Eerder raakte bekend dat de Verenigde Arabische Emiraten het plan hadden opgevat om met ingang van het jaar 2019 ICO’s toe te staan onder de wetgeving van de securities. Op deze manier hoopt het land het voor bedrijven en start-ups toegankelijker te maken om investeerders en dus ook financiële middelen aan te trekken. De achterliggende reden is dat het land hoopt op deze manier de economische markten een boost te kunnen geven. Met ingang van 2019 wordt het dan ook voor bedrijven mogelijk om niet alleen investeringen in fiat-geld te ontvangen, maar ook in cryptocurrencies door middel van een zogenaamde ‘initial public offering’ of IPO. Dat er hiervoor geen eigen wetgeving wordt voorzien, maar er wordt gekeken in de richting van de bestaande securities regeling is opvallend, maar eigenlijk tegelijkertijd ook voor de hand liggend. Wellicht wordt er hier in de (nabije) toekomst nog wel verder aan geschaafd. In tussentijd kan het land echter alvast de interesse meten onder zowel ondernemingen als geïnteresseerde investeerders.

Investeren met cryptocurrencies mogelijk van eerste kwartaal 2019

Op moment van schrijven wordt reeds alles in het werk gesteld om de markt voor te bereiden op de komst van een nieuwe manier van investeren. Bij monde van Omar Saif al-Zaabi, de grote baas van de ‘UAE Securities‘ markt waakhond werd alvast het volgende aangegeven:

“Het bestuur van de ‘Emirates Securities & Commodities Authority’ of ESCA heeft haar goedkeuring gegeven met betrekking tot het overwegen van ICO’s als securities. Als alles nu volgens het door ons vooropgestelde plan verloopt zou de eerste regelgeving gefinaliseerd moeten zijn ergens in het eerste kwartaal van het komende jaar.”

Bovenstaande maakt reeds duidelijk dat er in de praktijk heel wat meer zal gebeuren dan zomaar de bestaande wetgeving met betrekking tot securities overnemen. Zo werd meteen ook bekend dat de ESCA op moment van schrijven de wetgeving inzake ICO’s aan het bespreken is met verschillende, internationale adviseurs. De waakhond heeft in ieder geval reeds bekend gemaakt samen te werken met Abu Dhabi en de Dubai aandelenmarkten om een crypto-vriendelijk handelsplatform te lanceren die ondersteuning biedt voor ICO’s.

“Geen wettig betaalmiddel”

Het is niet voor het eerst dat de Emiraten er aan denken om een voortrekkersrol op zich te nemen voor wat betreft het inzamelen van bedrijfskapitaal met cryptocurrencies. Ongeveer een jaar geleden lanceerde Abu Dhabi (toch de grootste van alle Emiraten) reeds verschillende richtlijnen met betrekking tot het gebruik van cryptocurrencies in het land evenals ICO’s. Toen reeds werd er aangegeven dat digitale valuta’s onder dezelfde wetgeving als securities zouden komen te vallen. Dit omdat het land (net zoals vele andere) cryptocurrencies niet wil erkennen als wettig betaalmiddel.

Dat er in de Verenigde Arabische Emiraten wordt gezocht naar een mogelijkheid om het voor binnenlandse bedrijven mogelijk te maken om meer en vooral vers kapitaal aan te trekken is een logische keuze. De lage olieprijzen die reeds verschillende jaren aanhouden hebben er onder meer voor gezorgd dat het voor heel wat binnenlandse bedrijven van cruciaal belang wordt om op een nieuwe manier financiële middelen aan te kunnen trekken. De regulering van ICO‘s onder de securities wetgeving moet een nieuwe toestroom van kapitaal mogelijk maken. Benieuwd of andere landen het voorbeeld van de Verenigde Arabische Emiraten gaan volgen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *