Het Bitcoin netwerk heeft over de voorbije 24 uur het grootste aantal transacties te verwerken gekregen van het voorbije jaar. In amper 24 uur tijd werden dan ook 366.000 transacties verwerkt. Over het precieze aantal transacties bestaat een beetje twijfel. Blocktivity gaf immers een nog grotere hoeveelheid aan. De stijging van het aantal transacties wordt door velen logischerwijs aanzien als een positief signaal voor wat de adoptie van Bitcoin betreft. Het is uiteraard nog maar de vraag of de stijging zich ook op lange(re) termijn kan doorzetten.

Terugval naar 280.000 transacties in 24 uur

Dat er terug sprake is van een significante stijging in het aantal Bitcoin transacties is goed nieuws. Recent kon namelijk nog worden vastgesteld dat het aantal Bitcoin transacties was teruggevallen naar gemiddeld 280.000 per 24 uur. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de adoptie van Bitcoin net wat trager gaat dan algemeen werd aangenomen. Dit bovendien ondanks het feit dat de transactiekosten inmiddels toch aanzienlijk werden verlaagd. Dit blijft dan ook een zeer belangrijk obstakel voor Bitcoin.

Veriblock project

Eén van de mogelijke redenen voor de stijging van het aantal transacties in het Bitcoin netwerk heeft mogelijks betrekking tot het Veriblock project. Het is namelijk bekend dat deze een bepaalde hoeveelheid aan transacties heeft uitgevoerd op het Bitcoin netwerk ter beveiliging van haar eigen netwerk. Veriblock maakt nog steeds gebruik van een significante hoeveelheid aan Bitcoin transacties. Op moment van schrijven zou ze dan ook verantwoordelijk zijn voor tot wel 27 procent van alle transacties die in het netwerk worden gerealiseerd.

Verder toenemende verwachtingen door Lightning Network

Tegelijkertijd krijgen de verwachtingen ook een zoveelste boost onder invloed van het Lightning Network. Zo wordt er bijvoorbeeld veel verwacht van het onafhankelijke netwerk ‘TxTenna‘. Deze maakt gebruik van de technologie van GoTenna welke het mogelijk moet maken om directe signalen te versturen. Bovendien moet ze ook instaan voor het versturen van BTC door middel van Lightning Network nodes.

Nieuwe boost voor Bitcoin mining in zicht?

Een andere potentieel positieve factor welke in zicht is voor Bitcoin heeft betrekking tot een mogelijks nieuwe toename op vlak van mining. Na een mindere periode is BTC mining duidelijk terug een stukje populairder geworden. BTC mining is op moment van schrijven dan ook vrij hoog, iets wat uiteraard niet in het minst te wijten is aan de gunstige moeilijkheidsgraad. De potentiële rewards die kunnen worden verdiend door miners liggen hierdoor hoger. Bovendien komt er wellicht op korte termijn een extra boost aan op vlak van mining power. Deze boost zou afkomstig moeten zijn uit China.

Bovenstaande kan opvallend lijken, want in een recent verleden werd er nog massaal foto’s gedeeld waarop te zien was hoe miners in stapels naargelang hun gewicht werden verkocht. Toch is de reden voor de hernieuwde interesse in Bitcoin mining in China niet ver te zoeken, in tegendeel. Het is namelijk zo dat het land aanspraak kan maken op goedkopere hydro-elektrische stroom. Hierdoor wordt het terug veel winstgevender om Bitcoin te minen. Dit kan een niet onbelangrijke meerwaarde met zich meebrengen voor het netwerk van Bitcoin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *