De oorlog waarvan sprake was tussen Bitcoin Cash en Bitcoin SV heeft de volledige cryptomarkt aanzienlijke schade toegebracht. Dit konden we reeds afleiden uit de stevig teruggevallen koersen, maar er is meer. Het minen van de twee concurrerende ketens na de Bitcoin Cash hard fork zou bijvoorbeeld zomaar even zo’n 3 miljoen dollar aan elektriciteit hebben gekost.

Het totale verlies voor de miners zou bovendien uitkomen op een slordige 18 miljoen. Dit heeft Bitmex Research bekend gemaakt. Deze benadrukt wel dat ook de kostprijs van de misgelopen vergoedingen in het bedrag is inbegrepen. Naar aanleiding van de vaststellingen welke Bitmex Research wist te maken heeft ze de volgende tweet de wereld ingestuurd:

“Het lijkt er naar uit te zien dat de Bitcoin Cash hashwar voorlopig over is. Dit kan worden vastgesteld op basis van de sterk teruggevallen hashrate naar een ‘normaler’ niveau. Het totale verlies is aan de basis gelegen rond de 6 miljoen dollar (uitsluitend rekening houdende met de energiekosten) van de in totaal 18 miljoen”.

75% van BCH-prijs in rook opgegaan

Bovenstaande cijfers zijn natuurlijk behoorlijk indrukwekkend, maar toch liggen ze (veel) lager dan de eerste verwachtingen. Toen was er sprake van veel grotere verliezen. Dit heeft alles te maken met het feit dat de eerste cijfers die bekend werden gemaakt ook rekening hielden met financiële verliezen ten gevolge van een onstabiele (of gewoon onmogelijke) handel. De hash wars hebben in ieder geval een enorme sell-off tot stand gebracht binnen de cryptomarkt welke ook Bitcoin Cash uiteraard aan de lijve heeft mogen ondervinden. In totaal ging zomaar even 75 procent van de totale waarde van de BCH-token in rook op!

Strijd om exchange rate dominantie

Ondanks het feit dat de oorlog tussen Bitcoin Cash en Bitcoin SV dus ten einde lijkt wordt er achter de schermen uiteraard wel nog gewoon strijd geleverd. Beide cryptocurrencies strijden dan ook met elkaar om een zo groot mogelijke invloed te kunnen realiseren. Bovendien wordt er ook hard gewerkt op vlak van exchange rate dominantie. Wat dit laatste betreft lijkt het er naar uit te zien dat vooral Bitcoin SV behoorlijk dominant voor de dag komt.

Stevige verliezen voor verschillende coins

Tijdens de hash oorlog heeft de BCH ABC versie een verlies opgetekend van meer dan 10 miljoen dollar. De BSV versie zag op haar beurt eveneens een verlies van 7,8 miljoen dollar. Miners trachten op de beide chains nog steeds blokken te vinden omdat dit op moment van schrijven meer opbrengt dan het minen van Bitcoin (BTC). Het Bitcoin netwerk is winstgevender geworden omdat ze er voor heeft gekozen om een eenvoudigere block reward toe te kennen. Deze nieuwe vergoeding kwam er nadat ongeveer 50 procent van de mining power het netwerk in de voorbije maanden had verlaten.

Het licht opnieuw uitgevonden?

De twee met elkaar in conflict zijnde blockchains stellen alles in het werk om het concept van digitale cash terug uit te vinden. Ze trachten dit echter te doen op het moment dat Bitcoin evenals de rest van de cryptomarkt in een stevige recessie verkeren. Op moment van schrijven noteert Bitcoin Cash aan een waarde van 99,74 dollar terwijl één token van Bitcoin SV een kostprijs heeft van 88,53 dollar. Voorlopig lijkt Bitcoin Cash de strijd met Bitcoin SV te winnen, maar zal dat ook in de toekomst het geval zijn? We zijn benieuwd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *