NEO, ooit één van de meest veelgeprezen cryptocurrencies lijkt een beetje naar de achtergrond te zijn verdrongen. Het lijkt dan ook al een hele tijd geleden sinds NEO was terug te vinden in de top 10 van meest waardevolle cryptocurrencies op de markt. Op haar hoogtepunt was één NEO-token een mooie 162 dollar waard. Op moment van schrijven is de koers echter teruggevallen naar een waarde van slechts 7,91 dollar. Wat is er toch aan de hand met het ooit zo veelbelovende ‘Chinese Ethereum’ en is er licht aan het einde van de tunnel?

NEO, eerder zelden in de spotlights

Het eerste wat opvalt is dat er eigenlijk slechts zeer beperkt nieuws wordt verspreid met betrekking tot NEO. Verschillende altcoins verschijnen dagelijks in het nieuws terwijl er over NEO slechts sporadisch iets wordt gezegd. Betekent dit ook meteen dat er niets gebeurt? Absoluut niet. Sterker nog, wellicht is NEO één van de meest actief zijnde tokens op vlak van ontwikkeling. Er wordt achter de schermen dan ook hard gesleuteld aan het project zonder dat de focus komt te liggen op het creëren van een soort van hype. Zonder veel woorden, maar wel met daden moet het ontwikkelingsteam achter deze cryptocurrency denken.

Bovendien heeft Erik Zhang, mede-oprichter van NEO recent duidelijk gemaakt dat hij niet mee wil doen aan het overcommercialiseren van ‘zijn’ token. De mede-oprichter gaf dan ook duidelijk aan helemaal niet veel belang te hechten aan de huidige waarde van de NEO-token. De nadruk moet volgens hem dan ook komen te liggen op het creëren van een degelijk platform welke bruikbaar is en bovendien een meerwaarde kan betekenen binnen de markt. Wellicht is dit de juiste filosofie om het platform op termijn een vaste stek te geven binnen de o zo concurrentiële cryptomarkt.

Meer transacties per seconde

Toen er Erik Zhang in een recent interview werd gevraagd naar de actuele stand van zaken gaf hij een blik achter de schermen. Zo stelde Zhang onder meer dat de focus van het ontwikkelingsteam op dit ogenblik vooral is gelegen op het creëren van applicaties op bedrijfsniveau voor commerciële doeleinden. Hij benadrukte bovendien dat er hard wordt gewerkt om de NEO infrastructuur nog geavanceerder en vooral ook gebruiksvriendelijker te maken. Zo zou er naarstig worden gewerkt aan het opwaarderen van het aantal transacties welke per seconde door het NEO-netwerk verwerkt kunnen worden. Bovendien zouden de ontwikkelaars eveneens op zoek zijn naar mogelijkheden om een “betrouwbaarder dBFT consensus algoritme” te realiseren. Zhang ziet de mogelijkheid om een grote hoeveelheid aan transacties te kunnen verwerken als één van de belangrijkste punten om op dit ogenblik op te focussen. Dit is een stelling die veel crypto-experts ongetwijfeld zullen bijtreden.

Technische details voor NEO 3.0 nog niet klaar

Bovenstaande informatie laat het beste vermoeden voor (potentiële) NEO-investeerders (geen garanties uiteraard). Toch heerst er ook nog wat onzekerheid met betrekking tot de toekomst van NEO. Zo liet Zhang merkwaardig genoeg optekenen dat de technische details voor NEO 3.0 nog niet klaar zijn. De upgrades die doorgevoerd zullen worden zouden volgens Zhang bovendien zomaar kunnen leiden tot de oprichting van een nieuw blockchain netwerk. Vervolgens zou men alle data van de oude naar de nieuwe chain gaan migreren. Dit zou echter nog niet meer zijn dan een hersenspinsel. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn dat er naarstig verder wordt gewerkt aan NEO, al is het nog maar zeer de vraag in hoeverre het Chinese Ethereum anno 2019 tegen de concurrentie is opgewassen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *