Hoe bepaal je of een cryptocoin stabiel is?

5 krachten model van porter

De waarde van een cryptocoin kan ineens kelderen of juist oplopen. Een toename is niet erg natuurlijk, maar flinke dalingen kunnen zorgelijk zijn. Het probleem met cryptocoins is dat er geen centraal orgaan is die de munt beheersbaar probeert te houden, zoals dat bijvoorbeeld met de euro wel het geval is. Hoe kun je dan […]