Cryptobeginner.nl

Sluit Cryptopia definitief de deuren? 

Sluit Cryptopia definitief de deuren?

Het lijkt er meer dan ooit bijzonder slecht uit te zien voor de toekomst van de Nieuw-Zeelandse cryptocurrency exchange ‘Cryptopia’. De exchange heeft namelijk laten weten dat het zich genoodzaakt ziet om terug “voor onbepaalde tijd” de deuren te sluiten. Toen de exchange voorheen de deuren sloot werd er meteen aangegeven dat de sluiting slechts voor een beperkte tijd zou gelden. Op dit ogenblik is dat dus helemaal anders. Sluit Cryptopia voor altijd de deuren? Hiermee lijkt het vertrouwen in de cryptocurrency exchange een absoluut dieptepunt te hebben bereikt. 

Alleen Bitcoin en Litecoin wallets open gesteld 

De volledige lockup van de exchange komt er nadat de Bitcoin en Litecoin wallets van het platform voor een beperkte tijd open werden gesteld. Dit maakte het voor gebruikers van de exchange mogelijk om hun BTC en LTC tokens op te vragen en aldus weg te zetten naar een andere wallet. De andere wallets van de exchange bleven echter gesloten. Dat is opvallend, want zij waren niet aangetast door de recente hack die de exchange heeft getroffen. Het hoeft niet benadrukt te worden dat deze handelswijze een schokgolf van frustratie en woede heeft veroorzaakt binnen de cryptowereld. Heel wat investeerders waren terecht boos omdat ze assets verloren die helemaal niet gestolen waren bij de exchange. Bovendien ontstond ook meteen het vermoeden dat Cryptopia helemaal niet van plan was om de verliezen te dekken.

Platform voor obscure, digitale assets 

De reputatie van Cryptopia heeft sowieso in het verleden reeds een aanzienlijke deuk gekregen. Het platform staat er dan ook om bekend vaak vrij obscure digitale assets te listen die beschikken over een levendige community. Onder meer projecten als Linda (LINDA) evenals Electroneum (ETN) waren dan ook sterk getroffen door de (tijdelijke) sluiting van de exchange. Het team achter de LINDA cryptocurrency kwam zelfs met een officieel statement op Twitter: 

“Onze partners en andere projecten hebben onze support. We zullen in eenheid handelen met andere teams om de best mogelijke oplossing te vinden voor dit probleem. We gaan deze situatie benaderen vanuit een berekend evenals logisch standpunt. We kijken dan ook uit naar de beste oplossing. Gefrustreerd, maar nooit angstig!” 

Het leek er enigszins naar uit te zien dat de Linda de hack en de aankondiging van Cryptopia enigszins in haar eigen voordeel wou laten uitdraaien. De hashtags waar gebruik van werd gemaakt waren dan ook #Linda, #Rebrand evenals #New. Met de laatste hashtag werd er meteen verwezen naar het feit alsof er nieuwe gebruiksvlakken zouden worden gelanceerd voor de LINDA-token. Opvallend is vooral dat het Linda team niet van de gelegenheid gebruik maakte om zelf met een oplossing voor de verloren tokens te komen. De community reageerde dan ook eerder negatief op de tweet van het team. 

NEXT gaat listings van Cryptopia overnemen 

Mocht Cryptopia definitief de deuren sluiten (en daar ziet het op moment van schrijven toch wel echt naar uit), dan komt er hulp uit onverwachte hoek. De NEXT exchange heeft namelijk bekend gemaakt dat het alle assets die nu staan gelist bij Cryptopia eveneens in haar aanbod zal gaan opnemen. Op deze manier moeten investeerders meteen over een goed alternatief komen te beschikken voor hun holdings bij Cryptopia.

Anonymous (ANON) binnenkort op Cryptopia exchange

Anon binnenkort op Cryptopia

Recent raakte bekend dat Anonymous (ANON) is toegevoegd aan TradeSatoshi. De hard fork van ZClassic en Bitcoin zou bovendien binnenkort ook worden gelist op Cryptopia. Vooral dat laatste zou goed nieuws zijn voor Anonymous welke op moment van schrijven toch een beetje moeite ondervindt om zich op de cryptomarkt door te kunnen zetten. Een listing bij een populaire exchange als Cryptopia zou daar natuurlijk enigszins verandering in kunnen brengen.

Vanaf maandag handelen in ANON bij Cryptopia?

Volgens de laatste berichten zou de handel in de ANON-token bij Cryptopia worden opgestart komende maandag. Het valt te hopen voor het team achter deze cryptovaluta dat deze listing inderdaad het één en ander in beweging zet. Tot dusver was er namelijk nog maar weinig reden tot vreugde voor Anonymous. Bovendien wordt ze steeds vaker als ‘scam’ bestempeld. Voorbije maandag daalde de waarde van de token dan ook in sneltempo tot onder één dollar. In het bijzonder de beperkte liquiditeit wordt aanzien als een niet onbelangrijk risico dat is verbonden aan deze digitale munt. Het moet bovendien gezegd dat de hard fork er is gekomen op een moment dat er sprake is van een bear market waardoor er natuurlijk sowieso reeds sprake is van een beperktere interesse.

Rode vlaggen voor ANON

Naast bovenstaande moet het ook gezegd dat er een aantal rode vlaggen van toepassing zijn voor ANON die investeerders er duidelijk van weerhouden om hun vertrouwen te stellen in deze cryptovaluta. Eén van deze rode vlaggen heeft betrekking tot het feit dat er een airdrop plaats heeft gevonden op basis van een snapshot van de balansen. Bovendien is het ook nog eens zo dat ANON masternodes gaat aanbieden welke door verschillende experts binnen de cryptomarkt worden aanzien als een scam. Dit niet in het minst omdat het met het draaien van een masternode mogelijk is om vaak enorme winsten te behalen.

Extra opvallend is het bovendien dat ANON uitnodigingen blijkt te versturen om de token aan te kopen onder de actuele marktprijs. Dit kan gebeuren via de ‘officiële’ Anonymous website waar je kan rekenen op een niet onaantrekkelijke korting van zomaar even 24 procent. Dit lijkt niet alleen te mooi om waar te zijn, dat is het ook! Op Twitter verschenen inmiddels namelijk een groot aantal berichten die duidelijk maken dat niet de website Anonymousbitcoin.org de officiële is, maar wel Anonfork.io. Helaas zouden reeds heel wat mensen in de scam getrapt zijn, iets wat de reputatie van ANON uiteraard ook niet bepaald goed doet.

Anon op Cryptopia maar doe onderzoek

Investeren in ANON? Doe zelf je onderzoek!

Vooraleer te investeren in eender welke cryptocurrency die er op de markt verkrijgbaar is, is het altijd van belang om voldoende onderzoek te doen naar het potentieel evenals de risico’s die er aan een bepaalde digitale valuta zijn verbonden. Dit geldt zeker ook voor ANON. Verschillende berichten die de laatste tijd op het internet zijn verschenen gaan zelfs zo ver om het hele project te bestempelen als één grote scam. Of dat ook daadwerkelijk het geval is laten we uiteraard in het midden, maar het is zeker een factor om rekening mee te houden. Wij zijn in ieder geval benieuwd welke ontwikkelingen er in de ANON-koers genoteerd zullen mogen worden in de aankomende periode.

Cryptopia heropent als ‘read-only’ website

Cryptopia heropent 'read-only' website

De Nieuw-Zeelandse cryptocurrency exchange ‘Cryptopia’ zet kleine stappen in de richting van een volledige heropening. Op moment van schrijven heeft de exchange in ieder geval een read-only versie van haar website gelanceerd. Op het eerste zicht lijkt een dergelijke, beperkte heropening misschien wat vreemd, maar in de praktijk is het dat niet helemaal. De opening van de read-only website maakt het voor gebruikers van de exchange namelijk mogelijk om niet alleen een snapshot van hun holdings te maken, maar ook lopende orders te cancellen. Bovendien is het ook mogelijk om de twee-factor-authenticatie te resetten voor de accounts.

Actuele balansen van voor de hack van 14 januari

De Nieuw-Zeelandse exchange Cryptopia heropent haar website met de balansen zoals die waren voor de hack op 14 januari. In de voorbije maand is de waarde van menig aantal tokens drastisch veranderd waardoor er een (extra) potentieel verlies dreigt voor gebruikers van Cryptopia. In plaats van een volledige read-only website te lanceren heeft Cryptopia er voor gekozen om gedurende enkele dagen aan haar gebruikers de mogelijkheid aan te bieden om bestaande orders te cancellen.

“Update: We zijn ons bijzonder goed bewust van het feit dat de cryptomarkt een zeer volatiele markt is. De volgende fase die we ingaan heeft dan ook betrekking tot een soort van cancel-only mode voor gebruikers die hun posities willen cancellen vooraleer de trading bot terug wordt geactiveerd”. Dit bericht stond te lezen op Twitter. Bovendien heeft Cryptopia ook nog een extra waarschuwing de wereld ingestuurd. Ze waarschuwt hierin om niet te vallen voor de valse accounts die zich voordoen als Cryptopia. Het officiële account is dan ook de @Cryptopia_NZ.

Actuele balansen geven impact van hack niet weer

Het feit dat de huidige balansen gelijk staan aan deze van voor 14 januari (de datum van de hack) zorgt er voor dat de impact van de hack voor gebruikers niet duidelijk is. Dit zelfs niet voor eigenaars van ETH-tokens die volgens verwachting de grootste verliezen zouden hebben geleden ten gevolge van de hack. De (nabije) toekomst zal hier meer duidelijkheid in moeten brengen. Inmiddels heeft Cryptopia wel reeds enkele maatregelen getroffen.

Nieuwe wallets in gebruik genomen

Recent heeft het team achter de Cryptopia exchange laten uitschijnen dat het er voor had gekozen om de coins te versturen naar een nieuwe set met wallets. Op deze manier wil ze er zeker van zijn dat de hacker die met de private keys aan de haal is gegaan geen extra rendement kan genereren. De belangrijkste vraag die veel gebruikers van de exchange zich nu stellen heeft betrekking tot de mogelijke vergoeding die ze kunnen ontvangen voor de tokens die zijn buit gemaakt. Cryptopia houdt de lippen op dit vlak echter stijf op elkaar.

Eerste hack voor Cryptopia

Het was voor het eerst sinds haar bestaan dat Cryptopia te maken heeft gekregen met een hack. Voorheen werd ze wel reeds geconfronteerd met enkele technische problemen. Het is nu vooral de vraag op welk vertrouwen de exchange naar de toekomst toe nog zal kunnen rekenen. Veel op dit vlak zal uiteraard vooral afhankelijk zijn van de manier waarop de verloren fondsen (deels) gerecupereerd zullen kunnen worden.

Cryptopia exchange maakt balans op na hack

Cryptopia exchange gesloten na hack

Voorbije maandag werd de populaire cryptocurrency exchange Cryptopia het slachtoffer van een hack. Zowel maandag als dinsdag werd er over de kwestie weinig tot niets gecommuniceerd. Het was dan ook lange tijd gissen naar de omvang van de schade. Een verklaring welke door de exchange via Twitter de wereld in werd gestuurd deed echter weinig goeds vermoeden. In de verklaring gaf de cryptocurrency exchange namelijk aan dat de verliezen “aanzienlijk” zijn. Zo langzaam maar zeker is nu bekend hoe aanzienlijk deze verliezen daadwerkelijk zijn. Laat ons dan ook even de balans opmaken.

Cryptopia houdt lippen stijf op elkaar

Terwijl Cryptopia lange tijd de lippen stijf op elkaar hield doken er op Reddit evenals Telegram heel wat speculaties op. In de blockchain van Ethereum zijn dan ook enkele transacties te herleiden die vragen oproepen. Het is namelijk niet meteen duidelijk of deze transacties het werk zijn van de hackers of van Cryptopia zelf. Toch zijn ze het onderzoeken waard. Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende transacties:

  1. Op datum van 13 januari worden er zomaar even 19.390 ETH-tokens verhuisd van Cryptopia naar een derde Ethereum adres. Deze hoeveelheid aan tokens is goed voor een totale waarde van ongeveer 2,5 miljoen dollar. De wallet waar de tokens vandaan werden verhuisd is nu leeg.
  2. Niet alleen de bovenstaande ETH-tokens zijn van wallet veranderd. Ook een niet onaanzienlijke hoeveelheid andere tokens werden naar een nieuw adres verstuurd. Het zou hierbij nog eens gaan om tokens voor een totale waarde van een slordige 11,2 miljoen dollar.
  3. Na de eerste twee transacties werd er voor gekozen om vanuit het eerste adres van Ethereum en het tweede adres van de andere tokens een bepaalde hoeveelheid aan tokens te verhuizen naar een derde adres. Dit adres zou garant staan voor een waarde van 3,75 miljoen dollar. In deze wallet is er tot op moment van schrijven nog geen beweging vastgesteld.

Wanneer we de bovenstaande zaken met elkaar gaan optellen zou er dus sprake zijn van een totale transactiewaarde van zomaar even 14,75 miljoen dollar. Nogmaals, er bestaat geen absolute zekerheid over wie de tokens uit de adressen heeft verhuisd. Het is een mogelijkheid dat dit is gebeurd door de hackers, maar het kan ook niet worden uitgesloten dat Cryptopia dit gewoon zelf heeft gedaan. Er doen inmiddels namelijk (vooral op Twitter) ook de nodige geruchten de ronde over een mogelijke exit-scam. Zou deze ‘hack’ dan meteen ook het einde kunnen betekenen van de Cryptopia exchange?

Is er sprake van een ‘exit-scam’ of niet?

Het feit dat Cryptopia er reeds op 13 januari voor koos om een bepaalde hoeveelheid aan tokens weg te verhuizen is op z’n minst opvallend te noemen. Bovendien is het geen geheim dat kleinere exchanges (zoals de Nieuw-Zeelandse exchange) het tegenwoordig steeds moeilijker krijgen om het hoofd boven water te houden. Ondanks het feit dat Cryptopia sinds haar populariteitspiek stevig heeft moeten inleveren konden er wel zo’n slordige 836 cryptocurrencies verhandeld worden. Verschillende partijen maken in ieder geval melding van een exit-scam, maar of dat ook daadwerkelijk het geval is, is nog maar zeer de vraag. De (nabije) toekomst zal het ons ongetwijfeld leren!

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!