Twitter blijkt over plannen te beschikken om naar de blockchain te verhuizen. Het was de CEO van Twitter, namelijk Jack Dorsey welke op 11 december bekend heeft gemaakt dat hij een nieuw team heeft samengesteld welke is belast met het ontwikkelen van een nieuwe standaard voor sociale media. Opvallend, Dorsey stuurde verschillende tweets de wereld in waarin werd gesteld dat hij een klein, onafhankelijk team wou ondersteunen met de naam ‘Blue Sky’. Zijn ondersteuning zou er voor moeten zorgen dat er uiteindelijk een open en gedecentraliseerde standaard zou kunnen worden ontwikkeld voor social media. De Twitter CEO benadrukte dat het de bedoeling is dat ook Twitter daar vervolgens op zal gaan draaien.

Nieuwe uitdagingen

De Twitter CEO gaf aan dat Twitter in eerste instantie eigenlijk een vrij open platform was. Door de jaren heen zou ze echter steeds gecentraliseerder zijn geworden. Dorsey laat echter optekenen dat er in het bijzonder de voorbije jaren heel wat is veranderd waardoor Twitter voor nieuwe uitdagingen is komen te staan waar gecentraliseerde oplossingen de nodige moeite mee ondervinden. Dorsey heeft daarbij 3 concrete voorbeelden laten optekenen. Het gaat hierbij om:

Dorsey noemde in het verleden blockchain-technologie reeds een geschikte gedecentraliseerde oplossing voor het platform en bij uitbreiding ook andere social media websites. Wel heeft de Twitter CEO ook meteen laten optekenen dat er nog veel werk voor de boeg staat. Dorsey bezit bovendien ook nog een ander bedrijf genaamd ‘Square’. Dit bedrijf zou hier volgens hem reeds mee bezig zijn voor Bitcoin.

Transparant en openbaar

Over de nieuwe standaard wordt nog niet zoveel gezegd. Wel heeft Dorsey benadrukt dat ze transparant evenals openbaar dient te zijn. Parag Agrawal, de CTO van Twitter zou belast zijn met de taak om een leidinggevende te zoeken voor het Blue Sky team. Deze leidinggevende zou dan vervolgens zelf de rest van het team samen kunnen stellen. Uiteraard klinkt dit allemaal als muziek in de oren voor voorstanders van blockchain-technologie. Toch heeft Dorsey benadrukt dat de ontwikkeling van het project nog vele jaren tijd in beslag kan nemen.

Afrika

Dat Dorsey regelmatig bezig is met blockchain en bovendien een belangrijke toekomst ziet weggelegd voor niet alleen de technologie, maar ook voor Bitcoin is in het verleden reeds meermaals duidelijk geworden. Toen Dorsey eind november een bezoek bracht aan het Afrikaanse continent liet hij bijvoorbeeld nog optekenen dat Bitcoin in de toekomst een zeer belangrijke rol zal gaan spelen voor deze regio in de wereld. Het is een feit dat heel wat landen in Afrika geconfronteerd worden met hyperinflatie. Dit geldt overigens niet alleen voor Afrikaanse landen. Ook andere landen in de wereld krijgen er mee af te rekenen. Een bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Venezuela. Ook voor dit land wordt er steeds vaker gekeken in de richting van blockchain en cryptocurrencies om hier een antwoord op te kunnen geven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *