Als je ooit in aandelen of andere effecten hebt geïnvesteerd, heb je je misschien afgevraagd hoe het proces in zijn werk gaat. Hoe ga je te werk bij het kopen en verkopen van effecten? Wat gebeurt er als je wilt verkopen? Dit artikel zal de basisprincipes van effectenlenen en beleggen uitleggen. Blijf lezen om meer te weten te komen!

Wat is securities lending en wat zijn de voordelen ervan

Margin lending is de praktijk van het uitlenen van effecten, zoals aandelen of obligaties, om extra inkomsten te genereren. De effecten worden gewoonlijk uitgeleend aan makelaars of andere financiële instellingen die ze dan gebruiken om nieuwe beleggingsproducten te creëren of om short posities te dekken.

Het uitlenen van effecten kan een gunstige strategie zijn voor zowel beleggers als de financiële markten als geheel. Voor beleggers kan het een gestage stroom van inkomsten opleveren, en ook de mogelijkheid van kapitaalwinst als de effecten in waarde stijgen. Voor de markten helpt het om ervoor te zorgen dat er voldoende liquiditeit is en dat er nieuwe beleggingsproducten kunnen worden gecreëerd.

Hoe werkt het proces

Wanneer een belegger een effect koopt, leent hij dat effect in feite aan de emittent in ruil voor periodieke rentebetalingen. Het securities lending proces stelt beleggers in staat deze betalingen te blijven ontvangen, zelfs als ze het effect vóór de vervaldag moeten verkopen. Om dit te doen sluit de belegger een effectenuitleenovereenkomst met een makelaar-dealer. De voorwaarden van deze overeenkomst zullen bepalen hoeveel de belegger betaald zal krijgen voor het uitlenen van zijn effect, en ook hoe lang de uitleenperiode zal zijn.

Zodra de overeenkomst gesloten is, zal de makelaar-handelaar een tegenpartij vinden die bereid is het effect te lenen. De lening wordt dan tussen de twee partijen vereffend, en de belegger ontvangt zijn overeengekomen rendement. Wanneer de leenperiode ten einde loopt, wordt het effect aan de belegger teruggegeven en wordt hij weer eigenaar. Securities lending kan een nuttige manier zijn voor beleggers om extra inkomsten uit hun portefeuille te genereren, maar het is belangrijk de risico’s ervan te begrijpen alvorens een overeenkomst aan te gaan.

Wat zijn de risico’s van securities lending?

Het wordt algemeen gebruikt door instellingen zoals hedge funds en broker-dealers. Hoewel het uitlenen van effecten een winstgevende manier kan zijn om inkomsten te verwerven, brengt het ook enkele risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld, als de lener in gebreke blijft met de lening, kan de lener zijn verliezen misschien niet terugverdienen.

Bovendien is er altijd het risico dat de waarde van de effecten tijdens de looptijd van de lening daalt. Daardoor is securities lending niet voor iedereen geschikt. Alvorens je aan deze activiteit te wagen, is het belangrijk de risico’s en de mogelijke beloningen te begrijpen. Met deze informatie in de hand kun je een weloverwogen beslissing nemen over de vraag of securities lending al dan niet geschikt is voor jou.

Wie moet securities lending overwegen als onderdeel van zijn beleggingsportefeuille?

Securities lending wordt gewoonlijk gebruikt door institutionele beleggers, zoals hedge funds, beleggingsfondsen, en pensioenfondsen. Maar ook individuele beleggers kunnen via sommige makelaarsrekeningen aan securities lending deelnemen. Wanneer een belegger effecten uitleent, draagt hij tijdelijk het eigendom over aan de lener. De lener betaalt de belegger dan een vergoeding voor het gebruik van de effecten.

De lening wordt gewoonlijk door onderpand gedekt, wat betekent dat de lener een onderpand moet geven dat gelijk is aan of groter is dan de waarde van de uitgeleende effecten. Het lenen van effecten kan een riskante strategie zijn, omdat het de belegger blootstelt aan het risico dat de lener in gebreke blijft. Bovendien, als de waarde van het effect daalt terwijl het uitgeleend is, kan de belegger verplicht worden extra onderpand aan de lener te geven. Bijgevolg mag securities lending alleen overwogen worden door beleggers die zich met deze risico’s op hun gemak voelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *