Sinds de enorme piek die de cryptomarkt heeft doorgemaakt is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Heel wat projecten hebben aanzienlijk aan waarde moeten inleveren en niet zelden heeft dit gezorgd voor (financiële) problemen. Verschillende kwalitatieve projecten hebben er dan ook inmiddels voor gekozen om een deel van hun personeelsbestand te laten afvloeien. Daarnaast zijn er ook enkele coins met minder goede bedoelingen komen te verdwijnen. De cryptobubbel zorgde binnen een korte tijd voor een enorme toevloed aan nieuwe coins, maar een niet onaanzienlijk deel van deze coins zijn inmiddels alweer afgevallen. Ondanks het feit dat een cryptocurrency op zich niet failliet kan gaan is het wel zo dat ze een stille dood kan sterven en dat is precies wat ongeveer 1.000 projecten is overkomen.

Lastiger om listing op exchange te krijgen

Er kon de voorbije maanden op verschillende momenten vastgesteld worden dat menig aantal cryptocurrency exchanges er voor kozen om verschillende van haar de geliste projecten uit hun aanbod te schrappen. Dit geeft duidelijk aan dat de kwaliteit voor veel van deze partijen belangrijker is geworden dan de kwantiteit. Dit is niet alleen terug te zien in het feit dat er projecten uit de listing verdwijnen, maar daarnaast is het ook nog eens zo dat een exchange listing verkrijgen ook heel wat lastiger is geworden. In het bijzonder een grote spelers zoals Binance heeft een waslijst aan eisen opgesteld waaraan moet worden voldaan. Bovendien is het ook nog eens zo dat er op eender welk moment kan worden ingegrepen wanneer blijkt dat er aan één of meerdere vooropgestelde voorwaarden niet (meer) wordt voldaan.

Op het ogenblik dat er een coin wordt gedelist kan dat grote gevolgen hebben. Dit niet in het minst wanneer een exchange zoals Binance er voor kiest om dit te doen. Het overkwam de bekende cryptocurrency ‘Bytecoin (BCN)’. Ondanks het feit dat de community achter de coin heeft getracht om ze terug nieuw leven in te blazen lijkt ze toch af te stevenen op een stille dood. Daar waar het volume in oktober van dit jaar nog meer dan 1,6 miljoen dollar bedroeg in 24 uur is dat op vandaag nog slechts een kleine 157.000 dollar. Uiteraard zijn er geen garanties in de cryptowereld en kan het ook zomaar gebeuren dat deze coin terug uit de dood zal opstaan en niet zal verdwijnen. Zelf voldoende je huiswerk doen blijft dus (zoals steeds) de boodschap!

Ook grote projecten kregen rake klappen in 2018

Het spreekt voor zich dat niet alleen de dubieuze cryptocurrencies het zwaar te verduren hebben gekregen in het voorbije jaar. Ook de grootste projecten uit de cryptomarkt hebben niet onaanzienlijke verliezen geleden. In eerste instantie kunnen we dan denken aan Bitcoin die rond deze periode vorig jaar nog rond de 14.000 dollar waard was. Niet alleen de BTC-token heeft zware verliezen geleden, ook één van de meest veelbelovende platformen Ethereum heeft een groot deel van haar waarde in rook zien opgaan. Van een waarde op 2 januari van dit jaar rond de 772 dollar is ze teruggevallen tot een waarde op moment van schrijven van ongeveer 136 dollar voor één ETH-token. Ondanks deze sterke waardedalingen wordt er aan beide projecten nog steeds hard verder gewerkt. Hieruit blijkt ook maar weer de sterkte waar deze cryptocurrencies over beschikken.

Rest ons nog om onze bezoekers vanwege het voltallige Cryptobeginner.nl team een fijne jaarwisseling te wensen en een mooi en succesvol 2019!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *