Cuba heeft eerder laten uitschijnen het voorbeeld van Venezuela te willen volgen en een eigen, nationale cryptocurrency te willen lanceren. Cybersecurity expert ‘John McAfee’ heeft daar blijkbaar wel oren naar. Hij heeft namelijk kenbaar gemaakt dat hij bereid is om zijn expertise te verlenen aan de Cubaanse overheid. John McAfee biedt zich graag aan en mocht de overheid van het land daar daadwerkelijk op ingaan kan McAfee worden aangesteld als crypto advisor. Het is echter nog maar zeer de vraag of de Verenigde Staten daar zo blij mee zullen zijn. Het is immers algemeen bekend dat de belangrijkste reden voor het oprichten van een nationale, Cubaanse cryptocurrency is om de door Amerika opgelegde sancties te kunnen ontlopen. 

“Pro Bono” 

In een reactie heeft McAfee laten optekenen dat het hele cryptocurrency project in de praktijk helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn, in tegendeel. Mede omwille van het eenvoudige aspect van de cryptovaluta zou hij zijn diensten dan ook “pro bono” aanbieden. In een reactie heeft McAfee op Twitter alvast de volgende, toch wel opvallende opmerking laten optekenen: 

“Het wordt een uitdaging om het embargo dat is opgelegd door de Verenigde Staten te kunnen omzeilen door gebruik te maken van een slim systeem met een eigen valuta. Ik heb inmiddels aan de Cubaanse overheid mijn diensten aangeboden als crypto adviseur. Dit bovendien kosteloos.” 

Dat het lanceren van een nationale cryptocurrency niet meteen garant staat voor succes blijkt wel uit het geval van de Petro. Sinds de lancering van de cryptocurrency is reeds verschillende malen in opspraak gekomen. Bovendien lijkt het er naar uit te zien dat de overheid van Venezuela zelf alles uit de kast moet halen om instanties te overhalen (of beter gezegd te dwingen) om de digitale currency te ondersteunen. Ook op deze kwestie heeft McAfee gereageerd, namelijk met het volgende bericht: 

“Het is belangrijk om er voor te zorgen dat een nationale cryptocurrency wordt uitgegeven op een degelijke blockchain. Bovendien moet ze gestructureerd worden zodat ze tegemoet kan komen aan de wensen en noden van het land in kwestie en diens economische situatie”. 

Connectie met Cuba 

Ondanks het feit dat McAfee met zijn uitspraken duidelijk de strijd aanbindt met de Verenigde Staten komt zijn liefde voor Cuba niet helemaal uit de lucht vallen, in tegendeel. Het feit dat hij de Cubaanse overheid heeft aangeboden om te helpen bij het tot stand komen van de cryptocurrency is dan ook wellicht het gevolg van de programmeur diens eigen idee van vrijheid en de tijd die hij heeft doorgebracht in Havana. Wat de uitspraken van McAfee nog opvallender maakt is dat hij eerder heeft aangegeven plannen te hebben om als onafhankelijk kandidaat mee te strijden voor het Presidentschap in 2020. 

“Minder dan tien mensen in de wereld met voldoende kennis”

Op de vraag of McAfee dacht dat de Cubaanse overheid in zou gaan op zijn voorstel of niet liet de Cybersecurity expert zich nog het volgende ontglippen; “Er zijn op de hele wereld wellicht minder dan tien mensen die precies weten hoe een cryptocurrency te creëren en ik ben ben daar zeker één van”. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *