Thailand lijkt een land te zijn met een haat-liefde-verhouding ten opzichte van cryptocurrencies. In juli vorig jaar liet de overheid samen met de lokale SEC weten de intentie te hebben om ICO’s te legaliseren en mogelijk te maken voor startups. Op 1 december kwam echter het nieuws dat de zogenaamde STOs (security token offerings) niet op de internationale markt mochten worden aangeboden. Op het ogenblik dat dit toch zou gebeuren zou men actie ondernemen tegen de bedrijven of instellingen die zich hier schuldig aan maken. In één klap leek het er naar uit te zien dat de Thaise overheid en SEC de touwtjes toch vooral strak in de hand wilden houden. Nu lijkt het er echter terug een stuk beter uit te zien. 

Opening van eerste ICO portaal 

Het standpunt van de overheid ten opzichte van STOs in de lokale markt staat op moment van schrijven lijnrecht ten opzichte van de stellingen die door de SEC zijn gedaan. Het is namelijk hun bedoeling om ICO’s te legaliseren om op die manier startups de mogelijkheid te bieden om geld in te zamelen uit de publieke markt(en). Deze maand heeft de Thaise SEC in ieder geval bekend gemaakt dat het haar goedkeuring heeft uitgesproken voor de lancering van het eerste ICO portaal van het land. Bovendien werd er ook meteen aangegeven dat het op korte termijn het eerste ICO project wil gaan goedkeuren. 

Sterke toename van interesse in “tokenized assets”

Specifiek voor de Thaise markt geldt dat er sprake zou zijn van een sterke toename aan interesse voor wat tokenized assets betreft. Verschillende sectoren kunnen hier hun voordeel mee doen. Dit geldt onder meer voor de kunstsector, maar wat bovendien ook te denken van de vastgoedsector? Ook deze sterk toegenomen interesse heeft er voor gezorgd dat er meer dan ooit nood is aan een duidelijke regelgeving voor wat cryptocurrencies betreft in het land. Tot op het ogenblik dat deze regulering daadwerkelijk is doorgevoerd blijft er een bepaalde kaap van toepassing die overbrugd moet zien te worden door (potentiële) investeerders. 

Aanzienlijke stappen zijn gemaakt 

Ondanks het feit dat er nog geen sprake is van een concrete regelgeving is het wel zo dat de markt in Thailand reeds een aanzienlijke evolutie heeft meegemaakt. Dit niet alleen op vlak van regulering, maar ook op vlak van adoptie en groei. Minder dan 8 maanden geleden heerste er in het land dan ook nog een volledige ban op cryptocurrencies, of ze nu geregistreerd waren of niet maakte geen verschil. Op dit vlak zijn er dus duidelijk reeds grote stappen in de goede richting gezet. De algemene verwachting is dat er hier in de komende maanden ook constructief op verder zal worden gebouwd. 

Vooral vastgoedsector lijkt gebaat bij security tokens

In het bijzonder vanuit de vastgoedsector lijkt de vraag naar security tokens groot. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat het voor buitenlanders niet mogelijk is om grond aan te kopen in Thailand. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat buitenlanders appartementen en flatgebouwen kunnen bezitten. Voor een buitenlandse inwoner die er voor wil kiezen om een flatgebouw in Thailand aan te kopen is er eigenlijk slechts een bepaalde hoeveelheid aan papierwerk vereist om de eigendom te kunnen bewijzen. Voor dergelijke zaken zou een security token in principe de perfecte oplossing kunnen betekenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *