De Nieuw-Zeelandse cryptocurrency exchange ‘Cryptopia’ zet kleine stappen in de richting van een volledige heropening. Op moment van schrijven heeft de exchange in ieder geval een read-only versie van haar website gelanceerd. Op het eerste zicht lijkt een dergelijke, beperkte heropening misschien wat vreemd, maar in de praktijk is het dat niet helemaal. De opening van de read-only website maakt het voor gebruikers van de exchange namelijk mogelijk om niet alleen een snapshot van hun holdings te maken, maar ook lopende orders te cancellen. Bovendien is het ook mogelijk om de twee-factor-authenticatie te resetten voor de accounts.

Actuele balansen van voor de hack van 14 januari

De Nieuw-Zeelandse exchange Cryptopia heropent haar website met de balansen zoals die waren voor de hack op 14 januari. In de voorbije maand is de waarde van menig aantal tokens drastisch veranderd waardoor er een (extra) potentieel verlies dreigt voor gebruikers van Cryptopia. In plaats van een volledige read-only website te lanceren heeft Cryptopia er voor gekozen om gedurende enkele dagen aan haar gebruikers de mogelijkheid aan te bieden om bestaande orders te cancellen.

“Update: We zijn ons bijzonder goed bewust van het feit dat de cryptomarkt een zeer volatiele markt is. De volgende fase die we ingaan heeft dan ook betrekking tot een soort van cancel-only mode voor gebruikers die hun posities willen cancellen vooraleer de trading bot terug wordt geactiveerd”. Dit bericht stond te lezen op Twitter. Bovendien heeft Cryptopia ook nog een extra waarschuwing de wereld ingestuurd. Ze waarschuwt hierin om niet te vallen voor de valse accounts die zich voordoen als Cryptopia. Het officiële account is dan ook de @Cryptopia_NZ.

Actuele balansen geven impact van hack niet weer

Het feit dat de huidige balansen gelijk staan aan deze van voor 14 januari (de datum van de hack) zorgt er voor dat de impact van de hack voor gebruikers niet duidelijk is. Dit zelfs niet voor eigenaars van ETH-tokens die volgens verwachting de grootste verliezen zouden hebben geleden ten gevolge van de hack. De (nabije) toekomst zal hier meer duidelijkheid in moeten brengen. Inmiddels heeft Cryptopia wel reeds enkele maatregelen getroffen.

Nieuwe wallets in gebruik genomen

Recent heeft het team achter de Cryptopia exchange laten uitschijnen dat het er voor had gekozen om de coins te versturen naar een nieuwe set met wallets. Op deze manier wil ze er zeker van zijn dat de hacker die met de private keys aan de haal is gegaan geen extra rendement kan genereren. De belangrijkste vraag die veel gebruikers van de exchange zich nu stellen heeft betrekking tot de mogelijke vergoeding die ze kunnen ontvangen voor de tokens die zijn buit gemaakt. Cryptopia houdt de lippen op dit vlak echter stijf op elkaar.

Eerste hack voor Cryptopia

Het was voor het eerst sinds haar bestaan dat Cryptopia te maken heeft gekregen met een hack. Voorheen werd ze wel reeds geconfronteerd met enkele technische problemen. Het is nu vooral de vraag op welk vertrouwen de exchange naar de toekomst toe nog zal kunnen rekenen. Veel op dit vlak zal uiteraard vooral afhankelijk zijn van de manier waarop de verloren fondsen (deels) gerecupereerd zullen kunnen worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *