De Ethereum Foundation heeft bekend gemaakt dat de toch wel langverwachte Constantinople upgrade tijdelijk is uitgesteld. Dit uitstel is slecht nieuws voor Ethereum, niet in het minst omdat ze er zou zijn gekomen naar aanleiding van een negatief rapport van Chainsecurity. In dit rapport zou melding zijn gemaakt van een potentieel veiligheidslek in één van de geplande deel-updates. Het spreekt voor zich dat de Ethereum Foundation met dit advies de geplande hard fork niet door kon laten gaan. Wanneer de Constantinople upgrade er nu wel precies zal komen is momenteel nog niet bekend. Als alles goed gaat zou er komende vrijdag een nieuwe datum bekend worden gemaakt.

Potentieel veiligheidslek aan basis van uitstel

Uit het rapport van Chainsecurity blijkt dat het zogenaamde ‘Ethereum Improvement Proposal 1283’ een zekere kwetsbaarheid vertoont voor aanvallen door hackers. De 1283 wijziging heeft betrekking tot de optimalisatie van de GAS kosten tijdens de zogenaamde ‘SSTORE’ operatie. Dit zou het voor potentiële hackers mogelijk maken om met behulp van een relatief eenvoudige truc het verificatieproces te manipuleren. Vervolgens zou men zich op deze manier de toegang toe kunnen eigenen tot Ethereum-adressen.

Inmiddels hebben verschillende andere experts ook hun licht laten schijnen op deze situatie. Onder meer de veiligheidsexpert Joanes Espanol (de CTO van Amberdata) heeft tegenover Coindesk het volgende aangegeven: “Stel jezelf voor dat mijn contract over een functie beschikt waarbij er een oproep wordt verstuurd naar een ander contract. Mocht ik een hacker zijn en ik heb de mogelijkheid om deze functie te activeren terwijl ook de voorgaande functie nog wordt uitgevoerd zou dat er voor kunnen zorgen dat ik balansen kan manipuleren”.

Uitstel van Constantinople hard fork slecht nieuws voor Ethereum

Het uitstellen van de belangrijke Constantinople hard fork is slecht nieuws voor de nummer drie cryptocurrency. Zij zag haar koers namelijk in het voorbije jaren aanzienlijk terugvallen naar een actuele waarde van slechts 122,42 dollar. Heel wat investeerders en experts zijn het er echter met elkaar over eens dat de Constantinople hard fork zomaar eens een mooie boost met zich mee kan brengen voor de waarde van de Ether. Dat de upgrade nu niet zoals gepland door kan gaan kan een bepaald gevoel van wantrouwen met zich meebrengen waardoor het enthousiasme zomaar sterk kan worden getemperd. Het is dan ook nog maar zeer de vraag of de hard fork de enthousiaste verwachtingen nog steeds zal weten te realiseren of niet.

Vrijdag nieuwe datum voor Constantinople upgrade

De beslissing om de Constantinople hard fork uit te stellen is eigenlijk pas op het laatste moment gemaakt. Dit gebeurde door de sleutelfiguren achter het project. Zij maken deel uit van de Ethereum Foundation en hebben bijgevolg de mogelijkheid om bepaalde, concrete beslissingen te nemen. Het gaat hierbij niet alleen om Vitalik Buterin, maar ook om ontwikkelaars Hudson Jameson, Nick Johnson evenals Evan Van Ness. Er wordt nu verwacht dat er vrijdag een nieuwe datum zal worden gecommuniceerd. Echter is nog maar zeer de vraag of deze datum nu wel zal worden gehaald. Het is namelijk niet de eerste keer dat de upgrade wordt uitgesteld. Ook vorig jaar was dat immers reeds het geval. We houden jullie in ieder geval op de hoogte van zodra er meer nieuws bekend is!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *