Rusland staat er om bekend één van de meest complexe landen te zijn met betrekking tot het gebruik van cryptocurrencies. Het land blijkt haar standpunt ten opzichte van met name Bitcoin dan ook regelmatig te veranderen. Zo ook nu weer. Nu heeft de centrale bank van Rusland namelijk laten optekenen dat het een verbod op betalen met Bitcoin zal gaan ondersteunen. Dit echter pas van zodra dit aan de orde zou zijn. Wat men daar dan precies mee bedoelt is uiteraard weer lekker duidelijk. De verklaring is gebeurd door een woordvoerder van de financiële toezichthouder ten opzichte van het persbureau RIA.

Toenemende populariteit

Dat Bitcoin opnieuw onder het vergrootglas is komen te liggen in Rusland is vooral het gevolg van het feit dat Bitcoin mining in Rusland de voorbije periode ongelofelijk in populariteit is toegenomen. Dit heeft er voor gezorgd dat de zogenaamde ‘Staatsdoema’ zich de komende maanden moet gaan buigen over de juridische status waar cryptocurrencies in Rusland over beschikken.

“Geen vermenging met fiat geld”

Inmiddels zijn er door de centrale bank van Rusland in ieder geval een reeks uitspraken gedaan die niet bepaald positief zijn voor cryptocurrencies. Zo stelde de centrale bank bijvoorbeeld dat cryptovaluta niet vermengd mag raken met fiat geld. Hierbij werd niet alleen verwezen naar de roebel, maar ook naar de euro. Verspreid over Rusland zijn ongeveer 70 actieve banken terug te vinden. In de verklaring van de centrale bank stond het volgende te lezen:

“We kunnen cryptocurrencies niet zien als een wettelijk middel om mee te betalen. Van zodra er een verbod geldt op cryptovaluta als betaalmiddel zullen we dat besluit van de regering dan ook meteen gaan ondersteunen”.

De legale status waar cryptovaluta in Rusland over beschikt is nog steeds hoogst onzeker. Dit geldt voor alle aspecten van cryptocurrencies. Denk hierbij dus niet alleen aan de handel in cryptocurrencies, maar ook aan het minen van Bitcoin evenals andere tokens. De Doema (welke vergeleken kan worden met de Tweede Kamer in Nederland) zou zich komende zomer over deze kwestie gaan buigen. Vervolgens wil het op korte termijn werk maken van een besluitvorming, want de aanname van deze wetten heeft reeds vertraging opgelopen.

Risico’s

Wanneer we er de recente uitspraken van de centrale bank van Rusland bijnemen kunnen we vaststellen dat ze terug vooral vasthouden en verwijzen naar hetgeen vroeger reeds werd aangehaald. Zo kwamen ook de risico’s van cryptocurrencies terug ter sprake. Specifiek liet de centrale bank hier het volgende over optekenen:

“Wij zijn van mening dat cryptocurrencies verschillende risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s hebben onder meer betrekking tot witwaspraktijken en mogelijke financiering van terrorisme. Bovendien kenmerken cryptocurrencies zich door een zeer hoge volatiliteit.”

Hoe het ook zij, uiteindelijk blijft het wachten tot komende zomer vooraleer er (wellicht) een definitieve besluitvorming zal worden gemaakt. Dat Rusland steeds negatiever staat ten opzichte van cryptocurrencies lijkt echter vast te staan. Het spreekt voor zich dat dit bepaalde risico’s met zich meebrengt, niet in het minst voor de vele miners die nu in het land actief zijn. Zij zullen immers mogelijks na de zomer terug een andere bestemming moeten opzoeken… of toch niet?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *