Goed nieuws voor investeerders in de EOS-token. Het project laat vandaag een stijging optekenen over de voorbije 24 uur van zomaar even 12,02 procent. Deze stijging heeft er voor gezorgd dat de waarde van de token is uitgekomen boven een bedrag van 4 dollar. Daarnaast heeft ook de marktwaarde van EOS een stevige meerwaarde laten optekenen. Deze heeft haar naar een waarde gebracht van 3.708.795.526 dollar. Hiermee krijgt EOS langzaam maar zeker de vierde plaats van Litecoin in het vizier. Het verschil bedraagt op moment van schrijven dan ook nog slechts zo’n kleine 740.000 dollar.

Handelsvolume stijgt naar 2,6 miljard in 24 uur

De aantrekkelijke prijsstijging die EOS heeft weten neer te zetten is er onder meer gekomen door het aantrekkende volume over de voorbije 24 uur. In één dag tijd bedroeg het volume zomaar even 2,6 miljard dollar. De EOS rally is bovendien ook het gevolg van het verder toegenomen vertrouwen van de Chinese overheid in het blockchainproject. In de laatste Weiss ratings (zie ons andere artikel van vandaag hierover) stond bovendien ook al te lezen dat EOS haar plaats aan de top had gevrijwaard. Ze wordt dan ook niet alleen omschreven als een bijzonder snelle, maar ook als een innovatieve blockchain.

Aangekondigd evenement op 1 juni

Naast bovenstaande is er natuurlijk ook nog de aankondiging van een significant evenement welke met betrekking tot EOS zal worden gehouden op 1 juni in het Amerikaanse Washington. Investeerders verwachten heel wat interessante aankondigingen op het evenement waardoor de speculaties over het project en vooral de toekomst er van de pan uit swingen. In ieder geval blijft het netwerk van EOS één van de meest actieve op de markt. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat verschillende experts reeds hebben laten uitschijnen zich vragen te stellen bij de hoeveelheid aan transacties evenals de herkomst van het verkeer dat op het netwerk wordt gerealiseerd.

Risiconiveau van EOS blijft steken op D+

De Weiss Ratings vormen uiteraard een bijzonder belangrijke maatstaf voor cryptocurrencies. Dit niet in het minst omdat een project op verschillende niveaus en manieren wordt geëvalueerd. Zo krijgt EOS bijvoorbeeld een ‘A’ rating voor technologische adoptie, maar blijft ze steken op een D+ rating omwille van het hoge risicogehalte. Vooral dit laatste zorgt er voor dat potentiële investeerders in EOS het zeer volatiele karakter van het project niet uit het oog mogen verliezen.

Bovenstaande zorgt er evenwel niet voor dat ook de algemene rating van EOS in de gevarenzone strandt, in tegendeel. De globale rating die EOS op moment van schrijven van Weiss heeft ontvangen is dan ook ‘B-‘. Dit is niet in het minst te wijten aan het feit dat er nog teveel vraagtekens bestaand met betrekking tot het project en haar toekomst. Ondanks het feit dat de huidige rally een verdere prijsappreciatie mogelijk maakt moet er rekening mee worden gehouden dat de waarde van de EOS-token ook een (stevige) terugval kan kennen.

Kan EOS haar momentum vasthouden?

Het is nu uiteraard nog maar zeer de vraag of EOS haar momentum vast zal weten te houden en er op kan verder bouwen. Gelooft u wel in het potentieel van EOS op de korte of lange termijn? In dat geval is het bij verschillende partijen mogelijk om in te stappen in dit project. Zo kunt u investeren in EOS bij een cryptocurrency exchange als Binance, maar is het eveneens mogelijk om in te stappen met euro’s bij een partij als Bitvavo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

🚀🚀🚀 Bull run 2024 van start

Zeker niet te laat om in te stappen, profiteer met 20 euro gratis tegoed bij een succesvolle registratie.