Bitfinex, één van de meest actieve cryptocurrency exchanges ter wereld stond er tot dusver om bekend een zeer hoge instapdrempel te hanteren voor nieuwe klanten. Wie klant wou worden bij de exchange moest dan ook rekening houden met een minimale investering van zomaar even 10.000 dollar. Bitfinex had deze keuze gemaakt om zichzelf niet in de problemen te brengen door een overvloed aan nieuwe gebruikers, maar zegt de minimale investering nu toch vaarwel. Dit betekent dat vanaf nu iedereen zich kan aanmelden bij de exchange. In een reactie Jean-Louis van der Velde, de CEO bij Bitfinex het volgende laten optekenen:

“We konden de vraag van potentiële investeerders om de toegang tot Bitfinex toegankelijker te maken niet blijven negeren. In de voorbije zes maanden hebben we dan ook hard gewerkt om er voor te zorgen dat ons platform klaar is voor een toevloed aan nieuwe gebruikers. Dit heeft er toe geleid dat we nu in de positie zijn om Bitfinex open te zetten voor een aanzienlijke grotere doelgroep. Hoe we dit doen? Zeer eenvoudig, namelijk door de vereiste minimale investering van 10.000 dollar te schrappen. De enige limiet die nu nog geldt is deze die door de investeerders zelf worden gehanteerd”.

Eén van de meest invloedrijke cryptocurrency exchanges

Bitfinex blijft ook op vandaag één van de meest invloedrijke handelsplatformen voor cryptocurrencies op de markt. Ze staat er verder om bekend over een prominente connectie te beschikken met de USDT-token van Tether. Inmiddels heeft de exchange er eveneens voor gekozen om een zogenaamde ‘know-your-customer’ procedure uit te werken waarmee ze een volledige legalisering van haar exchange services heeft weten te realiseren. In het verleden hebben een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan potentiële cryptocurrency investeerders hun zorgen geuit over Bitfinex. Zo zou ze zich schuldig hebben gemaakt aan het weergeven van valse Bitcoin volumes en prijzen. Daar lijkt in ieder geval verandering in te zijn gekomen. Op vandaag lijken de volumes en de door Bitfinex gehanteerde prijzen dan ook marktconform te zijn. Hiermee is een belangrijk punt van kritiek dan ook komen te verdwijnen.

Verantwoordelijk voor ongeveer 10% van het handelsvolume in Bitcoin

Volgens de CryptoCompare data is het zo dat Bitfinex op moment van schrijven goed is voor zo’n 10 procent van het volledige Bitcoin BTC handelsvolume. Haar invloed is dan ook significant groter dan in het verleden het geval was. Opvallend is verder wel dat Bitfinex (ondanks haar belangrijke connectie met Tether) niet langer de grootste houder is van USDT-tokens. Die eer is nu weggelegd voor Binance. De Binance wallet zou op moment van schrijven dan ook goed zijn voor een slordige 800 miljoen aan USDT. Dit terwijl er in de Bitfinex wallet op dit ogenblik slechts sprake zou zijn van 22 miljoen aan USDT.

Variabele prijs voor USD/USDT handelspaar

Opvallend (of misschien net niet?) is ook dat het USD/USDT handelspaar niet meer over een vastgestelde exchange rate beschikt. Vroeger was dat bij Bitfinex wel het geval. Op dit ogenblik is de koers van het handelspaar echter onderhevig aan fluctuaties. Dit is ongetwijfeld het gevolg van het feit dat Tether’s USDT-tokens zoals eerder reeds bekend gemaakt niet allemaal zijn gedekt door fiat, maar ook door schuld. Dit brengt voor het aanhouden van holdings in de USDT-token een toch niet onbelangrijk extra risico met zich mee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *