Het gaat niet goed met de ‘NEM Foundation’. De non-profit organisatie welke als doel heeft om de NEM blockchain te promoten heeft dan ook aangekondigd zich genoodzaakt te zien om een groot aantal banen te schrappen. Op moment van schrijven bestaat het team van de NEM Foundation nog uit 150 personen, maar verplichte besparingen zorgen er voor dat het personeelsbestand dringend dient te worden afgeslankt.

Het was de nieuw verkozen president van de NEM Foundation, namelijk ‘Alex Tinsman‘ die het nieuws over de herstructurering naar buiten heeft gebracht. Bovendien liet Tinsman zich ontvallen dat er een verzoek zal worden gericht aan het NEM community fund voor 160 miljoen tokens. Deze vertegenwoordigen op vandaag een waarde van ongeveer 7,5 miljoen dollar. Dit geld zou vervolgens worden aangewend om de organisatie te redden. Het mag duidelijk zijn, het water staat de NEM Foundation duidelijk aan de lippen!

“Eigenlijk hebben we ons gerealiseerd dat we slechts een maand de tijd hebben om in te grijpen. Het wanbeheer van de vorige bestuursraad heeft er voor gezorgd dat dit veruit de enige speling is die we hebben”, aldus Tinsman die de non-profit overnam in januari.

Stemming in februari over goedkeuring financieringsverzoek

Het wanbeheer van het vorige bestuur heeft er aldus voor gezorgd dat er dringend nood is aan financiële middelen. Omwille van deze reden zullen de leden van de stichting in februari stemmen over het financieringsverzoek. In principe telt de stichting op vandaag 202 leden. Het betreft hier mensen die niet alleen een identiteitscontrole hebben ondergaan, maar bovendien ook een jaarlijks lidmaatschap betalen ter waarde van 50 dollar. Opmerkelijk is dat Tinsman meteen ook heeft aangegeven dat het aantal afvloeiingen welke moeten gebeuren sterk afhankelijk zal zijn van de hoeveelheid aan financiering die kan worden verkregen.

Catapult lancering verwacht voor later 2019

De XEM-token van NEM werd gelanceerd in het jaar 2015. Dit gebeurde onder de vleugels van Lon Wong. De cryptocurrency wordt in het bijzonder gebruikt voor het uitvoeren van transacties (met name binnen de Japanse markt) en voor het betalen van de service fees op de NEM blockchain. De definitieve lancering van de native engine software genaamd ‘Catapult’ staat in de planning voor later dit jaar. In tussentijd hebben de NEM pilot projects zich bijzonder vaak gefocust op use cases zoals bijvoorbeeld voting.

Enorm budget vrijgemaakt voor marketing

Nog een opvallende uitspraak van Tinsman heeft betrekking tot het budget dat door de stichting wordt besteed aan marketing. Tussen december 2017 en januari 2019 zouden er zomaar even 80 miljoen XEM-tokens zijn betaald enkel en alleen voor het voeren van marketing. Dat Tinsman hier meteen ook klaarheid in schept is eveneens iets wat volgers van NEM niet meteen gewend zijn. De vorige president van de stichting Lon Wong had immers de reputatie nooit uitspraken te doen over de manier waarop de stichting om ging met de budgetten die ze voor handen heeft.

XEM-koers reageert met flinke daling

In wat alweer een bloedrode dag op de cryptomarkt belooft te worden levert ook de XEM-token van NEM weinig verrassend stevig in naar aanleiding van het nieuws. De waarde van de XEM-token daalde dan ook met zo’n 12,4 procent. Dit brengt de actuele waarde van de token op 0,04 dollar. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat NEM nog heel ver weg is van haar in januari 2018 gerealiseerde all-time high van ongeveer 1,72 dollar. Wat tijden kunnen veranderen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *