De bekende cryptocurrency exchange OKEx heeft bekend gemaakt dat het later deze maand haar Bitcoin optiehandel gaat lanceren. De lancering van de Bitcoin optiehandel staat gepland voor 27 december van dit jaar. In eerste instantie zal er op 12 december nog een testversie worden gelanceerd. Het persbericht dat door OKEx de wereld werd ingestuurd stelde dat de exchange ‘s werelds eerste beurs is welke customer to customer, spot, futures evenals perpetual swap trading en optie trading zal aanbieden.

Wat is optiehandel precies?

Is het voor u niet meteen duidelijk wat optiehandel nu precies is? Het betreft hier een soort van derivatenhandel welke het mogelijk maakt voor de koper om na het betalen van een bepaalde premie een onderliggende waarde te kopen of te verkopen. Specifiek voor de optiehandel die OKEx gaat aanbieden werd in het persbericht nog aangegeven dat er ene anti-manipulatie systeem zal worden voorzien. Klanten zullen in eerste instantie dan ook verplicht zijn om een speciale Know Your Customer procedure te doorlopen vooraleer zij kunnen beginnen met handelen. De CEO van OKEx, namelijk Jay Hao heeft inmiddels laten optekenen ongelofelijk enthousiast te zijn over de lancering van het nieuwe product van OKEx.

We kijken met veel enthousiasme uit naar de aankomende lancering van onze handel met Bitcoin opties. We hebben deze keuze gemaakt naar aanleiding van de sterk toegenomen vraag vanuit onze klantensegmenten naar cryptoderivaten-producten. In het bijzonder de institutionele klanten die deel uitmaken van onze klantenbestand zijn hiervoor reeds enige tijd vragende partij. Vanuit deze doelgroep kwam de snelst groeiende vraag naar derivatenhandel. Dit niet in het minst met betrekking tot futures evenals perpetual swap.

We stellen alles in het werk om voor onze klanten een zo uitgebreid mogelijk aanbod met handels- en risicobeheersinstrumenten aan te bieden. Specifiek voor opties geldt dat het hierbij gaat om een uniek instrument welke handelaren de mogelijkheid biedt om de volatiliteit van hun crypto-activa te beheren.

De lancering van onze Bitcoin optie handel is zeker niet het eindpunt, in tegendeel. Naarmate de cryptomarkt verder zal evolueren zullen we namelijk nog uitpakken met heel wat extra derivatenproducten. Deze derivatenproducten moeten oplossingen leveren om de handelsstrategieën van gebruikers te kunnen optimaliseren. OKEx Options zien wij in ieder geval als een belangrijke stap in de richting van het behalen van dit doel.

Zijn Bitcoin opties interessant voor de markt of niet?

Heel wat experts binnen de cryptomarkt zijn het er met elkaar over eens dat het aanbieden van nieuwe producten zoals Bitcoin opties een meerwaarde kunnen betekenen voor de markt in haar totaliteit. Anderen benadrukken dan weer dat het belangrijk is dat afgeleide producten daadwerkelijk echte Bitcoins gaan gebruiken als onderliggende waarde. Dat is namelijk lang niet altijd het geval. Pas wanneer er echt sprake is van het gebruik van echte Bitcoin zal dit ook de vraag naar de cryptovaluta in de praktijk laten toenemen.

Chicago Mercantile Exchange

Het lijkt er naar uit te zien dat steeds meer partijen interesse vertonen in het aanbieden van optiehandel met cryptocurrencies (lees: Bitcoin). Eerder heeft namelijk ook de Chicago Mercantile Exchange immers bekend gemaakt dat ze vanaf januari 2020 eveneens Bitcoin opties gaat aanbieden. Bakkt heeft aan het einde van het oktober nog aangegeven in de loop van deze maand nog met een soortgelijk product op de markt te willen komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *