In eerste instantie leek het er naar uit te zien dat de nieuwe LEO-token van de cryptocurrency exchange Bitfinex niet meteen op veel enthousiasme moest rekenen. In het bijzonder de recente aantijgingen aan het adres van de exchange leken ze de das om te doen. Echter lijkt niets minder waar te zijn. Afgaande op de meest recente geruchten zou het namelijk zomaar kunnen dat Bitfinex reeds de beoogde 1 miljard dollar aan USDT-tokens binnen heeft gehaald. Mocht dat inderdaad waarheid blijken te zijn, dan is de kans dat er nog een publieke verkoop zal komen zo goed als onbestaande. Honderd procent zekerheid is er echter nog niet. 

“Harde en zachte verbintenissen”

Bij monde van Dong Zhao, de oprichter van de DGroup, een over-the-counter trader in China werd gesteld dat het meer dan waarschijnlijk is dat er geen publieke verkoop zal komen van de LEO-token. Volgens Zhao heeft de exchange namelijk een combinatie van “harde en zachte verbintenissen” ontvangen welke samen goed zijn voor een totale waarde van 1 miljard Amerikaanse dollar. Betekent dit meteen dat de beoogde doelstelling reeds is bereikt voor Bitfinex? Toch niet. De bedrijven of partijen die een zachte verbintenis hebben aangegaan kunnen er namelijk nog voor kiezen om hun participatie in te trekken. Mocht dat gebeuren, dan betekent dat, dat het vooropgestelde bedrag tot dusver nog niet werd behaald. 

Claim op 850 miljoen dollar van Bitfinex 

Bitfinex heeft de token sale aangekondigd kort nadat duidelijk werd dat de New York Attorney General bekend had gemaakt een onderzoek in te stellen naar het ontbrekende kapitaal ten belope van een bedrag van 850 miljoen dollar. Dit ontbrekende bedrag wordt vastgehouden door Crypto Capital welke fungeert als verwerker van transacties. Maar liefst drie verschillende landen hebben bekend gemaakt een claim te leggen op deze bedragen. Het gaat hierbij niet alleen om de Poolse en de Portugese, maar ook om de Amerikaanse autoriteiten. 

Participaties blijven vooralsnog geheim 

Zhao heeft ondertussen bevestigd dat zijn bedrijf heeft geïnvesteerd in de LEO-token. Om welk bedrag het precies zou gaan werd evenwel niet bekend gemaakt. Op moment van schrijven is het niet duidelijk hoeveel harde verbintenissen Bitfinex reeds binnen heeft weten te halen. Dit betekent dat het onmogelijk is om in deze fase in te schatten hoeveel van het beoogde kapitaal er daadwerkelijk reeds kon worden opgehaald. Wel is bekend dat gebruikers van de crypto-lening applicatie Renrebit een participatie hebben gedaan voor een totaalbedrag van 20 miljoen dollar. Dit bedrag lijkt dan ook reeds min of meer een zekerheid voor Bitfinex. 

Geen publieke verkoop? 

Het lijkt er in ieder geval hoe langer hoe meer naar uit te zien dat er geen publieke verkoop komt van de LEO-token. Sinds de lancering is hier reeds behoorlijk wat over gezegd en geschreven. Dit is vooral het gevolg van het feit dat er in de white paper welke door Bitfinex werd gelanceerd ongelofelijk vaag over wordt gedaan. Of er nu bij het niet behalen van de beoogde 1 miljard dollar al dan niet nog een publieke verkoop zal komen blijft vooralsnog dan ook koffiedik kijken. Van zodra hier meer over bekend is leest u het uiteraard hier op Cryptobeginner.nl!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *