De ‘Petro’ is ongetwijfeld één van de vaakst besproken (nieuwe) cryptocurrencies. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat het de officiële cryptovaluta is van het land Venezuela, maar ook met de garantie dat ze zou gedekt zijn door olie. In ieder geval blijkt de bijzondere Petro cryptovaluta nu officieel te zijn gelanceerd. Dit door middel van deze website. Wie wil overgaan tot het aankopen van Petro tokens kan er voor kiezen om dit te doen met behulp van Bitcoin of Litecoin. Echter moet het gezegd dat er toch nog steeds heel wat rode vlaggen bestaan. Los van het feit dat er geen enkele duidelijke garantie wordt geboden voor het feit dat de cryptovaluta zou zijn gedekt door olie zijn er ook nog enkele bijzonderheden die meteen in het oog springen.

Waar is de Petro wallet?

Misschien wel het meest in het oog springende punt is het feit dat er op moment van schrijven geen download links op de eerder genoemde website zijn terug te vinden voor het downloaden van een wallet. Sterker nog, er blijkt op dit ogenblik zelfs nog helemaal geen sprake te zijn van een wallet. Het is dan ook niet meer dan normaal dat veel mensen zich afvragen hoe en vooral waar ze nu precies hun Petro tokens dienen op te slaan. Bij de exchange zegt u? Ook niet, want tot dusver heeft geen enkele exchange er voor gekozen om deze cryptovaluta in haar aanbod op te nemen.

Van welk netwerk maakt Petro cryptovaluta gebruik?

Naast bovenstaande rest ook nog de vraag van welk netwerk Petro nu eigenlijk gebruik maakt. In principe zou het verschijnen van een aparte wallet betekenen dat Petro geen op Ethereum gebaseerde token is. Daarnaast is er tot dusver ook geen concrete melding van het NEM-netwerk. Vooral dit is opvallend, want in het verleden werden er reeds verschillende Petro tokens op dit netwerk gegenereerd. Bovendien zou er vervolgens de Petro website ook een block explorer beschikbaar moeten zijn, maar deze bevat tot dusver geen enkele informatie over blocks of transacties die zijn gebeurd met Petro.

Amerikaanse investeerders zijn uitgesloten

Ondanks het feit dat de ICO van Petro in principe van start zou zijn gegaan in mei van dit jaar moet het gezegd dat er blijkbaar geen eenvoudige mogelijkheid bestaat om in te stappen in deze cryptovaluta. Dit niet in het minst omdat de Petro zoals reeds aangegeven op dit ogenblik bij geen enkele grote en bekende exchange staat gelist. Dat is echter niet alles, want daarnaast lijkt het sowieso voor bepaalde groepen mensen op deze planeet volledig uitgesloten te zijn om te investeren in Petro. Dit geldt niet in het minst voor Amerikaanse inwoners. Indien zij er voor zouden kiezen om over te gaan tot het aankopen van de Petro zou dat namelijk betekenen dat het embargo zou worden geschonden dat loopt tegen Venezuela.

Niets meer dan een PR-stunt?

Alles bij elkaar gezien moet het gezegd dat de Petro (tot dusver) eigenlijk niets meer of minder lijkt te zijn dan een PR stunt van de Venezolaanse overheid. Ondanks de ‘lancering’ van deze cryptovaluta is er op dit ogenblik niet alleen sprake van een gebrek aan technische mogelijkheden, daarnaast blijken er ook nog geen echte transacties mee te zijn uitgevoerd. Tel daar ook nog eens bij op dat er blijkbaar ook op moment van schrijven geen concrete dekking is van de Petro door olievelden en moet het gezegd dat er eigenlijk maar weinig redenen bestaan om in deze cryptocurrency te investeren, in tegendeel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *