Cryptocurrencies worden steeds populairder in het Afrikaanse Zambia. De aanzienlijk toegenomen populariteit heeft er voor gezorgd dat de centrale bank van het land een bepaald standpunt heeft moeten innemen over het karakter van Bitcoin en andere cryptocurrencies. Nadat er een uitvoerig onderzoek werd ingesteld werd er uiteindelijk door de ‘Bank of Zambia (BoZ)’ aangegeven dat het niet alleen Bitcoin, maar wel alle digitale valuta’s niet zal erkennen als wettig betaalmiddel. Daarmee volgt ze in het standpunt van heel wat andere landen.

Beroep op sectie 30 van de ‘Bank of Zambia Act’

In een reactie heeft de nationale bank van Zambia gesteld dat Bitcoin niet voldoet aan een aantal duidelijk vooropgestelde eisen die zijn terug te vinden in de zogenaamde ‘Bank of Zambia Act’. In het bijzonder wordt er verwezen naar sectie 30 waarin staat te lezen dat het recht om een munt of biljet uit te geven in het land exclusief is voorbehouden aan de centrale bank. Omdat deze er (tot dusver) niet voor heeft gekozen om een eigen digitale valuta op de markt te brengen kunnen alle cryptocurrencies op moment van schrijven in het land niet worden herkend als een wettig betaalmiddel.

Bovenstaande is niet alles. Een tweede punt is terug te vinden in het feit dat de Bank of Zambia geen supervisie kan uitoefenen op het cryptocurrency landschap. Ondanks het feit dat de handel in cryptocurrencies in Zambia niet zal worden verboden benadrukt de centrale bank wel dat het gebruik er van steeds volledig op eigen risico is. Dit laatste werd nog meermaals benadrukt door de centrale bank waarbij er zelfs werd verwezen naar de potentiële financiering van terroristische activiteiten met digitale valuta’s. Ook witwaspraktijken werden vernoemd.

Regulering zal niet lang meer op zich laten wachten

Nu de centrale bank van Zambia een duidelijk standpunt heeft ingenomen aangaande cryptocurrencies is het slechts een kwestie van tijd vooraleer er een regulering zal gebeuren het land met de 105ste grootste economie ter wereld. Toen er hier naar werd gevraagd stelde BoJ duidelijk dat het actief gaat kijken naar het realiseren van een wetgeving die specifiek betrekking zal hebben tot het gebruik van en de handel in cryptocurrencies in het land. Op dit vlak werd er gesteld dat er moet worden gezocht naar een legaal kader welke niet zozeer is gericht op het inperken van mogelijkheden, maar wel op het ogenblik maken van innovatie(s) met behulp van blockchaintechnologie. Op welke manier men dit legaal kader dan precies vorm wil gaan geven is uiteraard nog even afwachten geblazen.

Ondanks het feit dat de populariteit van cryptocurrencies onder de bevolking van Zambia duidelijk toeneemt moet het gezegd dat het land op moment van schrijven nog niet echt over een significant aandeel beschikt op de wereldwijde cryptomarkt. Het land beschikt tot dusver nog niet over een eigen exchange waardoor er steevast voor wordt gekozen om een beroep te doen op buitenlandse partijen. Dat de bevolking van Zambia duidelijk interesse toont in cryptocurrencies is sowieso reeds opvallend. In het land zou naar verwachting immers slechts 11,6 procent van de mensen de beschikking hebben over een internetverbinding. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar de verdere stappen die Zambia zal maken voor wat het reguleren van cryptocurrencies betreft!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *