De US Securities and Exchange Commission zou vandaag dan uiteindelijk toch gaan beslissen over de komst van een Bitcoin ETF. We leggen de nadruk op “zou” omdat de beslissing nu toch terug is uitgesteld. Opnieuw is er dus geen beslissing genomen met betrekking tot de lancering van de VanEck Bitcoin ETF. Dit gezegd zijnde is het voorstel ook opnieuw niet afgekeurd. Het lijkt er naar uit te zien dat de commissie er gewoon de voorkeur aan geeft om de beslissing voor zich uit te schuiven. Wanneer een eventuele goedkeuring nu precies kan worden verwacht is onduidelijk. Het nieuws heeft (nog) geen grote impact gehad op de koers van Bitcoin. 

VanEck SolidX Bitcoin Trust

Het moest een mooie dag te gaan worden vandaag voor de ‘ VanEck SolidX Bitcoin Trust’, maar dat draaide toch weer even anders uit. Het laatste document dat nu werd overhandigd bevat terug een aantal sleutelfactoren om naar te kijken. Zo zou er onder meer rekening moeten worden gehouden met bepaalde opmerkingen over de veiligheid en fraude preventie. Het lijkt er naar uit te zien dat de laatste bevindingen van de US SEC enigszins in contrast staan met haar vorige uitspraken. 

In het verleden liet de SEC namelijk reeds optekenen de Bitcoin market als voldoende liquide te bestempelen. Bovendien liet ze eerder optekenen dat ze de Bitcoin markt voldoende geëvolueerd vond om een eerlijk prijs-setting mechanisme te realiseren. Uit het laatste document blijkt nu echter dat de US SEC daar toch nog niet honderd procent van overtuigd is. 

Om er zeker van te zijn dat een ETF niet “overhaast” (kan dat überhaupt nog wel?) op de markt wordt gelanceerd heeft de US SEC nu een nieuwe periode ingelast waarin commentaren kunnen worden gegeven en er verduidelijking kan komen voor de aangehaalde pijnpunten van de toekomstige ETF. Daarnaast lijkt de US SEC zich de vraag te stellen of er wel voldoende interesse zal zijn vanuit institutionele (en dan vooral grote) investeerders in een Bitcoin ETF. Bovendien lijkt de Amerikaanse SEC ook garanties te willen hebben met betrekking tot het voldoende robuuste karakter van de toekomstige waarde van de ETF. Ondanks het feit dat het er dus even erg goed uitzag voor de Bitcoin ETF lijken we zo ongeveer terug naar af te zijn. 

Wat is het potentieel van een Bitcoin ETF? 

In zekere zin zijn de vragen die de Amerikaanse SEC zich stelt uiteraard niet meer dan terecht. Zijn institutionele beleggers bijvoorbeeld wel bereid om grootschalig in te stappen in een gedecentraliseerde markt? Bovendien is en blijft Bitcoin ook vandaag de dag nog steeds een asset die in haar kinderschoenen staat… hoe vreemd dat misschien ook mag klinken. Het is en blijft echter wellicht vooral het manipulatieve karakter van de cryptomarkt welke een doorn in het oog is van de SEC. Dit lijkt ook een pijnpunt te zijn waar moeilijk overheen te komen is. Om elke vorm van manipulatie uit te kunnen sluiten dringt een regulering van de cryptomarkt zich op. Hier zit de echte cryptocurrency community evenwel helemaal niet op te wachten. Hoe het nu verder moet met de Bitcoin ETF zal de (nabije) toekomst moeten uitwijzen. Het lijkt in ieder geval nu reeds duidelijk te zijn dat we deze ten vroegste pas volgend jaar zullen kunnen verwachten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *