Cryptobeginner.nl

51 procent attack

Blockchain wordt algemeen beschouwd als een bijzonder veilige technologie. Eén van de dreigingen waar dit systeem echter mee wordt geconfronteerd is de zogenaamde 51% attack. Het betreft hier een vorm van cyberaanval die wordt uitgevoerd door een groep van miners. Op het ogenblik dat er een dergelijke aanval wordt uitgevoerd zorgt dat er voor dat de controle van het netwerk in de handen komt van de partij die verantwoordelijk is voor de aanval. Op deze manier kan onder meer worden voorkomen dat er nog verdere transacties worden bevestigd. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een 51 procent attack aanzienlijke schade kan toebrengen aan een cryptoproject. We vertellen er u op deze pagina graag alles over.

Wat is een 51% attack precies?

Laat ons in eerste instantie even kijken naar wat een 51% attack nu precies is. Het gaat hierbij zoals in de inleiding reeds aangegeven om een vorm van cyberaanval waar een groep van miners de verantwoordelijkheid voor draagt. Miners zijn mensen welke hun computerkracht beschikbaar stellen voor het draaiende houden van de blockchain. Deze computers zorgen er niet alleen voor dat transacties worden gecontroleerd, daarnaast staan ze ook in voor de veiligheid van de blockchain. In het meest ideale geval wordt er een situatie gecreëerd waarbij de totale computerkracht wordt geleverd door een zo groot mogelijk aantal verschillende computers. Hoe meer miners er bij een netwerk betrokken zijn, des te decentraler dat netwerk in de praktijk is. Dit is uiteraard de hele bedoeling van crypto in de eerste plaats.

Bovenstaande gezegd zijnde hoeft het in de praktijk nu ook geen echt groot probleem te zijn wanneer er enkele grote(re) partijen tussen de miners zitten. Wat echter koste wat het kost moet worden voorkomen is dat er één partij meer dan 50 procent van de computerkracht levert. Op het ogenblik dat er kwaadwillenden een 51 procent attack uitvoeren betekent dit dus zoals de naam reeds laat vermoeden dat zij plots het merendeel van de computerkracht leveren. Daardoor voeren zij een directe aanval uit op de blockchain. Op deze manier komt in één klap het decentrale karakter van het cryptoproject in kwestie te verdwijnen.

Waarom wordt een 51% attack precies uitgevoerd?

In de praktijk is het zo dat een 51% attack omwille van verschillende redenen kan worden uitgevoerd. Ongeacht de reden waarom een dergelijke aanval plaatsvindt, het spreekt voor zich dat er steeds slechte bedoelingen achter schuil gaan. Wij hebben de belangrijkste doelen waarvoor een 51 procent attack wordt uitgevoerd alvast even voor u op een rijtje gezet:

  1. Op het ogenblik dat iemand meer dan 50 procent van de computerkracht levert beschikt deze partij in principe over alle macht over de blockchain in kwestie. Dit betekent onder meer dat hij het volledige netwerk stil kan leggen. Hierdoor kan er onder meer worden voorkomen dat er nieuwe transacties worden bevestigd. De munten waar mensen in hebben geïnvesteerd zijn in een dergelijk geval dan ook in één klap waardeloos geworden.
  2. Bovendien is het eveneens zo dat kwaadwillenden er voor kunnen kiezen om eerder afgehandelde transacties als het ware terug te draaien. Op die manier kan er sprake zijn van een ‘double spend’ attack. Op het ogenblik dat er een 51% attack wordt uitgevoerd wordt dit uiteraard meteen gemeld bij de verschillende exchanges waar de cryptomunt in kwestie op wordt verhandeld. Zij kunnen vervolgens grote transacties met de digitale currency in kwestie in het oog houden en de handel tijdelijk opschorten.
  3. Een derde actie welke bij een 51% attack kan worden ondernomen heeft betrekking tot het tegengaan van de vorming van nieuwe blocks. Op het ogenblik dat er een nieuwe block wordt aangemaakt bij bijvoorbeeld Bitcoin wordt hiervoor een bepaalde vergoeding toegekend. Hackers kunnen er bij een 51 procent attack voor zorgen dat deze beloningen volledig in hun portefeuille belanden. Het spreekt voor zich dat er op deze manier een monopolie-positie ontstaat voor wat het creëren van nieuwe blokken betreft.

Welke impact heeft een 51% attack?

Een 51% attack kan een zeer grote impact hebben op het netwerk waarop ze wordt uitgevoerd. Door middel van een dergelijke aanval is het voor miners niet alleen mogelijk om het betaalverkeer plat te leggen, daarnaast kan er ook dubbel geld worden uitgegeven. De niet onaanzienlijke impact van een 51% attack kan het vertrouwen in een bepaald netwerk aanzienlijke schade toebrengen. Dit gezegd zijnde is het wel niet zo dat een 51% attack automatisch het einde van de blockchain hoeft te betekenen. Sterker nog, in de praktijk komt dit eerder zelden (tot nooit) voor. Een 51 procent attack kan logischerwijs wel een enorme impact hebben op de koers van de token in kwestie.

Kan een 51% attack voorkomen worden?

Eén van de vaakst gehoorde en tevens ook meest belangrijke vragen die velen zich stellen heeft betrekking tot het feit of een 51% attack kan worden voorkomen. Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven vindt er een dergelijke aanval plaats omdat een bepaalde partij meer dan de helft van de computerkracht kan leveren welke is vereist om het netwerk in stand te houden. In het verleden was er voor Bitcoin sprake van de zogenaamde mining pool ‘Ghash.io‘. Deze werd op een zeker ogenblik zo groot dat ze in juli van het jaar 2014 meer dan de helft van alle vereiste computerkracht in handen had. De mining pool heeft er echter vrijwillig voor gekozen om hun miningcapaciteit te verlagen. Op deze manier zouden ze terug uitkomen onder de 50 procent.

Het volledig voorkomen van een 51% attack is in de praktijk eigenlijk niet mogelijk. Wel is het zo dat het in de praktijk veel veiliger is op het ogenblik dat er gebruik wordt gemaakt van een grote hoeveelheid individuele miners in plaats van grote pools die op collectieve wijze jouw coin minen. Om het risico op een 51% attack tegen te gaan worden er door verschillende partijen wel heel wat maatregelen genomen. Zo wordt er onder meer gewerkt aan een oplossing waarbij het niet mogelijk of in ieder geval veel lastiger wordt om complete mining rigs te kunnen bouwen en inzetten. Daarnaast is de dreiging van een 51 procent attack voor veel partijen ook de belangrijkste reden om te kijken in de richting van het Proof of Stake mechanisme. Het consensus waar dit mechanisme over beschikt zorgt er namelijk voor dat dergelijke projecten aanzienlijk minder vatbaar zijn voor een 51% aanval.

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!