Bitcoin is een cryptocurrency die zich kenmerkt door een zogenaamde ‘hard cap’. Wat betekent dat nu precies? Concreet wil dit zeggen dat er van de BTC token slechts 21.000.000 exemplaren kunnen bestaan. Op het ogenblik dat dit artikel wordt geschreven zijn er van deze maximale hoeveelheid reeds 16.819.512 gemined. Dat betekent dat steeds meer mensen zich afvragen wat er nu precies gaat gebeuren op het ogenblik dat de 21 miljoenste BTC token door miners wordt gemined. Wij proberen in dit artikel een antwoord te vinden op deze interessante vraag.

25% van de BTC tokens in circulatie zijn ‘dood’

Bitcoin is ‘s werelds eerste echte cryptocurrency en dat heeft zo zijn gevolgen gehad. Veel mensen die op een zeker ogenblik in het bezit zijn gekomen van één of misschien zelfs meerdere BTC tokens hebben op vandaag geen flauw idee meer hoe ze deze terug moeten krijgen. Dat is, niet in het minst gezien de enorme prijsstijgingen van de voorbije jaren behoorlijk pijnlijk. Op 31 maart 2015 werd er een inschatting gemaakt van het aantal verloren gewaande BTC tokens. Toen kwam aan het licht dat de totale waarde van deze tokens op vandaag meer dan 1,23 miljard Amerikaanse dollar zou bedragen. Meer recente cijfers, namelijk uit 2016 stelden dat ongeveer één vierde van alle BTC tokens in circulatie ‘dood’ zijn.

Een BTC token wordt als ‘dood’ bestempeld op het ogenblik dat de eigenaar er van niet meer de mogelijkheid heeft om diens token te claimen. In vergelijking met tal van andere investeringen is het bij Bitcoin net als bij andere cryptocurrencies namelijk niet mogelijk om contact op te nemen met een centrale organisatie voor het terughalen van je investering(en). Ben je, je private key kwijt, ben je de toegang tot je wallet verloren of heeft er zich een andere situatie voorgedaan waardoor je geen controle meer hebt over je BTC token(s)? Dan zijn ze hopeloos verloren.

Wanneer wordt de laatste Bitcoin gemined?

In eerste instantie stellen veel mensen zich de vraag wanneer alle Bitcoins nu precies zullen zijn gemined. Dat kan best nog wel even duren. Het is namelijk belangrijk om er rekening mee te houden dat het hele platform van Bitcoin er op is gebaseerd dat de vergoeding voor het creëren van een Bitcoin ongeveer elke vier jaar wordt gehalveerd. In eerste instantie werden er voor het oplossen van het vraagstuk bij Bitcoin niet minder dan 50 BTC tokens toegekend (slik!). Vervolgens werd deze vergoeding verlaagd naar 25, daarna naar 12,5 tot ze uiteindelijk in het jaar 2020 nog 6,25 BTC zal bedragen. Een rekensommetje leert ons dan ook dat alle Bitcoins zijn gemined in het jaar… 2140! Althans ongeveer, want precies valt dat niet echt aan te geven. Ondanks het feit dat het er naar uit lijkt te zien dat we bijna tegen de hard cap aanleunen is niets dus minder waar.

Wat wanneer de laatste Bitcoin is gemined?

Er doen heel wat doemscenario’s de ronde over Bitcoin. Tot dusver niets nieuws onder de zon, maar schuilt het echte gevaar in de hard cap waar ‘s werelds eerste cryptovaluta over beschikt? Zal met andere woorden het hele Bitcoin platform in elkaar vallen op het ogenblik dat er geen sprake meer is van miner rewards? Waarschijnlijk niet. De miner rewards zullen namelijk helemaal niet komen te verdwijnen. Hoezo niet? Zeer eenvoudig. Bitcoin miners ontvangen namelijk niet uitsluitend een vergoeding op het ogenblik dat er een nieuwe blok wordt gecreëerd. Dit geldt ook voor het moment waarop ze een transactie valideren. De algemene verwachting is dan ook dat deze ‘transaction fees’ er voor zullen zorgen dat het hele Bitcoin platform in leven kan worden gehouden, ook nadat de laatste BTC token is gemined. Bovendien is het ook nog eens zo dat, naarmate de kostprijs van één BTC token zal stijgen, dit ook zal gelden voor de transactiekost die er aan verbonden is. Dit moet er voor zorgen dat het voor miners (financieel) voldoende interessant blijft om zich te verbinden aan het Bitcoin netwerk.

Conclusie; ook na het minen van de laatste Bitcoin is er nog een toekomst

Eigenlijk is het bereiken van de hard cap van Bitcoin niet meteen iets waar wij ons op dit ogenblik zorgen om hoeven te maken. De kans dat jij en ik dit moment nog zullen meemaken is namelijk haast onbestaande. Op het ogenblik dat die dag er daadwerkelijk aankomt hoeft er bovendien voor Bitcoin helemaal niets aan de hand te zijn, in tegendeel. De transacties binnen het netwerk van Bitcoin zullen immers nog altijd door miners gevalideerd dienen te worden. Op deze manier kunnen zij financieel voordeel uit het platform kunnen blijven halen. Dit neemt niet weg dat er in tussentijd ongetwijfeld heel wat partijen zullen afhaken, maar dat is door de moeilijkere vraagstukken binnen het Bitcoin netwerk door de jaren heen sowieso reeds het geval. Ook dit hoeft een verdere, rooskleurige toekomst voor Bitcoin dus helemaal niet in de weg te staan, in tegendeel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

🚀🚀🚀 Bull run 2024 van start

Zeker niet te laat om in te stappen, profiteer met 20 euro gratis tegoed bij een succesvolle registratie.