De Nederlandse financiële autoriteiten zijn van plan om licenties in te voeren voor cryptocurrency exchanges en partijen die wallets hebben uitgegeven. De belangrijkste reden voor de komst van de licenties zou zijn terug te vinden in het voorkomen van witwaspraktijken en terrorisme financiering. De Nederlandse centrale bank evenals de AFM hebben eerder deze week een verslag uitgegeven waarin staat te lezen dat ze voorstellen om onder meer fiat-to-crypto exchanges te onderwerpen aan licentievoorwaarden.

In het verslag staat onder meer het volgende te lezen; “Het wordt tijd dat cryptocurrencies officieel worden beschouwd als producten waar hoge financiële criminaliteitsrisico’s aan verbonden zijn”. De twee autoriteiten hebben aangegeven dat ze de voorkeur geven aan een licentie regime in plaats van een registratiesysteem. Dit onder meer omdat dit systeem een zogenaamde ‘pre-market toegangsbeoordeling’ mogelijk maakt. Op deze manier wordt het namelijk mogelijk om te bepalen of een bepaalde partij in staat is of kan zijn om aan de AMLD5 regels te voldoen of niet. Bovendien zou een registratiesysteem minder efficiënt zijn.

Vereiste wijziging voor Europees regelgevingskader

Naast bovenstaande is het ook nog eens zo dat de autoriteiten hebben aangegeven dat ze pleiten voor een wijziging in het Europese regelgevingskader. Dit in het bijzonder voor wat bedrijfsfinancieringen betreft. De wijzigingen zouden financiering van op blockchain gebaseerde ontwikkelingen voor kleine evenals middelgrote ondernemingen mogelijk moeten maken. Bovendien zou de wijziging er ook voor moeten zorgen dat crypto-activa zoals aandelen of obligaties tot de mogelijkheden gaan behoren. De voorgestelde aanpassingen en nieuwe regelgevingen hoeven dus absoluut geen negatieve impact te hebben op de cryptomarkt, in tegendeel.

Verwaarloosbaar volume bij Nederlandse cryptocurrency bedrijven

Tot slot hebben de regulators nog aangegeven dat het belangrijk is dat er niet alleen in Nederland, maar ook internationaal duidelijke richtlijnen of regels komen voor cryptocurrencies. Ze hebben daarbij laten optekenen dat er in Nederland minder dan 30 crypto service providers actief zijn. Bovendien zijn hun volumes verwaarloosbaar in vergelijking met het volume welke wordt gerealiseerd door andere partijen in het buitenland. Een duidelijk, internationaal kader moet er voor zorgen dat er een bepaalde eenheid kan worden gecreëerd.

“De evolutie die heeft plaatsgevonden en bovendien nog steeds elke dag plaatsvindt is voornamelijk internationaal georiënteerd. Dit heeft natuurlijk voor een groot deel te maken met hun grensoverschrijdend karakter. Het is dan ook onmogelijk om alleen maar een concrete regelgeving in te voeren in Nederland. Dit zou ook haar doel wellicht voorbijschieten.”

Vraag naar duidelijke regelgeving op Europees niveau

Eerder deze maand hebben ook andere partijen verzocht om een duidelijke regelgeving door te voeren op Europees niveau voor cryptocurrencies. Het ging hierbij niet alleen om de EBA (de European Banking Authority), maar ook om de ESMA (de European Securities and Markets Authority). Zij hebben beiden (onafhankelijk van elkaar) eveneens de nood uitgesproken voor duidelijke cryptocurrency en ICO regels op Europees niveau. Hoe zij deze regels nu precies zien werd echter niet aangegeven. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat het invoeren van (nieuwe of extra) regelgeving nu echt wel om de hoek loert. Benieuwd wat we op dit vlak nog allemaal in het huidige jaar kunnen verwachten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *