NEO (NEO)

In 2014 werd er in China voor gekozen om te beginnen met bouwen aan een publiek blokketen project welke als doel had om een platform voor zogenaamde ‘smart assets’ te creëren. Het project kreeg de naam ‘Antshares’, maar is inmiddels flink op de schop gegaan. Onder meer een naamsverandering naar ‘NEO’ moest er voor zorgen dat het platform over een uitgebreidere basis en herkenbaarheid kwam te beschikken. Zo geschiedde het ook. Op vandaag staat NEO er om bekend een uitstekende mogelijkheid te bieden voor het opslaan, maar ook voor het uitgeven en verhandelen van ‘digital assets’. Hoe dat precies in z’n werk gaat en welke meerwaarde NEO kan betekenen vertellen we je graag op deze pagina.

Het ontstaan van NEO

Zoals reeds in de inleiding van deze pagina aangegeven ontstond NEO (toen dus nog Antshares) in het jaar 2014. Het was Onchain die de leiding had over de realisatie van dit project. Op 22 juni 2017 raakte bekend dat Onchain de keuze had gemaakt om de naam van haar platform te veranderen naar NEO. Met ingang van 8 augustus van datzelfde jaar was de naamswijziging officieel. In de basis kan er worden vastgesteld dat er heel wat aanzienlijke gelijkenissen zijn met Ethereum. Beide platformen bieden namelijk de mogelijkheid tot het realiseren van zogenaamde dApp’s. Om dit te kunnen realiseren wordt er door beiden gebruik gemaakt van smart contracts op de blockchain. Deze gelijkenissen zorgen er in de praktijk voor dat er niet zelden naar NEO wordt verwezen als zijnde het ‘Ethereum van China’.

Eenvoudige realisatie van digitale eigendommen

Gebruikmaken van NEO betekent dat organisaties over de mogelijkheid beschikken om in alle eenvoud digitale eigendommen te creëren. Het betreft hier in principe een soort van elektronische informatie welke met behulp van de blockchain technologie wordt getransformeerd tot een gedecentraliseerde en bovendien transparante, digitale eigendom. Deze eigendom kan bovendien meteen worden verhandeld. Eén van de bekendste ICO’s die het NEO platform inmiddels heeft voorgebracht is deze van ‘Red Pulse’.

Niet alleen maar gelijkenissen tussen NEO en Ethereum

Het zou absoluut fout zijn om te stellen dat NEO een directe kopie is van Ethereum. Er bestaan namelijk wel degelijk enkele niet onbelangrijke verschillen tussen beide platformen. Eén van de meest in het oog springende verschillen heeft betrekking tot het feit dat er door NEO meerdere programmeertalen worden ondersteund. Dit betekent in de praktijk dat er kan worden ontwikkeld met niet alleen C#, maar ook met Java en Python. Op het Ethereum platform gebeurt het programmeren met de eigen programmeertaal ‘Solidity’. Naast dit gegeven moet het eveneens gezegd dat NEO er alles aan heeft gedaan om met haar platform een oplossing te bieden voor enkele niet onbelangrijke problemen waar Ethereum mee wordt geconfronteerd. Dit zou er naar eigen zeggen onder meer toe hebben geleid dat er een sterk verbeterd smart contract platform tot stand is gekomen. In theorie betekent dit dat NEO in vergelijking met Ethereum niet alleen beter schaalbaar is, daarnaast is ze ook sneller en werkt ze efficiënter.

NEO aandelen

Ook de zogenaamde GAS-rekening wordt op allebei de platformen op een andere manier betaald. Voor Ethereum geldt dat ze daarvoor uitsluitend gebruik maakt van haar Ether token. Dat geldt niet voor NEO. Voor deze laatste geldt dat ze over een hard cap beschikt van 100 miljoen NEO tokens. Kenmerkend voor de NEO share is dat ze niet kan worden opgesplitst. Dit betekent dat je uitsluitend over de mogelijkheid beschikt om een volledige NEO token aan te kopen. Een extra interessant gegeven is terug te vinden in het feit dat je als houder van een token ook aanspraak kan maken op een dividend. Dit dividend wordt uitbetaald onder de vorm van GAS tokens. Dit betekent dat je als eigenaar van een portefeuille met NEO tokens eigenlijk steeds van twee walletjes kan eten.

De functie van NEO GAS

De NEO GAS moet er voor zorgen dat er bepaalde gebruikerskosten betaald kunnen worden. In de praktijk is het de bedoeling dat er voor het afrekenen gebruik wordt gemaakt van zogenaamd fiat geld. Ook hierin schuilt een niet onaanzienlijk verschil ten opzichte van Ethereum. Bij deze laatste is het namelijk uitsluitend mogelijk om de GAS kosten te betalen door middel van Ether tokens. Bij NEO vindt de vergoeding plaats door het gebruik van de Chinese Renminbi of een andere valuta. In vergelijking met NEO is NEO GAS deelbaar tot 8 punten na de komma.

Directe samenwerking met de Chinese banksector

China was één van de landen die zich het meest heftig heeft verzet tegen cryptocurrencies. Dat geldt echter niet voor NEO. Dat lijkt op het eerste zicht misschien een beetje vreemd, maar het heeft alles te maken met het feit dat NEO eigenlijk geen echte cryptovaluta is. Dit heeft alles te maken met feit dat ze werd ontwikkeld volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de vijf Chinese ministeries. Dit heeft er in de praktijk onder meer voor gezorgd dat er een directe samenwerking mogelijk is met de Chinese banksector. Dit geldt bovendien niet alleen voor banken en financiële instellingen die in China actief zijn, maar ook voor overheidsinstanties.

Een bijzonder toekomstperspectief

We zouden kunnen stellen dat NEO dus alle voordelen omvat van het Ethereum platform, maar dan zelfs nog in een verbeterde versie. Op moment van schrijven is het zo dat er tot 1.000 transacties per seconde verwerkt kunnen worden met NEO. Dat is ruim voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen, maar met het oog op de toekomst kan dit misschien enigszins aan de beperkte kant zijn. Niet getreurd, met het oog op de toekomst is het mogelijk om het aantal te verwerken transacties per seconde aanzienlijk te verhogen tot zomaar even 10.000 stuks. Ook op dit vlak lijkt NEO dus nu reeds helemaal klaar te zijn voor de toekomst.

NEO kopen

NEO heeft door de jaren heen niet alleen een zekere populariteit, maar ook een niet onaanzienlijk vertrouwen opgebouwd. Dit heeft er voor gezorgd dat ze ondertussen is opgenomen in enkele van ’s werelds beste exchanges. NEO kopen is dan ook niet alleen mogelijk bij Binance, maar ook bij Bitfinex, Bittrex evenals Kucoin. In ieder geval, wanneer je graag tokens wenst aan te kopen zijn er meer dan voldoende betrouwbare partijen voor handen waarbij dit zonder ook maar enig probleem mogelijk is.

Welke NEO wallet gebruiken?

Het is op verschillende manieren mogelijk om je tokens op te slaan. In eerste instantie kan je er natuurlijk voor kiezen om ze gewoon op de exchange te laten staan, maar dat is in de praktijk veelal niet zo’n goed idee. Op deze manier wordt je portefeuille met NEO tokens namelijk zomaar blootgesteld aan de potentiële dreiging van een hack of bijvoorbeeld een exchange die het voor bekeken houdt. Een interessant alternatief bestaat onder de vorm  van de Neon Wallet, de officiële wallet van NEO. Anderzijds is het eveneens mogelijk om er voor te kiezen om gebruik te maken van een hardware wallet. Met name de Ledger Nano S hardware wallet biedt ondersteuning voor je tokens. In het bijzonder wanneer je, je NEO wenst aan te houden voor een langere periode is het aan te raden om ze naar een hardware wallet te sturen.


NEO Links

  • NEO.org (de officiële website van NEO)