Het netwerk van Ethereum ziet terug een aanzienlijke stijging voor wat de activiteit betreft. De stijging komt er nadat vorige maand een tijdelijk laagtepunt op vlak van gasverbruik kon worden vastgesteld. De Etherscan data voor gas fees maakt in ieder geval duidelijk dat er ten opzichte van de voorbije maand een niet onaanzienlijk groei is gerealiseerd. Dat lijkt op het eerste zicht uiteraard alleen maar positief te zijn, maar dat is het niet. Op donderdag bereikte het gas gebruik nagenoeg 100 procent van de blok limiet. Dit betekent concreet dat nagenoeg de volledige capaciteit van het netwerk was bereikt.

18% van alle gas verbruikt door smart contract

Er kunnen enkele opmerkelijke vaststellingen worden gedaan wanneer we het gasverbruik van naderbij gaan bekijken. Afgaande op de data van ETH Gas Station is het bijvoorbeeld zo dat een onbekend smart contract zomaar even 18 procent van al het gas verbruikt. Verder zijn er nog verschillende andere redenen of oorzaken aan te halen voor het aanzienlijk gestegen gas gebruik. Hiervoor hoeven we zelfs niet uitsluitend te kijken in de richting van de ETH-tokens op zichzelf. Ook de verschillende ERC-20 tokens die zijn uitgegeven op het netwerk van Ethereum zijn immers goed voor een significante hoeveelheid van het gas verbruik.

Ook dApps dragen structureel bij aan hoger gas verbruik

Naast bovenstaande dient er voor het toegenomen gas verbruik eveneens te worden gekeken in de richting van de zogenaamde dApps die worden gedraaid door Ethereum. In het bijzonder games van het FOMO3D type spelen op dit vlak een niet onbelangrijke rol. Dergelijke games vereisen namelijk een bepaalde hoeveelheid aan gas voor het plaatsen van een weddenschap. Algemeen gezien wordt Ethereum (zeker in vergelijking met bijvoorbeeld TRON) nog steeds geconfronteerd met een slechts beperkte hoeveelheid aan dApps. Ook het aantal gebruikers blijft vooralsnog stevig binnen de perken. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat enkele projecten zijn uitgegroeid tot absolute leiders op vlak van gas verbruik. Een verder toename van het aantal dApps en gebruikers kan op dit vlak dan ook best eens problematisch uitdraaien.

Mining activiteit afgenomen

De mining activiteit is de voorbije drie maanden afgenomen op het Ethereum netwerk. Op moment van schrijven lijkt ze ergens te stagneren rond het niveau van 148 TH/s. Het is zeer aannemelijk dat de mining activiteit in de nabije toekomst nog verder zal afnemen. Dit in het bijzonder vanaf het moment dat de ASIC-resistant update zal worden geactiveerd.

ETH-koers houdt stand rond 140 dollar

De koers van de ETH-token vertoont op moment van schrijven maar weinig evolutie. Dit zorgt er voor dat de waarde van de token stagneert rond de 140 dollar. Op dit ogenblik 140,04 dollar om precies te zijn. De voorbije maand werd door Ethereum de langverwachte Constantinople hard fork doorgevoerd. Eén van de directe gevolgen van deze update had betrekking tot de vergoeding die miners vanaf dat ogenblik zouden ontvangen. Deze vergoeding ging namelijk omlaag tot 2 ETH per blok. Ongetwijfeld is dit één van de belangrijkste redenen waarom de mining activiteit een niet onbelangrijke terugval heeft laten optekenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *