De Nederlandse centrale bank zal in samenwerking met de AFM regels introduceren voor cryptocurrency exchanges. Met andere woorden: men gaat de exchanges reguleren. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank heeft aangegeven dat cryptocurrencies op dit ogenblik geen gevaar vormen voor de financiële stabiliteit, maar dat de autoriteiten wel moeten kunnen ingrijpen op het ogenblik dat de cryptomarkt verder groeit. Vanaf dat moment zou haar kwetsbare karakter namelijk een significant probleem kunnen gaan vormen.

Pijnpunten van cryptomarkt blootgelegd

De Nederlandsche Bank heeft in een verklaring, die ze heeft gegeven tijdens een financiële conferentie in Groningen, gesteld dat de cryptomarkt op dit ogenblik aanzienlijke problemen ondervindt met betrekking tot witwaspraktijken, garanties voor investeerders evenals natuurlijk een aanzienlijke volatiliteit. Knot heeft aangegeven dat hij een grote voorstander is van een Europese regelgeving met betrekking tot cryptocurrencies, maar dat Nederland tot op het ogenblik dat deze er is niet hoeft weg te blijven van de toch wel interessante cryptomarkt.

Exchanges reguleren in cryptomarkt niet eenvoudig

Ondanks het feit dat er dus duidelijke plannen op tafel liggen om de cryptomarkt in Nederland te gaan reguleren is het toepassen van een dergelijke regulering alles behalve eenvoudig. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het financiële netwerk waar cryptocurrencies gebruik van maken is gedecentraliseerd. Bovendien stelde Knot ook dat een andere uitdaging is terug te vinden in welke projecten reeds (eventueel) onder een bestaande wetgeving kunnen vallen.

“Gezien het internationale karakter van cryptocurrencies is er een globale of op z’n minst een Europese benadering vereist. Echter zal dit heel wat tijd kosten. In tussentijd bekijken wij van de Nederlandse centrale bank samen met de AFM wat we kunnen ondernemen om een toezichthoudend orgaan voor cryptocurrencies in het leven te roepen”. Dit is niet het enige wat Knot nog liet optekenen. Verder werd namelijk ook nog het volgende gesteld:

“Uiteindelijk moet de belangrijkste drijfveer om een soort van supervisie te voorzien zijn om de integriteit en veerkracht van ons financiële systeem te beschermen. De exchanges die het mogelijk maken om cryptocurrencies te kopen en verkopen zijn waar het ‘nieuwe’ en ‘oude’ financiële systeem elkaar overlappen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we ons bij het reguleren van de cryptomarkt vooral zullen richten op deze partijen.”

“Centrale banken kunnen gebruikmaken van crypto framework”

Tot slot liet Knot nog optekenen dat centrale banken overal ter wereld in principe in staat moeten zijn om gebruik te maken van het crypto framework van de ‘Financial Stability Board’. Of dat op een zeker ogenblik ook daadwerkelijk het geval zal zijn zal uiteraard de toekomst moeten uitmaken. Het zal inderdaad vooral belangrijk zijn om, als er een regulering van de cryptomarkt komt, het merendeel van de landen op dezelfde golflengte te krijgen. Meer en meer landen bekijken de mogelijkheden om de cryptomarkt op nationaal vlak te reguleren, maar kijken daarbij (nog) niet verder. Het mag in ieder geval wel duidelijk zijn dat men in Nederland niet meteen van plan is om cryptocurrencies te verbieden. Als er een constructieve regulering komt voor digitale valuta’s zou dat uiteindelijk zomaar een zege voor de markt in het algemeen kunnen betekenen. Hoe dat precies zal uitpakken zal de toekomst ons leren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *