Niet iedereen die Mt. Gox gebruikte, of zelfs de de personen die geld hebben verloren bij deze Bitcoin-exchange, hebben recht op een deel van het civiele ‘rehabilitatie-plan’, Dit staat te lezen op een recent document dat op de website van de beruchte exchange is geplaatst.

Erkende schuldeiser hebben het recht om de vorderingen van andere schuldeisers te betwisten, die op hun beurt het recht hebben om in beroep te gaan. De Japanse wet voorziet ook in “zelf goedgekeurde claims”, maar deze crediteuren vallen onder een andere vaste procedure. Het is dus een beetje een vreemd systeem in welke de wet voorziet, maar het geeft daar tegenover wel iedereen een eerlijke kans op een schade vergoeding indien een claim terecht blijkt te zijn.

Bitcoin exchange-slachtoffers hebben tot 7 mei om bezwaar te maken tegen afwijzingen
De zogenaamde ‘self-approved’ schuldeisers hebben ook niet het recht om te stemmen over verschillende aspecten van het civiele rehabilitatie-plan. Deze bevoegdheid wordt alleen gegeven aan crediteuren die al zijn goedgekeurd door de curator. Slachtoffers van wie de “zelf goedgekeurde claims” werden afgewezen door andere schuldeisers, hebben tot 7 mei de tijd om in beroep te gaan bij de Tokyo District Court, die zal beslissen of het verzoek geldig is of niet.

Wie hebben recht op een claim bij Mt. Gox?

De curator zegt dat het claims op de volgende criteria heeft afgewezen:

  1. als het saldo nul was, kan de gebruiker niet claimen;
  2. indien het Bitcoin-saldo lager was dan het bedrag dat de persoon claimde, werd hun verzoek afgewezen. Ze kunnen nog steeds opnieuw een verzoek indien als ze dit binnen de voorgeschreven tijd doen.;
  3. als de beheerder niet kan bepalen of de gebruiker een Mt. Gox slachtoffer is of niet, wordt de claim afgewezen. Vermoedelijk heeft de grote fraude van Mt. Gox ook frauduleuze claims aangetrokken.;

Sommige legitieme claims lijken echter verloren te gaan. Het is bijvoorbeeld jaren na dato moeilijk te bewijzen wat een eventueel saldo op de exchange was. Ook als een goedgekeurde schuldeiser bezwaar heeft gemaakt tegen uw claim, heeft u toch tot 7 mei om het uit te werken, volgens het document.

Op de website staat dit als volgt vermeld:
“Als een schuldeiser bezwaar maakt tegen uw claim, en u tussen 30 maart en 7 mei 2019 geen aanvraag indient voor een hernieuwde claim-beoordeling bij de rechtbank in Tokio, verliest u uw rechten als schuldeiser.”

Goedgekeurde schuldeisers kunnen claims van anderen dus afwijzen

Het lijkt een beetje een vreemd systeem dat ‘andere schuldeisers’ claims kunnen afwijzen van gedupeerden. Echter blijft het de curator welke de volledige eindverantwoordelijkheid heeft en alle beslissingen neemt. Werkelijke uitbetalingen zijn waarschijnlijk nog steeds mijlen ver weg voor Mt. Gox schuldeisers. Schuldeisers is de term die wordt gebruikt om te verwijzen naar mensen van wie het geld is verdwenen. Ze zullen – uiteindelijk – deels worden terugbetaald van de activa die nog over is van het moment dat de crypto-exchange failliet ging.

Crypto miljardair Brock Pierce bracht een plan naar voren om alle schuldeisers terug te betalen en vervolgens de Bitcoin-exchange opnieuw op te starten. Hierbij werden ze schijnbaar op een vage manier, voor een gedeelte eigenaar van Mt Gox. De ontheven CEO Mark Karpeles ontkende in het openbaar de claim van Pierce op Mt. Gox-activa. Dus dit ‘laat Mt. Gox uit de as herrijzen project’ lijkt bij voorbaat alweer gedoemd.

Mark Karpeles is overigens onlangs ‘niet schuldig’ bevonden aan de meeste van de beschuldigingen die de Japanse autoriteiten tegen hem inbrachten. Hij is schuldig bevonden op het feit dat hij digitale documenten vervalste. Karpeles kreeg een voorwaardelijke straf. Karpeles gaat echter ook in beroep tegen die uitspraak. Het zal dus nog wel enige tijd duren eer het boek over Mt. Gox gesloten zal zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *