De Braziliaanse cryptocurrency exchange ‘Bitcoin Max’ heeft voor de rechter de zaak gewonnen om zijn betaalrekening bij Banco Santander te behouden. Volgens de president van de rechtbank heeft de bank niet voldaan aan haar verplichtingen om de crypto-exchange vooraf op de hoogte te stellen van de sluiting van de bankrekening.

Afsluiten van bankrekening als onwettig beschouwd

De beslissing werd genomen door rechter Geilza Fátima Cavalcanti Diniz van de 3e burgerlijke rechtbank van de hoofdstad Brasilia. Het bevestigde het bevel dat in september 2018 al werd verleend aan de crypto-exchange van rechter Ana Catarino, van de 8e federale arrondissementsrechtbank. Dit alles is beschreven door ‘Portal do Bitcoin’. Bitcoin Max, een niet in Brazilie gevestigde exchange, startte in augustus een rechtszaak tegen Santander, nadat hun account zonder enige ingebrekestelling was gesloten.

Rechter Cavalcanti Diniz verklaarde vorige zomer dat ‘afsluiting van de rekening in handen is van de financiële instelling volgens de normen vastgelegd in artikel 10 van Resolutie 2.025 / 93 van de Centrale Bank van Brazilië (Bacen)’. Nu heeft zij de ontbinding van het contract door de beklaagde Santander als onwettig beschouwd, omdat er geen bewijs was dat de eiser, Bitcoin Max, op de hoogte was gesteld van de sluiting van zijn rekening. Volgens dezelfde resolutie van Bacen kunnen banken accounts alleen beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de rekeninghouder.

De cryptocurrency exchange heeft zijn vordering tot vergoeding van morele schade ook ongegrond verklaard. De rechter zei dat de sluiting van hun account op zich geen schending van persoonlijke rechten is. Ze merkte ook op dat de zaak niet moet worden behandeld volgens de consumentenwetgeving, aangezien de bankrekening werd gebruikt om zakelijke activiteiten te voeren.

Santander beschuldigd van misbruik van rechten

Bitcoin Max’s advocaat Leonardo Ranna legde de beslissing van de rechter als volgt uit: “Aanvankelijk dacht de rechter dat de bank de overeenkomst kon beëindigen en de rekening kon sluiten. Maar wat er gebeurde, was dat we in de loop van de procedure betoogden dat de bank de resolutie van de Centrale Bank niet zou hebben opgevolgd, want die vereist dat zij een voorafgaande kennisgeving doet en een plausibele reden voor de beëindiging van de rekeningovereenkomst opgeeft.”

De rechter begreep hieruit, voegde Ranna eraan toe, dat Santander zijn rechten heeft misbruikt omdat het geen aandacht schonk aan wat is voorgeschreven in de Bacen-resolutie. Maar hij benadrukte ook dat de uitspraak ‘geen melding maakte van het feit dat Braziliaanse banken een operatie organiseren om de rekeningen van alle bedrijven die met cryptocurrencies werken te sluiten’. Hij drong erop aan dat hiermee rekening had moeten worden gehouden, omdat er bewijs is dat dit wel is gebeurd.

De meest recente beslissing komt nadat een rechtbank in Rio de Janeiro recent heeft geoordeeld in het voordeel van een andere Braziliaanse crypto-exchange, Mercado Bitcoin, in een zaak over de sluiting van één van haar betaalrekeningen. Hij wees een hoger beroep af dat door Banco Sicoob was ingediend tegen de beslissing van een districtsgerechtshof om het handelsplatform in staat te stellen zijn rekening open te houden. In dit geval drong de rechter erop aan dat er een gegronde reden moest zijn om een rekening te sluiten die de bank niet had verstrekt.

Bitcoin, en cryptomunten in het algemeen, zijn dus nog in een aardig gevecht gewikkeld met de gevestigde orde, die zich niet 123 zullen laten verslaan. Waar staan crypto en banken over 5 jaar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *