Cryptobeginner.nl

John McAfee biedt crypto expertise aan, aan Cuba!

John McAfee biedt crypto expertise aan aan Cuba

Cuba heeft eerder laten uitschijnen het voorbeeld van Venezuela te willen volgen en een eigen, nationale cryptocurrency te willen lanceren. Cybersecurity expert ‘John McAfee’ heeft daar blijkbaar wel oren naar. Hij heeft namelijk kenbaar gemaakt dat hij bereid is om zijn expertise te verlenen aan de Cubaanse overheid. John McAfee biedt zich graag aan en mocht de overheid van het land daar daadwerkelijk op ingaan kan McAfee worden aangesteld als crypto advisor. Het is echter nog maar zeer de vraag of de Verenigde Staten daar zo blij mee zullen zijn. Het is immers algemeen bekend dat de belangrijkste reden voor het oprichten van een nationale, Cubaanse cryptocurrency is om de door Amerika opgelegde sancties te kunnen ontlopen. 

“Pro Bono” 

In een reactie heeft McAfee laten optekenen dat het hele cryptocurrency project in de praktijk helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn, in tegendeel. Mede omwille van het eenvoudige aspect van de cryptovaluta zou hij zijn diensten dan ook “pro bono” aanbieden. In een reactie heeft McAfee op Twitter alvast de volgende, toch wel opvallende opmerking laten optekenen: 

“Het wordt een uitdaging om het embargo dat is opgelegd door de Verenigde Staten te kunnen omzeilen door gebruik te maken van een slim systeem met een eigen valuta. Ik heb inmiddels aan de Cubaanse overheid mijn diensten aangeboden als crypto adviseur. Dit bovendien kosteloos.” 

Dat het lanceren van een nationale cryptocurrency niet meteen garant staat voor succes blijkt wel uit het geval van de Petro. Sinds de lancering van de cryptocurrency is reeds verschillende malen in opspraak gekomen. Bovendien lijkt het er naar uit te zien dat de overheid van Venezuela zelf alles uit de kast moet halen om instanties te overhalen (of beter gezegd te dwingen) om de digitale currency te ondersteunen. Ook op deze kwestie heeft McAfee gereageerd, namelijk met het volgende bericht: 

“Het is belangrijk om er voor te zorgen dat een nationale cryptocurrency wordt uitgegeven op een degelijke blockchain. Bovendien moet ze gestructureerd worden zodat ze tegemoet kan komen aan de wensen en noden van het land in kwestie en diens economische situatie”. 

Connectie met Cuba 

Ondanks het feit dat McAfee met zijn uitspraken duidelijk de strijd aanbindt met de Verenigde Staten komt zijn liefde voor Cuba niet helemaal uit de lucht vallen, in tegendeel. Het feit dat hij de Cubaanse overheid heeft aangeboden om te helpen bij het tot stand komen van de cryptocurrency is dan ook wellicht het gevolg van de programmeur diens eigen idee van vrijheid en de tijd die hij heeft doorgebracht in Havana. Wat de uitspraken van McAfee nog opvallender maakt is dat hij eerder heeft aangegeven plannen te hebben om als onafhankelijk kandidaat mee te strijden voor het Presidentschap in 2020. 

“Minder dan tien mensen in de wereld met voldoende kennis”

Op de vraag of McAfee dacht dat de Cubaanse overheid in zou gaan op zijn voorstel of niet liet de Cybersecurity expert zich nog het volgende ontglippen; “Er zijn op de hele wereld wellicht minder dan tien mensen die precies weten hoe een cryptocurrency te creëren en ik ben ben daar zeker één van”. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd!

Petro cryptovaluta gaat live zonder wallet en exchange listings

Petro cryptovaluta gaat live zonder wallet en exchange

De ‘Petro’ is ongetwijfeld één van de vaakst besproken (nieuwe) cryptocurrencies. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat het de officiële cryptovaluta is van het land Venezuela, maar ook met de garantie dat ze zou gedekt zijn door olie. In ieder geval blijkt de bijzondere Petro cryptovaluta nu officieel te zijn gelanceerd. Dit door middel van deze website. Wie wil overgaan tot het aankopen van Petro tokens kan er voor kiezen om dit te doen met behulp van Bitcoin of Litecoin. Echter moet het gezegd dat er toch nog steeds heel wat rode vlaggen bestaan. Los van het feit dat er geen enkele duidelijke garantie wordt geboden voor het feit dat de cryptovaluta zou zijn gedekt door olie zijn er ook nog enkele bijzonderheden die meteen in het oog springen.

Waar is de Petro wallet?

Misschien wel het meest in het oog springende punt is het feit dat er op moment van schrijven geen download links op de eerder genoemde website zijn terug te vinden voor het downloaden van een wallet. Sterker nog, er blijkt op dit ogenblik zelfs nog helemaal geen sprake te zijn van een wallet. Het is dan ook niet meer dan normaal dat veel mensen zich afvragen hoe en vooral waar ze nu precies hun Petro tokens dienen op te slaan. Bij de exchange zegt u? Ook niet, want tot dusver heeft geen enkele exchange er voor gekozen om deze cryptovaluta in haar aanbod op te nemen.

Van welk netwerk maakt Petro cryptovaluta gebruik?

Naast bovenstaande rest ook nog de vraag van welk netwerk Petro nu eigenlijk gebruik maakt. In principe zou het verschijnen van een aparte wallet betekenen dat Petro geen op Ethereum gebaseerde token is. Daarnaast is er tot dusver ook geen concrete melding van het NEM-netwerk. Vooral dit is opvallend, want in het verleden werden er reeds verschillende Petro tokens op dit netwerk gegenereerd. Bovendien zou er vervolgens de Petro website ook een block explorer beschikbaar moeten zijn, maar deze bevat tot dusver geen enkele informatie over blocks of transacties die zijn gebeurd met Petro.

Amerikaanse investeerders zijn uitgesloten

Ondanks het feit dat de ICO van Petro in principe van start zou zijn gegaan in mei van dit jaar moet het gezegd dat er blijkbaar geen eenvoudige mogelijkheid bestaat om in te stappen in deze cryptovaluta. Dit niet in het minst omdat de Petro zoals reeds aangegeven op dit ogenblik bij geen enkele grote en bekende exchange staat gelist. Dat is echter niet alles, want daarnaast lijkt het sowieso voor bepaalde groepen mensen op deze planeet volledig uitgesloten te zijn om te investeren in Petro. Dit geldt niet in het minst voor Amerikaanse inwoners. Indien zij er voor zouden kiezen om over te gaan tot het aankopen van de Petro zou dat namelijk betekenen dat het embargo zou worden geschonden dat loopt tegen Venezuela.

Niets meer dan een PR-stunt?

Alles bij elkaar gezien moet het gezegd dat de Petro (tot dusver) eigenlijk niets meer of minder lijkt te zijn dan een PR stunt van de Venezolaanse overheid. Ondanks de ‘lancering’ van deze cryptovaluta is er op dit ogenblik niet alleen sprake van een gebrek aan technische mogelijkheden, daarnaast blijken er ook nog geen echte transacties mee te zijn uitgevoerd. Tel daar ook nog eens bij op dat er blijkbaar ook op moment van schrijven geen concrete dekking is van de Petro door olievelden en moet het gezegd dat er eigenlijk maar weinig redenen bestaan om in deze cryptocurrency te investeren, in tegendeel.

Venezuela gaat Petro gebruiken voor olie verkopen vanaf 2019

Venezuela gaat Petro gebruiken voor olie verkopen

De Venezolaanse president ‘Nicolas Maduro’ heeft een opvallende bekendmaking gedaan. Hij heeft namelijk aangegeven dat vanaf maart volgend jaar de olie in zijn land zal worden verkocht in Petro (PTR). De bekendmaking kwam er nadat Maduro een meeting heeft gehad met de Russische president Vladimir Poetin in Moskou. Berichtgeving van het lokale nieuws netwerk TeleSUR heeft aangegeven dat de zet vooral is bedoeld om de Venezolaanse economie uit te breiden en meteen ook haar afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar te beperken. Maduro heeft inmiddels een 6 jaar durend plan uitgedokterd welke er voor moet zorgen dat de volledige impact van de door de Amerikanen ingevoerde sancties kan worden ingeperkt. De Petro maakt daar een cruciaal onderdeel van uit.

“We beschikken over concrete plannen om vanaf het jaar 2019 de Petro te gaan gebruiken voor het verkopen van olie. Op deze manier willen we ons proberen af te scheiden van de munteenheid waar de elite van Washington gebruik van maakt. Dit is noodzakelijk om een gebalanceerd, eerlijk en divers monetair systeem op te kunnen zetten waarin de dollar alleen maar dienst zal doen als een uitwisselvaluta. Ze zal dus niet langer gebruikt worden in het politieke mechanisme”; aldus Maduro.

Bovendien liet de Venezolaanse president nog optekenen dat Rusland er op dit ogenblik reeds voor kiest om te handelen in olie en andere producten met andere valuta. Het zou gaan hierbij om de Chinese yuan. Venezuela zal dit voorbeeld gaan volgen, maar geeft er de voorkeur aan om daarvoor gebruik te maken van diens eigen cryptovaluta, de Petro.

Officieel gelanceerd op 1 oktober 2018

De Petro werd voor het eerst aangekondigd in februari van dit jaar. Uiteindelijk vond de officiële lancering van de cryptovaluta plaats op 1 oktober. Dit gebeurde nadat een ICO zo’n 5 miljard dollar aan opbrengsten had opgeleverd. Deze opbrengst maakt de Petro ICO tot één van de meest succesvolle ooit. De op Ethereum gebaseerde munt zou volgens de Venezolaanse overheid zijn gedekt door niet alleen olie, maar ook goud en haar minerale reserves. Veel experts hebben hierbij echter hun bedenkingen bij. Sowieso lijkt er nog een waas van mysterie rond deze cryptovaluta te hangen.

