India was één van ‘s werelds eerste landen die er voor koos om een ban op cryptocurrencies in te voeren. Het land moest niets weten van de virtuele munten en wou er ook meteen voor zorgen dat haar bevolking er geen (veelvuldig) gebruik van kon maken. Nu lijkt er echter voor crypto-aanhangers in het land mogelijks licht aan het einde van de tunnel te zijn. Een interministerieel comité heeft namelijk de taak gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken om de ban die werd opgelegd op cryptocurrencies door de Centrale Bank van India terug te draaien. Dit stond te lezen in ‘The New Indian Express’. Het comité zou inmiddels reeds twee keer samen zijn gekomen. Bijgevolg zou ze binnen afzienbare tijd haar rapport reeds overmaken aan het Ministerie van Financiën. Dit zou uiterlijk moeten gebeuren aan het eind van februari.

“We hebben reeds twee meetings gehad. Uit deze twee meetings is de algemene acceptatie naar voor gekomen dat we cryptocurrencies niet volledig kunnen afdoen als illegaal. Echter moeten de digitale valuta’s gelegaliseerd worden met strenge beperkingen of zekerheden voor de gebruikers er van. De beraadslagingen zijn hiervoor nog steeds gaande. Binnenkort zullen we meer duidelijkheid hebben over deze kwestie”.

Aanvullend op de meetings die zijn gehouden zou het comité ook contact hebben opgenomen met verschillende (internationale) experts op vlak van blockchain en cryptocurrencies. Het lijkt er dus absoluut naar uit te zien dat men deze kwestie grondig wil onderzoeken en tot concrete oplossingen wil komen.

Ingevoerde ban op cryptocurrencies in april 2018

In principe geldt er een officiële ban op cryptocurrencies in India vanaf april 2018. Het was namelijk op dat moment dat de RBI banken had verboden om ook maar eender welke dienst te verlenen aan bedrijven of consumenten die zich bezighielden met de handel of het verkopen van cryptocurrencies. Deze ban had uiteraard als rechtstreeks gevolg dat alle lokale cryptocurrency exchanges zich genoodzaakt zagen om de deuren te sluiten of naar het buitenland te verhuizen. Verschillende cryptocurrency bedrijven dienden daartoe een verzoek in bij het Supreme Court van India om de beslissing terug te laten draaien. Tot dusver bleef dat zonder succes, maar daar zou nu zomaar eens verandering in kunnen gaan komen.

Comité opgericht door Ministerie van Financiën

Het interministeriële comité dat zich met deze kwestie bezighoudt werd opgericht in augustus vorig jaar. De oprichting van het comité werd verder bevolen door het Ministerie van Financiën zelf. Ze had als doel om de mogelijkheden te onderzoeken om financiële transacties met cryptocurrencies in het land op een veilige manier terug toe te staan. Bovendien moest er ook worden onderzocht welke controle regelgeving er zou moeten worden ingevoerd om de ingestelde ban op digitale valuta’s te laten verdwijnen. Een comité welke eerder door de overheid van het land was opgericht had aangegeven dat een ban de enige oplossing was. Dat blijkt nu echter zeer voorbarig te zijn geweest. Mocht het nieuw aangestelde comité inderdaad als advies geven om cryptocurrencies terug (onder voorwaarden) toe te staan in het land zou dat mogelijks een extra boost voor de cryptomarkt met zich mee kunnen brengen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *