Het lijkt bij steeds meer overheden door te dringen dat cryptocurrencies een waardevolle asset zijn die niet zomaar zal komen te verdwijnen. Omwille van deze reden gaan er continue extra stemmen op om ze te reguleren. In eerste instantie gaat het nekhaar van menig aantal investeerders in cryptocurrencies hiervan overeind staan, maar dat hoeft zeker niet altijd noodzakelijk te zijn, in tegendeel. Dat het ook anders kan bewijst Oostenrijk. Het land denkt er namelijk aan om cryptocurrencies te reguleren, maar dan wel op dezelfde manier als ze heeft gedaan met goud en derivaten.

Informatie over cryptocurrencies en politiek, vind je op cryptobeginner.nl

Witwaspraktijken grootste zorg voor overheid

Vanuit de Oostenrijkse overheid klinken gelijkaardige geruchten als bij andere landen het geval is. Men vreest namelijk vooral dat cryptocurrencies in de praktijk gebruikt zullen worden voor witwaspraktijken. Bijgevolg wil het land er voor kiezen om de traditionele toezichtsmaatregelen op valuta’s door te trekken naar cryptocurrencies.

“Cryptocurrencies nemen een steeds belangrijker wordende rol in, in onze strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terroristen”; aldus de Oostenrijkse Minister van Financiën Hartwig Loeger. Bijgevolg liet hij optekenen; “Er is nood aan meer vertrouwen en beveiliging”.

Ook ICO’s worden gereguleerd

Speciale aandacht zal er tijdens het reguleringsproces (hoe kan het ook anders) worden besteed aan ICO’s. Loeger heeft laten optekenen dat de overheid van plan is om de bestaande regels die gelden op vlak van bijvoorbeeld marktmanipulatie evenals insider trading en front-running toe te gaan passen op ICO’s. Bovendien liet hij nog optekenen dat organisaties die een ICO willen uitgeven verplicht zullen worden om een soort van digitale prospectus in te dienen bij de FMA.

Fraude met Bitcoin

Het voorstel om cryptocurrencies te reguleren in Oostenrijk komt er in navolging van grootschalige fraude met Bitcoin die zou zijn gebeurd door een bedrijf genaamd ‘Optioment‘. De fraude zou in totaliteit goed zijn voor een bedrag van zomaar even 115 miljoen Amerikaanse dollar. Finaal liet Loeger nog optekenen dat hij van mening is dat de Europese Unie zich ook (dringend) moet buigen over het reguleren van cryptocurrencies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

🚀🚀🚀 Bull run 2024 van start

Zeker niet te laat om in te stappen, profiteer met 20 euro gratis tegoed bij een succesvolle registratie.