te kopen met fiat-geld zijn:

LiteBit;
BTCDirect;
AnyCoinDirect;
Bitvavo;

Wanneer u gaat instappen met vers fiat-geld spreekt het voor zich dat er een bepaalde hoeveelheid geld uit het traditionele monetaire systeem verdwijnt richting de cryptomarkt. Dit zorgt er niet alleen voor dat uw transactie u ETH-tokens oplevert, daarnaast is het ook nog eens zo dat u op deze manier een directe invloed heeft op de waarde van de cryptomarkt en het project ‘Ethereum’. Het spreekt evenwel voor zich dat de impact van kleine transacties in de praktijk vrij beperkt blijft. Toch, wanneer alle transacties bij elkaar worden opgeteld kan dit een niet onaanzienlijke meerwaarde met zich meebrengen voor de volledige cryptomarkt. In ieder geval, bent u nog geen investeerder in Ethereum en zou u graag een bepaalde positie willen innemen binnen dit platform? Dan is het zeker en vast een mogelijkheid om er voor te kiezen om in te stappen in Ethereum met behulp van fiat-geld zoals euro’s en dollars.

2.) Ethereum kopen met een andere cryptovaluta

Wanneer u reeds over een bepaalde hoeveelheid aan cryptocurrencies beschikt is het uiteraard mogelijk dat u, uw portefeuille een beetje meer zult willen diversifiëren. In dit geval kan het interessant zijn om bijvoorbeeld een stukje van uw Bitcoin holdings (om maar een voorbeeld te geven) te investeren in Ethereum. Dit kan gebeuren bij gespecialiseerde cryptocurrency exchanges. Dergelijke partijen beschikken over verschillende handelsparen waardoor u heel wat verschillende cryptocurrencies op eenvoudige wijze kunt verhandelen tegen Ethereum. Vooraleer u gebruik gaat maken van een bepaald handelspaar spreekt het wel voor zich dat u er altijd goed aan doet om het actuele koersverschil over de voorbije 24 uur mee in overweging te nemen. Deze zal namelijk een invloed hebben op de waarde van uw transactie.

Op het ogenblik dat u wenst te investeren in Ethereum met behulp van een andere cryptovaluta welke u reeds in bezit heeft is het mogelijk om dit op verschillende manieren te doen. U kunt er namelijk voor kiezen om een directe ‘market order’ te plaatsen, maar het is ook mogelijk om een koop- (en verkoop)order te plaatsen van zodra de koers van de ETH-token een bepaald punt heeft bereikt. Voor welke optie u zult kiezen is grotendeels afhankelijk van uw motivatie om te investeren in Ethereum. Wilt u gewoon meteen een bepaalde positie innemen en bent u van plan om uw ETH-tokens voor de langere termijn als investering vast te houden? In dat geval kunt u er voor kiezen om een gewone market order te plaatsen.

Een compleet ander verhaal wordt het op het ogenblik dat u een daytrader bent. Het volatiele karakter waar cryptocurrencies (en dus ook Ethereum) over beschikken zorgt er in de praktijk voor dat ze relatief goed lenen om te daghandelen. Dit betekent dat er tegen een zo laag mogelijke koers een positie wordt ingenomen waarna deze bij een stijging van de koers terug wordt verkocht. Na aftrek van de transactiekost blijft dan mogelijks nog een leuke winst over. Heel wat mensen verdienen inmiddels een deel van hun inkomen door te dagtraden. Het moet evenwel gezegd dat er hier steeds niet onaanzienlijke risico’s aan verbonden zijn. Weet dus goed waar u aan begint en lees u goed in vooraleer op deze manier te handelen in Ethereum.

Het opslaan van uw ETH-tokens

Een bepaalde hoeveelheid aan Ethereum kopen is natuurlijk slechts één ding. Het spreekt namelijk voor zich dat u de aangekochte Ether ook op een veilige manier zult willen opslaan. Het opslaan van ETH-tokens kan in de praktijk op tal van uiteenlopende manieren gebeuren. In principe dient u in eerste instantie een keuze te maken tussen:

 • Het bijhouden van uw ETH-tokens bij de exchange waarbij u ze heeft gekocht;
 • Het opslaan van uw ETH-tokens in een echte wallet (dus buiten de exchange);

Het wordt vaak benadrukt om er niet zomaar voor te kiezen om uw ETH-tokens bij de exchange zelf te laten staan. Dit heeft alles te maken met het feit dat hier niet onaanzienlijke risico’s aan verbonden zijn. Het is namelijk zomaar mogelijk dat de exchange waar u, uw ETH-tokens bij heeft aangekocht wordt gehackt. Daarnaast is er ook het risico dat de partij in kwestie op financieel vlak in lastige papieren komt te zitten. In het laatste geval kan de cryptocurrency exchange failliet gaan waardoor uw Ethers voor eens en altijd verloren zijn. Het spreekt voor zich dat dit risico’s zijn welke u het liefst van allemaal niet zult willen lopen. Toch kunnen met name daytraders hier eigenlijk niet (volledig) omheen.

Wilt u, uw Ethers op een veilige manier opslaan en gaat u daarvoor gebruikmaken van een externe wallet? Ook dat is uiteraard perfect mogelijk. Sinds het ontstaan van Ethereum zijn er bijzonder veel verschillende wallets verschenen waar u gebruik van kunt maken. In eerste instantie zou u er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om te kijken in de richting van een online wallet of een software wallet. Kiest u voor een online wallet? Dan blijft het risico op een hack aanwezig. Door te opteren voor het gebruik van een software wallet kunt u dit risico uitschakelen, maar dan moet u er wel voor zorgen dat de software op een systeem zonder spyware wordt geïnstalleerd. Anders kunnen uw ETH-tokens alsnog buit worden gemaakt.

Ethereum opslaan op een hardware wallet

Bent u iemand die van plan is om te investeren in Ethereum voor de lange(re) termijn? Wilt u er bovendien zeker van zijn dat uw ETH-tokens op de meest veilige manier kunnen worden opgeslagen? In dat geval kan het eveneens de moeite waard zijn om te kijken in de richting van een speciale hardware wallet voor cryptocurrencies. Door gebruik te maken van een dergelijk systeem bent u altijd zelf eigenaar van de private key van uw Ether. Dit betekent dat niemand anders er de controle over heeft buiten uzelf. Daarnaast is het ook nog eens zo dat uw coins op deze manier worden opgeslagen los van het internet waardoor ze ook niet zijn blootgesteld aan de risico’s van een potentiële hack. Hardware wallets waar u voor het opslaan van uw ETH-tokens gebruik van kunt maken zijn:

 • De Ledger Nano S;
 • De Ledger Nano X;
 • De TREZOR One;
 • De TREZOR T;

In principe kan het voor elke echte investeerder in Ethereum interessant zijn om een hardware wallet aan te kopen. Dit geldt alleen niet voor mensen die bijvoorbeeld slechts over een zeer beperkte holding beschikken. Daarnaast is een hardware wallet ook voor daytraders niet interessant. Zij zijn slechts voor zo’n beperkte periode eigenaar van de aangekochte ETH-tokens dat het onzinnig (en financieel ook helemaal niet interessant) zou zijn om ze telkens richting een hardware wallet te sturen. Wilt u echter voor de langere termijn investeren in Ethereum en wilt u zeker zijn van de veiligste opslagmogelijkheid? Dan is er voor kiezen om een hardware wallet aan te kopen zeker en vast een goede keuze!

Veelgestelde vragen over Ethereum

De informatie welke is terug te vinden op deze pagina geeft u ongetwijfeld reeds een uitstekend beeld van wat Ethereum nu precies is. Dit neemt niet weg dat er in de praktijk vaak bepaalde vragen over deze cryptocurrency terugkomen. Wij zochten de vaakst gestelde vragen over Ethereum voor u uit en hebben ze samen met hun antwoorden op een rijtje gezet.

1.) Hoeveel GAS moet er worden betaald?

Op het ogenblik dat er een transactie wordt uitgevoerd binnen het netwerk van Ethereum is er een bepaalde hoeveelheid aan GAS vereist. Deze betaling is bedoeld voor de miners welke hun hardware gebruiken om de transacties op de blockchain te controleren en bijgevolg al dan niet te bevestigen. U kunt in principe zelf bepalen hoeveel GAS u wenst te betalen. Hou er alleen rekening mee dat er steeds een bepaalde minimum hoeveelheid aan GAS wordt gevraagd. De vereiste hoeveelheid GAS kan worden berekend door middel van de optie web3.js myContract.methods.myMetho(param1, …).estimateGas(options, callback. Daarna kunt u de volledige hoeveelheid aan GAS welke is vereist berekenen door de transactie in kwestie te vermenigvuldigen met de door uzelf gekozen GAS prijs.

2.) Hoe veilig is investeren in Ethereum?

Er dient bij elke investering in cryptocurrencies rekening te worden gehouden met het feit dat het hierbij gaat om zeer volatiele investeringsproducten. Dit betekent dat er nooit ook maar enigszins sprake kan zijn van een bepaalde kapitaalsbescherming. In principe moet u er dus rekening mee houden dat u elke investering die u doet in Ethereum kunt verliezen. Anderzijds is het wel zo dat het volatiele karakter van deze cryptocurrency er ook voor zorgt dat er een zeer mooie winst op kan worden gemaakt. In het jaar 2017 steeg de koers van de ETH-token dan ook met een ronduit indrukwekkende 13.000 procent! Ondanks het feit dat er dus een enorm potentieel schuilt in Ethereum zijn er toch niet onaanzienlijke risico’s aan verbonden waar u als investeerder altijd rekening mee dient te houden.

3.) Wat zijn de belangrijkste concurrenten van Ethereum?

Ondanks het feit dat er aan het Ethereum platform duidelijk verschillende niet onaanzienlijke voordelen zijn verbonden dient er ook altijd rekening te worden gehouden met de concurrentie waar het platform mee af te rekenen krijgt. Een zeer belangrijke concurrent is bijvoorbeeld EOS. Van dit cryptoplatform is namelijk bekend dat ze volledig gratis is voor gebruikers. Bij EOS dienen dan ook alleen maar de ontwikkelaars te betalen om gebruik te maken van de supercomputer voor het programmeren van de decentrale applicaties. Een ander alternatief voor Ethereum is ‘Lisk‘, maar deze lijkt de strijd op moment van schrijven verloren te hebben. Een niet te onderschatten underdog is ‘NEO‘ (voorheen bekend als Antshares). Het is dan ook niet voor niets dat er naar NEO wordt verwezen als zijnde het ‘Chinese Ethereum’.

4.) Hoe controleert u of uw Ethereum adres geldig is?

Vooraleer ETH-tokens naar een bepaald adres te sturen is het altijd belangrijk om te controleren of het adres wel degelijk honderd procent geldig en correct is. Zo is het belangrijk om er rekening mee te houden dat een Ethereum adres steeds bestaat uit 42 karakters. Daarnaast is het ook zo dat ze altijd begint met ‘0x’. In het merendeel van de gevallen controleert het systeem van waaruit u ETH-tokens wenst te versturen of het ontvangstadres correct is of niet. Toch neemt dit niet weg dat u ook altijd zelf het adres nog eens volledig dient te controleren vooraleer de transactie daadwerkelijk uit te voeren.

5.) Vanaf hoeveel bevestigingen is een transactie veilig?

Vitalik Buterin, de oprichter van Ethereum heeft ooit in een blog geschreven dat er een kleine hoeveelheid extra bevestigingen zijn vereist om de veiligheid van een snelle blockchain te kunnen garanderen. Het zou hierbij gaan om tussen de twee en de vijf extra bevestigingen. Dit zou betekenen dat er voor een blockchain van 17 seconden om en bij de 10 bevestigingen zijn vereist. Er zijn om en bij de 3 minuten vereist om onder dit mogelijke model dezelfde beschermingsgraad te bereiken als de 6 vereiste bevestigingen op de 10 minuten blockchain. Voor deze bevestigingen is ongeveer 1 uur aan tijd vereist.