Manuel Quevedo, de Venezolaanse minister van petroleum en tevens de voorzitter van het bedrijf PDVSA waar de overheid eigenaar van is heeft vorige maand bekend gemaakt dat ze de Petro zou gaan voorstellen aan de ‘OPEC‘, een organisatie van petroleum exporterende landen. Op deze manier hoopt ze de Petro te kunnen introduceren als de (digitale) valuta bij uitstek om de verkopen van olie mee af te handelen.

Veel kritiek op Petro

Ondanks het feit dat het de overheid van Venezuela duidelijk menens is om de Petro in te voeren in haar nationale economie en ze zelfs een internationale status te geven moet het ook gezegd dat de cryptovaluta op heel wat kritiek kan rekenen. De Venezolaanse oppositie heeft bijvoorbeeld reeds meerdere malen laten optekenen dat de Petro niets meer of minder is dan een illegaal leensysteem tegenover de nationale oliereserves. Bovendien zouden er tot dusver ook geen garanties zijn voor wat de dekking van de cryptomunt betreft.

Venezuela kijkt naar Petro (PTR) voor uitbetaling van pensioenen

Venezuela begruikt Petro (PTR) voor uitbetaling pensioen

De Venezolaanse overheid heeft bekend gemaakt dat het is begonnen met het omzetten van oudere pensioenen van de Bolivar naar de nationale cryptocurrency ‘Petro’. Dit is reeds opvallend, maar het wordt allemaal nog opvallender wanneer duidelijk wordt dat deze beslissing duidelijk is genomen zonder de goedkeuring van de ontvangers van de pensioenen. Zij zouden immers in eerste instantie helemaal niet op de hoogte zijn geweest van de veranderingen, tot ze op 7 december plots een brief ontvingen. Dit wordt gemeld door de populaire politiek en economisch getinte blog ‘Caracas Chronicles‘.

Automatische omzetting in Petro (PTR)

Op 7 december zouden verschillende ouderlingen in Venezuela een brief hebben ontvangen van de overheid. In deze brief stond te lezen dat het geld dat ze hadden ontvangen voor hun pensioen in hun online portefeuilles automatisch was omgezet in de Petro (PTR). Dit kwam voor de meeste ouderlingen uiteraard als een grote verrassing, maar geheel onverwacht is het toch niet. Eerder, namelijk in augustus van dit jaar had president Nicolas Maduro immers reeds laten optekenen dat hij de PTR-token wou gaan betrekken in het nationale pensioensysteem. Echter blijft de door overheid uitgegeven Petro cryptovaluta bijzonder controversieel. Tot op moment van schrijven is ze dan ook zomaar even drie keer opnieuw gelanceerd. Bovendien zijn heel wat experts het er nog steeds met elkaar over eens dat de PTR-token eigenlijk nog niet echt bestaat. Ook op CoinMarketCap is ze in ieder geval nog nergens te bespeuren.

Geforceerde invoer van PTR-token

Ondanks het feit dat het door het ontbreken van een duidelijke blockchain niet helemaal duidelijk is hoe de coin nu precies kan worden gebruikt is het wel zo dat de Venezolaanse overheid voet bij stuk houdt om de cryptovaluta enigszins op te dringen aan haar inwoners. In oktober raakte bijvoorbeeld reeds bekend dat inwoners van het land verplicht werden om hun nieuwe paspoort te betalen met behulp van de cryptovaluta. Ook het feit dat pensioengelden nu plots worden omgezet in Petro maakt duidelijk dat de overheid van Venezuela aan haar oorspronkelijke plannen stevig blijft vasthouden.

Mogelijkheid tot terug omwisselen van Petro in Bolivar

Er valt echter ook iets positief te melden voor inwoners van Venezuela die hun pensioen het liefst van allemaal nog gewoon in Bolivar uitbetaald krijgen. Zij kunnen er namelijk voor kiezen om de PTR-tokens terug om te wisselen voor Bolivars en deze terug te sturen naar hun bankrekening. Ondanks het feit dat deze optie er is, is ze helaas bijzonder gecompliceerd. Bovendien is het ook nog eens zo dat de instructies om dit te doen bijzonder diep zijn begraven in menu-opties. Dit zorgt er voor dat het terug omzetten van de Petro in Bolivar voor het merendeel van de ouderlingen een (veel) te complexe opdracht is.

Uitbetaling van pensioenen op ‘Motherland Card’

De uitbetaling van de pensioenen gebeurt in Venezuela steeds naar een door de overheid uitgegeven kaart genaamd de ‘Carnet de la Patria’. Vertaald naar het Engels betekent dit zoveel als de ‘Motherland Card’. De kaart is steeds gelinkt met een online wallet via de website van de overheid van het land. Deze manier van werken maakt het voor de overheid uiteraard zeer eenvoudig mogelijk om de in de wallets aanwezige fiat-gelden om te zetten naar de Petro.

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!