Cryptobeginner.nl

Terug stevige toename in activiteit op Ethereum netwerk

Toename in activiteit op Ethereum netwerk

Het netwerk van Ethereum ziet terug een aanzienlijke stijging voor wat de activiteit betreft. De stijging komt er nadat vorige maand een tijdelijk laagtepunt op vlak van gasverbruik kon worden vastgesteld. De Etherscan data voor gas fees maakt in ieder geval duidelijk dat er ten opzichte van de voorbije maand een niet onaanzienlijk groei is gerealiseerd. Dat lijkt op het eerste zicht uiteraard alleen maar positief te zijn, maar dat is het niet. Op donderdag bereikte het gas gebruik nagenoeg 100 procent van de blok limiet. Dit betekent concreet dat nagenoeg de volledige capaciteit van het netwerk was bereikt.

18% van alle gas verbruikt door smart contract

Er kunnen enkele opmerkelijke vaststellingen worden gedaan wanneer we het gasverbruik van naderbij gaan bekijken. Afgaande op de data van ETH Gas Station is het bijvoorbeeld zo dat een onbekend smart contract zomaar even 18 procent van al het gas verbruikt. Verder zijn er nog verschillende andere redenen of oorzaken aan te halen voor het aanzienlijk gestegen gas gebruik. Hiervoor hoeven we zelfs niet uitsluitend te kijken in de richting van de ETH-tokens op zichzelf. Ook de verschillende ERC-20 tokens die zijn uitgegeven op het netwerk van Ethereum zijn immers goed voor een significante hoeveelheid van het gas verbruik.

Ook dApps dragen structureel bij aan hoger gas verbruik

Naast bovenstaande dient er voor het toegenomen gas verbruik eveneens te worden gekeken in de richting van de zogenaamde dApps die worden gedraaid door Ethereum. In het bijzonder games van het FOMO3D type spelen op dit vlak een niet onbelangrijke rol. Dergelijke games vereisen namelijk een bepaalde hoeveelheid aan gas voor het plaatsen van een weddenschap. Algemeen gezien wordt Ethereum (zeker in vergelijking met bijvoorbeeld TRON) nog steeds geconfronteerd met een slechts beperkte hoeveelheid aan dApps. Ook het aantal gebruikers blijft vooralsnog stevig binnen de perken. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat enkele projecten zijn uitgegroeid tot absolute leiders op vlak van gas verbruik. Een verder toename van het aantal dApps en gebruikers kan op dit vlak dan ook best eens problematisch uitdraaien.

Mining activiteit afgenomen

De mining activiteit is de voorbije drie maanden afgenomen op het Ethereum netwerk. Op moment van schrijven lijkt ze ergens te stagneren rond het niveau van 148 TH/s. Het is zeer aannemelijk dat de mining activiteit in de nabije toekomst nog verder zal afnemen. Dit in het bijzonder vanaf het moment dat de ASIC-resistant update zal worden geactiveerd.

ETH-koers houdt stand rond 140 dollar

De koers van de ETH-token vertoont op moment van schrijven maar weinig evolutie. Dit zorgt er voor dat de waarde van de token stagneert rond de 140 dollar. Op dit ogenblik 140,04 dollar om precies te zijn. De voorbije maand werd door Ethereum de langverwachte Constantinople hard fork doorgevoerd. Eén van de directe gevolgen van deze update had betrekking tot de vergoeding die miners vanaf dat ogenblik zouden ontvangen. Deze vergoeding ging namelijk omlaag tot 2 ETH per blok. Ongetwijfeld is dit één van de belangrijkste redenen waarom de mining activiteit een niet onbelangrijke terugval heeft laten optekenen.

Prijs van GAS-token schiet de hoogte in

Prijs van GAS-token schiet hoogte in

De prijs van de GAS-token heeft in het voorbije weekend een niet onaanzienlijke stijging weten te realiseren. De koers van de GAS-token piekte dan ook tot boven de 3,65 dollar. Gisteren viel ze echter reeds terug naar een waarde van 2,49 dollar. De rally werd meer dan waarschijnlijk voor een groot deel getriggerd door de aankondiging van de lancering van NEO 3.0. NEO heeft haar plannen voor consensus and distributed computing bekend gemaakt tijdens het DevCon 2019 evenement. Toch lijkt het er naar uit te zien dat niet alleen dit nieuws heeft gezorgd voor de waardestijging van de GAS-token. Wellicht heeft ze immers ook het voorbeeld van de ONG-token gevolgd. Deze token is gerelateerd aan het Ontology project. De waarde van ONG steeg over de voorbije week dan ook met een niet onaanzienlijke 137 procent.

Ook waarde van ONG-token terug onderuit

De ONG-token heeft er met een stijging van zomaar even 137 procent dus een fantastische week opzitten. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat ook haar waarde inmiddels sterk is teruggevallen. Haar waarde crashte dan ook van 1,80 dollar terug naar 0,28 dollar. Inmiddels blijkt ze ergens tussenin te stagneren. Op moment van schrijven bedraagt de waarde van de ONG-token dan ook terug 0,69 dollar. De activiteit waarvan sprake is bij beide projecten wordt voor het grootste deel getriggerd door hun aanwezigheid op Binance. Het is dan ook op deze exchange dat het belangrijkste volume wordt gerealiseerd.

Passief inkomen voor houders van ONT en NEO

In de praktijk is het zo dat de ONG- evenals GAS-tokens worden toegekend als een vorm van passief inkomen voor houders van ONT en NEO. Kenmerkend voor deze projecten is ook dat je als investeerder de wallet niet noodzakelijkerwijs open moet laten staan om de rewards te kunnen claimen, in tegendeel. Het volstaat om één keer in de zoveel tijd de tokens te bevestigen. Op deze manier wordt er een extra vorm van inkomen gecreëerd voor houders van de aangehaalde tokens. Het spreekt voor zich dat de waarde van bijvoorbeeld de GAS-token min of meer dezelfde evolutie heeft gevolgd als NEO. Dit betekent helaas dat er vooral een daling van de prijs is geweest sinds de all time high die beide tokens in 2017 wisten te realiseren.

10 dollar cruciaal punt voor NEO

Het is opvallend dat NEO, toch “het Chinese Ethereum” genoemd er niet echt in slaagt om zich door te zetten op de markt. De waarde van de NEO-token blijft dan ook (enkele uitschieters even daar gelaten) standvastig onder de 10 dollar noteren en dat is toch wel erg laag. Gisteren bedroeg de waarde van de NEO-token nog 8,63 dollar. Dit betekent wel een meerwaarde van 9 procent gezien over de voorbije week. Heel wat tokens die staan gelist bij Binance kenmerken zich regelmatig door een (kortstondige) prijsstijging waarna de waarde van de token in kwestie terug afzwakt. De explosieve stijging van de GAS-token is hier wellicht ook een mooi voorbeeld van. Dit betekent uiteraard niet dat we in de (nabije) toekomst geen nieuwe all time high kunnen zien voor de GAS-token van NEO.

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!