Een nieuwe bankenwet die is opgesteld door de Egyptische Centrale Bank vereist dat elke onderneming die crypto gerelateerde activiteiten gaat uitvoeren daarvoor eerst een licentie aanvraagt. Dit zou niet alleen gelden voor partijen die een eigen cryptomunt willen uitgeven. Ook handelsplatformen zouden de licentie moeten aanvragen. In het voorstel schuilt een extra gevaar. Mocht de nieuwe wet waarin men een licentie voor crypto eist in het land worden goedgekeurd zou dat immers als gevolg hebben dat het ‘Board of Directors’ van de CBE de volledige bevoegdheid krijgt met betrekking tot de regelgeving in verband met cryptocurrencies in Egypte. 

Open deur voor adoptie van nieuwe technologieën in de financiële sector 

Het bovenstaande nieuws stond te lezen in de online krant ‘The Egypt Independent‘. De online krant claimt het nieuws te hebben vernomen van een betrouwbare bron. Zij ziet het echter allemaal veel rooskleuriger. Volgens de officiële bron zou de nieuwe regelgeving immers de deur moeten openen voor de adoptie van nieuwe technologieën binnen de financiële markt(en). Ergens is dit uiteraard natuurlijk ook wel correct. De invoering van de nieuwe wetgeving moet namelijk een legale basis creëren voor crypto gerelateerde activiteiten in het land. Op moment van schrijven ontbreekt deze nog steeds (net zoals in zoveel andere landen eveneens het geval is). 

Opstellen van technische criteria

De algemene verwachting is dat het bestuur van de CBE in grote lijnen technische criteria zal bepalen. Het doel van deze criteria is het verstrekken van digitale mechanismes die gelijk staan aan deze van traditionele papieren. Dat er in Egypte heel wat beweegt op vlak van cryptocurrencies en blockchain hoeft niet meteen te verbazen. Recent werd dan ook reeds duidelijk dat Egypte één van de landen was welke heeft deelgenomen aan een grootschalig internationaal en interbancair proefsysteem voor de verwerking van krediettransacties door middel van het blockchain consortium R3 platform. 

Onderzoek naar lancering digitale versie van Egyptische pond 

Niet alleen dit jaar, maar ook aan het einde van vorig jaar werd er reeds druk gespeculeerd over crypto in Egypte. Sterker nog, in december van vorig jaar raakte bekend dat de CBE een onderzoek had ingelast naar de mogelijke uitgifte van een digitale versie van de Egyptische pond. De achterliggende reden achter het onderzoek laat zich uiteraard raden. Door over te stappen naar een digitale vorm van de Egyptische pond kan er namelijk voor worden gezorgd dat de kosten voor de fysieke uitgave van valuta in het land komen te verdwijnen. Voor de Egyptische overheid (evenals voor diens bevolking) zou dat een welkome oplossing zijn. 

Egypte blijft sceptisch ten opzichte van Bitcoin 

Bovenstaande betekent evenwel niet dat het land van plan is om haar gedachten over bijvoorbeeld Bitcoin bij te stellen, in tegendeel. Het Noord-Afrikaanse land heeft in het verleden vaak stevig de potentiële risico’s benadrukt die zijn verbonden aan volatiele cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC). Bovendien heeft de Egyptische Centrale Bank er in augustus van het jaar 2017 alles aan gedaan om de opening van de eerste cryptocurrency exchange in het land een halt toe te roepen. Dat er nu een legale basis voor cryptocurrencies wordt gecreëerd kan echter een stap in de juiste richting betekenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *