Voorbije maandag werd de populaire cryptocurrency exchange Cryptopia het slachtoffer van een hack. Zowel maandag als dinsdag werd er over de kwestie weinig tot niets gecommuniceerd. Het was dan ook lange tijd gissen naar de omvang van de schade. Een verklaring welke door de exchange via Twitter de wereld in werd gestuurd deed echter weinig goeds vermoeden. In de verklaring gaf de cryptocurrency exchange namelijk aan dat de verliezen “aanzienlijk” zijn. Zo langzaam maar zeker is nu bekend hoe aanzienlijk deze verliezen daadwerkelijk zijn. Laat ons dan ook even de balans opmaken.

Cryptopia houdt lippen stijf op elkaar

Terwijl Cryptopia lange tijd de lippen stijf op elkaar hield doken er op Reddit evenals Telegram heel wat speculaties op. In de blockchain van Ethereum zijn dan ook enkele transacties te herleiden die vragen oproepen. Het is namelijk niet meteen duidelijk of deze transacties het werk zijn van de hackers of van Cryptopia zelf. Toch zijn ze het onderzoeken waard. Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende transacties:

  1. Op datum van 13 januari worden er zomaar even 19.390 ETH-tokens verhuisd van Cryptopia naar een derde Ethereum adres. Deze hoeveelheid aan tokens is goed voor een totale waarde van ongeveer 2,5 miljoen dollar. De wallet waar de tokens vandaan werden verhuisd is nu leeg.
  2. Niet alleen de bovenstaande ETH-tokens zijn van wallet veranderd. Ook een niet onaanzienlijke hoeveelheid andere tokens werden naar een nieuw adres verstuurd. Het zou hierbij nog eens gaan om tokens voor een totale waarde van een slordige 11,2 miljoen dollar.
  3. Na de eerste twee transacties werd er voor gekozen om vanuit het eerste adres van Ethereum en het tweede adres van de andere tokens een bepaalde hoeveelheid aan tokens te verhuizen naar een derde adres. Dit adres zou garant staan voor een waarde van 3,75 miljoen dollar. In deze wallet is er tot op moment van schrijven nog geen beweging vastgesteld.

Wanneer we de bovenstaande zaken met elkaar gaan optellen zou er dus sprake zijn van een totale transactiewaarde van zomaar even 14,75 miljoen dollar. Nogmaals, er bestaat geen absolute zekerheid over wie de tokens uit de adressen heeft verhuisd. Het is een mogelijkheid dat dit is gebeurd door de hackers, maar het kan ook niet worden uitgesloten dat Cryptopia dit gewoon zelf heeft gedaan. Er doen inmiddels namelijk (vooral op Twitter) ook de nodige geruchten de ronde over een mogelijke exit-scam. Zou deze ‘hack’ dan meteen ook het einde kunnen betekenen van de Cryptopia exchange?

Is er sprake van een ‘exit-scam’ of niet?

Het feit dat Cryptopia er reeds op 13 januari voor koos om een bepaalde hoeveelheid aan tokens weg te verhuizen is op z’n minst opvallend te noemen. Bovendien is het geen geheim dat kleinere exchanges (zoals de Nieuw-Zeelandse exchange) het tegenwoordig steeds moeilijker krijgen om het hoofd boven water te houden. Ondanks het feit dat Cryptopia sinds haar populariteitspiek stevig heeft moeten inleveren konden er wel zo’n slordige 836 cryptocurrencies verhandeld worden. Verschillende partijen maken in ieder geval melding van een exit-scam, maar of dat ook daadwerkelijk het geval is, is nog maar zeer de vraag. De (nabije) toekomst zal het ons ongetwijfeld leren!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *