De senaat van de Amerikaanse staat Wyoming heeft een wetsvoorstel aangenomen waarin cryptocurrency als eigendom wordt gedefinieerd, en regels worden vastgesteld waaronder het toestaan van banken om crypto aan te bieden en te beheren. Voor beveiligde transacties echter, erkent het wetsvoorstel cryptocurrency als geld welke zijn onderworpen aan enkele van dezelfde regels als normaal geld (fiat) in de staat Wyoming.

Crypto wetsvoorstel gaat naar Wyoming Senaat

Een wetsvoorstel dat digitale bezittingen definieert als eigendom, passeerde de senaat in Wyoming op 28 januari (2019). Het wetsvoorstel classificeert “digitale activa, met inbegrip van cryptocurrency, als wettelijke eigendom,” gemeld door de krant de ‘Wyoming Tribune Eagle’. Bovendien: “zou het cryptocurrencies onderwerpen aan enkele van dezelfde regels als fiat geld, door de bestaande wetten uit te breiden,” beschrijft de publicatie.

“De wetgeving is één van de acht wetsvoorstellen die bedoeld zijn om blockchain en andere nieuwe technologiebedrijven naar de staat aan te trekken”, aldus het nieuwscentrum:
Senaatsdossier 125, aangebracht dor Senator Tara Nethercott, zou eigendomsrechten vestigen voor eigenaars op cryptocurrency en andere ‘virtuele activa’ volgens het handelsrecht, dit ter verduidelijking van de wettelijke status van digitaal geld. Het helpt in dit geval ook banken om deze activa in bezit te houden.
“Het voegt waarde en legitimiteit toe aan de valuta door financiële instellingen en bedrijven de mogelijkheid te geven om het flexibeler te gebruiken op manieren die ze al kennen”, beschrijft Nethercott.
Het wetsvoorstel werd geïntroduceerd op 22 januari, en kwam door alle behandelingen op 29, 30 en 31 januari, waarna het werd geïntroduceerd in het huis van afgevaardigden in Wyoming op 1 februari 2019.

Digitale activa definiëren als eigenschap

De wet classificeert digitale activa onder de bestaande wetgeving van Wyoming als ‘eigendom binnen de Uniform Commercial Code (UCC)’.
Een digitale activa wordt in de wet gedefinieerd als “een weergave van economische, eigendoms- of toegangsrechten die is opgeslagen in een door een computer leesbaar formaat, en omvat digitale consumentenactiva, digitale effecten en virtuele valuta.” Virtuele valuta wordt vervolgens gedefinieerd als een digitaal bezit dat wordt ” Gebruikt als ruilmiddel, rekeneenheid of winkel van waarde; MAAR … Niet erkend als wettig betaalmiddel door de regering van de Verenigde Staten.’

Virtuele valuta als geld voor beveiligde transacties

Digitale activa worden onderverdeeld in drie categorieën: digitale consumentenactiva, digitale effecten en virtuele valuta.
Het wetsvoorstel verwijst naar artikel 9 van het UCC van Wyoming (titel 34.1) waarin regels staan over “beveiligde transacties”. Voor de toepassing van dit artikel 9 zijn “Digitale consumentengoederen immateriële persoonlijke goederen en worden beschouwd als immateriële activa,” volgens deze wet. Daarnaast ook, voor de toepassing van artikel 8 en 9: “Digitale effecten zijn immateriële persoonlijke goederen en worden als effecten beschouwd.”
 Ten slotte, volgens deze wet: “Virtuele valuta is immaterieel persoonlijk eigendom, en wordt als geld beschouwd … ” alleen voor de toepassing van de Wyoming-statuten artikel 9 van de Uniform Commercial Code, titel 34.1.
Het wetsvoorstel staat ook “veiligheidsbelangen in digitale activa” toe, stelt “een opt-in-kader voor banken in om beheerdiensten te leveren voor eigendom van digitale activa zoals geadministreerde klanten” en specificeert “normen en procedures voor beperkende diensten onder deze wet.” het wetsvoorstel bepaalt dat “De rechtbanken van Wyoming zijn bevoegd om vorderingen in zowel recht als billijkheid met betrekking tot digitale activa te behandelen.”

Volgens de tekst van het wetsvoorstel:

Een bank kan beheerdienst aanbieden voor digitale activa die in overeenstemming zijn met dit artikel, na een schriftelijke kennisgeving aan de commissaris van zestig (60) dagen.
De Wyoming Tribune Eagle verklaarde ook dat het wetsvoorstel “het banken mogelijk zou maken om met gemak digitale activa in trusts te houden”, eraan toevoegend dat “Hoewel klanten geen Bitcoin in de bank zelf konden deponeren, ze deze als eigendom in hun persoonlijk bezit zouden kunnen houden.”

Nu dus alleen nog wachten op het moment dat de regering van de Verenigde Staten net zover zal zijn als de staat Wyoming nu is….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *