Xpring, de investeringstak van Ripple heeft bekend gemaakt dat het sinds haar lancering in mei 2018 reeds voor een slordige 500 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in verschillende XRP projecten. De bekendmaking gebeurde door middel van een blogartikel welke het bedrijf zelf de wereld in heeft gestuurd. De fondsen zijn volgens het bedrijf verspreid over 20 verschillende bedrijven of projecten die allen over een directe link met Ripple en haar XRP-token beschikken. Het zou hierbij onder meer gaan om het op blockchain gebaseerde gaming platform ‘Forte’. 

Meer gebruiksvlakken voor de XRP-token 

Het verslag welke door het investeringsorgaan ‘Xpring’ is vrijgegeven maakt duidelijk dat de investeringen zijn bedoeld om meer gebruiksvlakken te creëren voor de XRP-token van Ripple. Het is namelijk algemeen bekend dat verschillende technologieën en mogelijkheden welke door Ripple op de markt zijn gebracht het gebruik van de XRP-token niet vereisen. Daar wil Xpring verandering in brengen. Het doet dit overigens niet alleen door middel van financiële injecties in projecten. Xpring staat er immers eveneens om bekend op praktisch vlak een niet onbelangrijke meerwaarde te realiseren voor de XRP-token die door het bedrijf Ripple op de markt is gebracht. 

Eenvoudigere ontwikkelingsmogelijkheden 

In eerste instantie heeft Xpring er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het ontwikkelen van (nieuwe) toepassingen voor de XRP-token eenvoudiger is geworden. Daarnaast voorziet het bedrijf ontwikkelaars ook van verschillende hulpmiddelen om hun toepassingen op de XRP Ledger te kunnen lanceren. Xpring is een bedrijf welke zich ook niet volledig richt op de (financiële) ondersteuning van derden. Daarnaast werkt ze namelijk ook zelf aan innovatieve projecten die gebruikmaken van de XRP-token. Hier is evenwel nog niet zoveel van bekend. 

Gedecentraliseerde kredieten 

De bekendmaking welke door Xpring de wereld werd ingestuurd maakt meteen duidelijk dat het bedrijf zich meer wil gaan toeleggen op gedecentraliseerde financiering. Het bekijkt op dit vlak onder meer de mogelijkheden om op crypto gebaseerde oplossingen te lanceren die betrekking hebben tot schulden en derivaten. Het is al langer bekend dat de hele cryptomarkt een belangrijke verschuiving teweeg kan brengen binnen de financiële wereld. Dit overigens niet alleen voor wat het betalen betreft, maar dus ook op vlak van financieringen. Dat Xpring steeds nadrukkelijker in die richting kijkt hoeft dan ook eigenlijk helemaal niet te verbazen.

Ethan Beard 

Dat er door Xpring danig aan de weg wordt gesleuteld blijkt eveneens uit de recente toevoegingen van nieuwe leden aan haar bestuur en ontwikkelingsteam. Zo raakte recent nog bekend dat ex-Facebook Developer Network Director ‘Ethan Beard ‘ aan de slag is gegaan als ‘Senior Vice President’ van het Xpring en Ripple ontwikkellaarsprogramma. 

Directe financiële connectie met Ripple 

Het spreekt voor zich dat er ook voor Xpring een constante stroom aan inkomsten moet worden gerealiseerd wil het haar activiteiten verder kunnen ontplooien. Hiervoor is het bedrijf (uiteraard) sterk afhankelijk van het bedrijf Ripple. Deze laatste heeft namelijk eerder reeds bekend gemaakt op haar beurt financieringen te verstrekken aan Xpring. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat het bedrijf onafhankelijk van Ripple opereert. Hoe dan ook is het ongelofelijk interessant om te blijven volgen op welke manier Xpring er precies in zal slagen om de gebruiksvlakken van de XRP-token uit te breiden en / of te verbeteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *