Ethereum

Home Nieuws Ethereum
Ethereum is één van de bekendste projecten binnen de cryptowereld. Maar vermoedelijk ook de meest omvangrijke en invloedrijkste  Dit is niet in het minst het geval omdat ze het mogelijk heeft gemaakt voor andere projecten om hun token door middel van een zogenaamde 'ICO' uit te geven. De enorme populariteit van ICO's zorgde er vooral in het jaar 2017 voor dat de waarde van de ETH-token (ook wel 'Ether' genoemd) een aanzienlijke stijging liet optekenen. De tokens die middels een ICO worden uitgegeven zijn zogenaamde ERC20-tokens. In een latere fase is het voor het achterliggende project mogelijk om de tokens om te zetten naar hun eigen mainnet. Bovendien is het eveneens zo dat Ethereum ondersteuning biedt voor zogenaamde Decentralized Apps waardoor een enorm aanbod aan mogelijkheden is ontstaan.Oorspronkelijk beschikt Ethereum over een zogenaamd 'proof of work' algoritme. Dit algoritme is in de basis prima. Toch heeft het team achter Ethereum in het verleden reeds meermaals aangegeven toe te willen werken naar een Proof of Stake algoritme. Dit zou betekenen dat het mogelijk wordt om de Ethers te gaan staken voor extra opbrengsten.