De Nederlandse Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft aangegeven dat hij graag een internationale aanpak zou zien op vlak van cryptocurrency regularisatie. Uit de documenten die door de Minister zijn ingediend blijkt dat in eerste instantie de focus moet liggen op het beschermen van de consumenten die er voor kiezen om in cryptocurrencies te investeren. Daarnaast zou Hoekstra graag rond de tafel willen zitten met creditcard maatschappijen in een poging om mensen die cryptovaluta’s kopen met hun creditcard beter te beschermen.

Uit het voorstel van de Minister van Financiën bleek verder nog dat lokale exchanges en andere cryptocurrency aanbieders zich moeten laten registreren bij de overheid. Bovendien zouden partijen ook verplicht worden om de zogenaamde ‘know-your-customer’ procedure te implementeren tegen het einde van het jaar 2019. Finaal zijn er in het schrijven van de Minister ook nog voorstellen terug te vinden die bescherming moeten bieden aan mensen die participeren in ICO’s.

“We onderzoeken of het mogelijk is om investeerders in ICO’s op een dergelijke manier te beschermen zoals nu reeds het geval is bij een gewone IPO. Op moment van schrijven en met het huidige framework is dat niet mogelijk”.

‘Gevaarlijke cocktail’

Dat er ook in Nederland aan wordt gedacht om de cryptocurrencymarkt te regulariseren en dat de nadruk daarbij grotendeels komt te liggen op ICO’s hoeft eigenlijk niet helemaal te verbazen. In november vorig jaar liet de AFM reeds optekenen dat de ICO markt een ‘gevaarlijke cocktail’ is. In navolging van deze uitspraak had Hoekstra reeds een voorstel gelanceerd om advertenties van potentieel frauduleuze of gevaarlijke ICO’s te bannen.

Hoekstra is van mening dat er binnen Nederland moet worden gewerkt aan een duidelijke wetgeving met betrekking tot cryptocurrencies en de vaak zeer speculatieve activiteiten die er mee gepaard gaan. Hoe dit uiteindelijk allemaal uit gaat pakken zal de toekomst moeten uitwijzen. Uiteraard lees je er alles over hier op Cryptobeginner.nl!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *